Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lovely_girlbeautyful
#864512 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất hàng may mặc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn may mặc xuất khẩu VIT Garment
Luân văn tôt nghiêp
GVHD: Ths. Nguyên Quôc Tiên
SV: Nguyên Thi Toan
Khoa
TMQT
2.3. Phân bố lực lượng lao động của Công ty .....................................................
2.4. Tình hình hoạt động sản xuất của Công ty ....................................................
3. Thực trạng ô nhiễm môi trường tại Công ty....................................................
3.1. Quy trình sản xuất hàng may mặc ................................................................
3.2. Thực trạng ô nhiễm môi trường tại Công ty VIT Garment ..........................
3.3. Ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường tới sức khỏe người lao động ..............
CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM TẠI
CÔNG TY VIT GARMENT ....................................................
1. Xu hướng phát triển của Công ty VIT Garment..............................................
2. Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại Công ty VIT Garment .............
2.1. Đề xuất một giải pháp kĩ thuật để xử lý khí bụi tại công ty .........................
2.2. Đề xuất một giải pháp để xử lý tiếng ồn và ô nhiễm nhiệt tại Công ty........
2.3. Đề xuất một giải pháp để xử lý vải thừa tại công ty.....................................
3. Giải pháp kinh tế nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.................................
4. Một số kiến nghị..............................................................................................
Phụ lục và tài liệu tham khảo
21
22
24
24
27
31
34
34
35
35
42
43
44
45

Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
#1015759 Ad tải dùm mình tài liệu này. Tks ạ!
Đề tài: Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất hàng may mặc
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement