Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ninjaninja_3456
#882133 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Mở rộng hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Long Biên
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Bùi Thị Luận Lớp: TCDN 48B 2.3.2. Chính sách cho vay theo hạn mức tín dụng tại chi nhánh ................... 34 2.3.3. Quy trình cho vay theo hạn mức tín dụng tại chi nhánh .................... 36 2.3.4. Kết quả thực hiện cho vay theo hạn mức tín dụng tại chi nhánh ....... 45 2.3.4 Đánh giá kết quả hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT Long Biên .................................................................. 49 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT LONG BIÊN .............................................................................. 56 3.1 Định hướng hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng của chi nhánh NHNo&PTNT Long Biên ................................................................................. 56 3.1.1 Định hướng hoạt động cho vay nói chung ........................................... 56 3.1.2 Định hướng hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng ....................... 57 3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT Long Biên ........................................................... 57 3.2.1. Tiếp tục đổi mới nhằm hoàn thiện hơn nữa quy trình cho vay theo hạn mức tín dụng .................................................................................................. 57 3.2.2. Hoàn thiện phương pháp xác định hạn mức tín dụng ........................ 57 3.2.3. Xây dựng hệ thống các chỉ tiêu tài chính trung bình ngành ............... 58 3.2.4. Nâng cao hiệu quả thẩm định, phân tích tín dụng .............................. 58 3.2.5. Nâng cao hơn nữa vai trò của kiểm tra, kiểm soát nội bộ .................. 59 3.2.6. Tăng cường mở rộng phạm vi cho vay theo hạn mức tín dụng ......... 59 3.2.7. Tăng cường hơn nữa việc chuyên môn hóa quản lý khách hàng theo nhóm ngành kinh doanh ................................................................................ 60 3.2.8. Không ngừng nâng cao trình độ của cán bộ tín dụng ......................... 61 3.3. Một số kiến nghị cho hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng ............. 62 3.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước ............................................................... 62 3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ............................ 63 3.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam ....................................................................................................... 64 KẾT LUẬN ......................................................................................................... 66 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010273 rất tiếc bài này link bị lỗi, bạn tham khảo tạm
Phát triển cho vay theo hạn mức tín dụng tại Chi nhánh Techcombank Hưng Yên
Hình đại diện của thành viên
By NaMy
#1011453 Thank AD nhiều ạ! Vì bài Techcombank từ 2006 lận nen mình muốn tham khảo bài mới hơn ;((
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement