Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ducthanh1109
#862400 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường của Công ty Cổ phần XNK Hưng Yên .
SV: Bùi Huy Hoàng
Lớp: Kinh tế phát triển 49A
2.2.7
Kiếm tra đánh giá việc thực hiện chiến chiến lược:..................................27
2.3
Các tiêu chí đánh giá chiến lược ............................................................28
2.3.1
Tính nhất quán của chiến lược ..................................................................28
2.3.2
Sự phù hợp của chiến lược........................................................................29
2.3.3
Tính khả thi của chiến lược.......................................................................29
III
Sự cần thiết phải hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường trong doanh nghiệp .................................................................................29
Chương II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ
THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG YÊN ................32
I
Khái quát chung về công ty....................................................................32
1.1
Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty .................................32
1.2
Chức năng , nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty................................33
1.3
Cơ cấu tổ chức và bộ máy của Công ty .................................................33
1.4
Các nguồn lực ..........................................................................................37
1.4.1
Nguồn nhân lực.........................................................................................37
1.4.2
Cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty .........................................................38
1.4.3
Nguồn lực tài chính của Công ty ..............................................................38
1.5
Kết quả sản xuất kinh doanh .................................................................39
1.5.1
Các lĩnh vực kinh doanh của Công ty .......................................................39
1.5.2
Thị trường .................................................................................................40
1.5.3
Kết quả sản xuất kinh doanh.....................................................................42
II
Thực trạng chiến lược phát triển thị trường của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hưng Yên ....................................................................43
2.1.
Qui trình chiến lược phát triển thị trường của Công ty......................43
2.1.1.
Mục tiêu của chiến lược phát triển thị trường...........................................43
2.1.2.
Xây dựng chiến lược phát triển thị trường................................................44
2.1.3.
Thực hiện và kiểm tra đánh giá chiến lược phát triển thị trường..............45
2.2.
Đánh giá chiến luợc thị trường của công ty Cổ phần XNK Hưng Yên............................................................................................................45
2.2.1.
Đánh giá theo các tiêu chí .........................................................................45
2.2.2
Đánh giá phương pháp xây dựng chiến lược ............................................46
CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ
TRƯỜNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HƯNG YÊN................47

Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By trinhhoaphat
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement