Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tieuthutapchat_712
#882197 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động cho vay của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển
Chuyên đề tốt nghiệp SV: Nguyễn Thị Huệ Lớp: Kinh tế học 48 2 MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................................... 1 CHƯƠNG 1: NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG .................................................................................... 3 1.1 Khái niệm cạnh tranh và năng lực cạnh tranh trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại (NHTM) .................................................................. 3 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh và năng lực cạnh tranh ........................................ 3 1.1.2 Khái niệm năng lực cạnh tranh trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại .................................................................................................. 3 1.2Một số nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh trong hoạt động cho vay của NHTM ..................................................................................................... 4 1.2.1 Nhân tố khách quan .................................................................................... 4 1.2.1.1 Nhân tố vĩ mô ............................................................................................ 4 1.2.1.2 Nhân tố vi mô .......................................................................................... 10 1.2.2 Nhân tố chủ quan ...................................................................................... 12 1.3Một số chỉ tiêu đánh giá NLCT trong hoạt động cho vay của NH ........... 12 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 ................................................................................... 14 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 15 2.1Tổng quan về ngân hàng đầu tư và phát triển ........................................... 15 2.2Thực trạng năng lực cạnh tranh trong hoạt động cho vay của ngân hàng Đầu tư và Phát triển ........................................................................................... 16 2.2.1 Quy mô cho vay ......................................................................................... 16 2.2.2 Cơ cấu cho vay ........................................................................................... 18 2.2.2.1 Cơ cấu cho vay theo thời gian ............................................................... 18 2.2.2.3 Cơ cấu cho vay theo loại hình cho vay ................................................. 19 2.2.2.4 Cơ cấu cho vay theo ngành nghề .......................................................... 20 2.2.2.5 Cơ cấu cho vay có tài sản đảm bảo ....................................................... 21 2.2.3 Chất lượng cho vay ................................................................................... 21 2.2.3.1 Rủi ro cho vay ......................................................................................... 21 2.2.3.2 Hiệu quả cho vay .................................................................................... 24 2.2.3.3 Chỉ tiêu về sự hài lòng của khách hàng ................................................ 26

Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement