Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Briggebam
#872484 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của chi nhánh BIDV Lạng Sơn
Chuyên đề tốt nghiệp Trương Thùy Vân Lớp: Kế hoạch 48A 2 ”Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của chi nhánh BIDV Lạng Sơn” để góp phần đưa ra một số phương án cho chiến lược phát triển ngân hàng những năm tới nhằm củng cố lại vị trí,giành lại thị phần và trở thành một ngân hàng đứng đầu tại Lạng Sơn về cả thị phần hoạt động và chất lượng sản phẩm dịch vụ. Nội dung bài viết của em được chia làm ba chương. Chương 1:Lý luận cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại. C h ư ơ n g 2 : Đ á n h g i á n ă n g l ự c c ạ n h t r a n h c ủ a n g â n h à n g B I D V c h i n h á n h L ạ n g S ơ n . Chương 3:Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng BIDV chi nhánh Lạng Sơn. Đề tài nghiên cứu trên đây là một lĩnh vực rộng lớn và phức tạp, nhưng do thời gian thực tập và kinh nghiệm thực tiễn của em còn nhiều hạn chế nên báo cáo này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo, Ban Giám đốc ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh Lạng Sơn để em có thể hoàn thiện được chuyên đề này. Em xin chân thành Thank các cán bộ, lãnh đạo ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh Lạng Sơn và cô giáo hướng dẫn thực tập TS.Vũ Thị Tuyết Mai đã tận tình giúp đỡ em trong quá trình thực tập và hoàn thành chuyên đề thực tập.

Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement