Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By duy_anh_o2
#882867 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Linh Computer
Quản lý đào tạo tại trung tâm tin học HT GVHD: Th.s – Lưu Minh Tuấn SVTH: Nguyễn Thị Hải Phượng 3.3.1 Xác định các thực thể .......................................................................................... 29 3.3.2 Xác định các liên kết ........................................................................................... 30 3.3.3 Sơ đồ thực thể liên kết ......................................................................................... 32 CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT HỆ THỐNG ................................................. 33 4.1 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU .................................................................................... 33 4.1.1 Thiết kế các bảng dữ liệu: ................................................................................... 33 4.1.2 Mối quan hệ giữa các bảng: ................................................................................ 39 4.2 THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ BÁO CÁO ................................................................... 39 4.2.1 Thiết kế giao diện ................................................................................................ 39 4.2.2 Thiết kế báo cáo .................................................................................................. 43 4.3 CODE MỘT SỐ CHỨC NĂNG CHÍNH .................................................................. 44 4.4 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ................................. 47 4.4.1 Hướng dẫn cài đặt chương trình .......................................................................... 47 4.4.2 Hướng dẫn sử dụng ............................................................................................. 48 KẾT LUẬN ....................................................................................................................... 50 I. ƯU ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG ...................................................................................... 50 II. NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG ............................................................................. 51 III. HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI ....................................................... 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................... 53

Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement