Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#872287 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Sử dụng mô hình chuỗi thời gian phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn huy động của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hồng Hà
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Thị Trang Lớp: Toán Kinh tế 48 2 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ....................................................................................................................... 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG .................................................................................................... 3 1. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (NHTM) .................................................................... 3 1.1 Khái niệm NHTM ........................................................................................ 3 1.2 Vai trò, chức năng NHTM ........................................................................... 4 2. GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM ................................................................................................................. 7 3. VỐN TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG ............................................... 9 3.1 Khái niệm, vai trò của vốn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng ...... 9 3.2 Kết cấu vốn của NHTM ......................................................................... 10 3.2.1 Vốn chủ sở hữu (vốn tự có) ................................................................ 10 3.2.2 Vốn huy động .................................................................................. 11 3.2.3 Vốn đi vay ....................................................................................... 13 3.2.4 Vốn tài trợ ủy thác đầu tư ................................................................ 13 3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn vốn huy động .................................. 14 3.3.1 Nhân tố chủ quan ............................................................................ 15 3.3.1.1 Uy tín và chiến lược kinh doanh của ngân hàng ......................... 15 3.3.1.2 Chính sách lãi suất cạnh tranh ..................................................... 15 3.3.1.3 Chính sách khách hàng ................................................................ 16 3.3.1.4 Các hình thức, sản phẩm huy động vốn của ngân hàng và dịch vụ do ngân hàng cung ứng ............................................................................ 16 3.3.1.5 Một số nhân tố chủ quan khác ..................................................... 16 3.3.2 Nhân tố khách quan ......................................................................... 17 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA MÔ HÌNH ĐỊNH LƯỢNG ......................... 18 1. LÝ THUYẾT MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ ................................................ 18 2. LÝ THUYẾT KINH TẾ LƯỢNG ............................................................... 20 2.1. Mô hình hồi quy ........................................................................................ 21

Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement