Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Donald
#865500 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Nâng cao vai trò kiểm toán viên trong xử lý gian lận trên báo cáo tài chính

1. Tính cấp thiết của đề tài:
Trong nền kinh tế thị trường, nhu cầu cho và nhận thông tin, đặc biệt các
thông tin tài chính luôn giữ vai trò tối quan trọng để ra các quyết định kinh doanh.
Tính minh bạch, tính trung thực của thông tin tài chính đóng vai trò lớn trong việc
ổn định thị trường chứng khoán và ổn định xã hội.
Thời gian gần đây, trên thế giới đã xảy ra khá nhiều vụ gian lận tài chính lớn
gây chấn động dư luận. Người ta không chỉ bất ngờ về những tổn thất kinh tế do
gian lận gây ra mà còn cả các phương pháp thực hiện gian lận. Người thực hiện gian
lận, ngoài nhân viên và tầng lớp lãnh đạo cao cấp của công ty, còn có sự tiếp tay
của kiểm toán viên độc lập mà vụ gian lận Enron có thể được xem là ví dụ điển
hình.
Tại Việt Nam, trong những năm gần đây cũng đã xảy ra rất nhiều vụ gian lận
trên Báo cáo tài chính. Việc không phát hiện các gian lận do nhiều nguyên nhân
trong đó phải kể đến trách nhiệm của kiểm toán viên và của công ty kiểm toán. Do
nghề nghiệp kiểm toán độc lập tại Việt Nam chỉ mới ra đời trong khoảng hơn 15
năm. Khoảng thời gian này không đủ dài để có thể có một đội ngũ kiểm toán viên
chuyên nghiệp với trình độ ngang tầm thế giới. Thêm vào đó, môi trường pháp lý
cho ngành kiểm toán đang từng bước xây dựng và hoàn thiện dần nên vẫn còn nhiều
bất cập.
Vì vậy, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập, tăng cường trách
nhiệm của kiểm toán viên trong việc phát hiện gian lận và sai sót trên Báo cáo tài
chính là một chủ đề mang tính thời sự nhằm nâng cao tính minh bạch, tính đáng tin
cậy của thông tin tài chính trong việc ra các quyết định kinh tế. Luận văn tập trung
phân tích một số hành vi gian lận phổ biến trên Báo cáo tài chính trên thế giới và
Việt Nam. Qua đó đề xuất các cách thức tiếp cận hiệu quả giúp kiểm toán viên phát
hiện ra các gian lận và sai sót trên Báo cáo tài chính. Ngoài ra, luận văn còn kết hợp

với nhóm giải pháp vĩ mô nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho nghề nghiệp kiểm
toán.
2. Mục đích và phạm vi nghiên cứu:
Mục đích của đề tài nhằm giải quyết những vấn đề sau:
Thứ nhất, khảo sát và đúc kết kinh nghiệm các nước trên thế giới trong nhận
diện gian lận sai sót cũng như trách nhiệm kiểm toán viên đối với gian lận và sai
sót;
Thứ hai, khảo sát thực trạng về trách nhiệm kiểm toán viên đối với gian lận
và sai sót tại Việt Nam hiện nay;
Thứ ba, đề xuất các phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm
kiểm toán viên trong kiểm toán Báo cáo tài chính.
Phạm vi nghiên cứu chỉ tập trung vào các trách nhiệm kiểm toán viên độc lập
trong kiểm toán Báo cáo tài chính, không tập trung vào kiểm toán nhà nước và kiểm
toán nội bộ.
3. Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp duy vật biện chứng là phương pháp trung tâm được sử dụng
trong luận văn này. Phương pháp quy nạp được sử dụng phổ biến thông qua việc
phân tích chi tiết các vụ gian lận để tổng hợp các cách chính thực hiện gian
lận trên Báo cáo tài chính. Trong quá trình thu thập ý kiến của các kiểm toán viên,
phương pháp thống kê cũng được sử dụng nhằm tổng kết các thông tin thu thập
được.
4. Kết cấu của luận văn:
Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn được
kết cấu theo ba phần chính sau:
Phần 1: Tổng quan về gian lận và sai sót và trách nhiệm của kiểm toán viên
đối với gian lận và sai sót;
Phần 2: Thực trạng về gian lận và sai sót trên Báo cáo tài chính và trách
nhiệm của kiểm toán viên đối với gian lận và sai sót tại Việt Nam hiện nay;
Phần 3: Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm của kiểm
toán viên đối với việc phát hiện gian lận và sai sót trong cuộc kiểm toán Báo cáo tài
chính.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
#1013289 mình muốn tải bài trên trang này về làm tài liệu tham khảo, mong cacs bạn có thể giúp mình cách để tải về, cám ơn
http://ket-noi.com/forum/viewtopic.php?f=116&t=221717#.WBf8cZP5maA.gmail
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1013329 link có ở trên đầu, bạn bấm vào đó mà tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement