Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By quach_tieuthu
#861734 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

MỤC LỤC
Mở đầu .................................................................................................... 3
Chương 1: Cơ sở lý luận của rủi ro lãi suất ......................................... 4
1. Rủi ro lãi suất ...................................................................................... 4
1.1. Khái niệm rủi ro lãi suất .................................................................... 4
1.2. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro lãi suất .................................................. 4
1.2.1. Sự không phù hợp về kỳ hạn của nguồn và tài sản, và chế độ lãi suất
cố định ...................................................................................................... 4
1.2. 2. Sự biến động của lãi suất thị trường ............................................... 5
1.3. Ảnh hưởng của rủi ro lãi suất ............................................................ 6
1.3. 1. Khía cạnh thu nhập ......................................................................... 6
1.3.2. Khía cạnh giá trị kinh tế ................................................................ 7
2.Quản lý rủi ro lãi suất ......................................................................... 8
2.1. Nhận biết rủi ro và dự báo lãi suất ................................................. 8
2.2. Lượng hoá rủi ro lãi suất (các phép đo rủi ro lãi suất) ................... 8
2.2.1.Mô hình kỳ hạn đến hạn .................................................................. 9
2.2.2. Mô hình định giá lại ....................................................................... 13
2.2.3. Mô hình thời lượng ........................................................................ 15
2.3.Biện pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất ................................................. 19
2.3.1. Biện pháp phòng ngừa nội bảng .................................................... 19
2.3.2. Biện pháp phòng ngừa ngoại bảng ................................................ 20
2.3.2.1. Sử dụng hợp đồng kỳ hạn ........................................................... 20
2.3.2.2. Sử dụng hợp đồng tương lai ..................................................... 21
2.3.2.3. Sử dụng hợp đồng quyền chọn ................................................. 22
2.3.2.4. Sử dụng hợp đồng hoán đổi ...................................................... 24
Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro lãi suất trong hoạt động NHTM Việt Nam .................................................................................................. 25
1. Tình hình quản lý rủi ro lãi suất trong hoạt động NHTM hiện nay
2. Đánh giá chung ............................................................................. 29
2.1. Những mặt được của quản lý rủi ro lãi suất trong hoạt động NHTM .................................................................................................................. 29
2.2. Những mặt còn tồn tại của quản lý rủi ro trong hoạt động NHTM .................................................................................................................. 29
Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro lãi suất trong hoạt động NHTM Việt Nam ......................... 32
1. Giải pháp đối với NHTM ........................................................... 32
2. Một số kiến nghị đối với NHNN và Chính Phủ ........................ 33
2.1. Đối với NHNN .............................................................................. 33
2.2. Đối với Chính Phủ ......................................................................... 33
Kết luận .................................................................................................... 35
MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế hiện nay, rủi ro là yếu tố cố hữu luôn rình rập đối với các doanh nghiệp, tổ chức. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, là lĩnh vực rất nhạy cảm với mọi sự thay đổi thì xác suất xảy ra rủi ro là rất lớn. Bên cạnh đó, với sự không ổn định ngày càng tăng của lãi suất đã làm cho các ngân hàng phải đối mặt với rủi ro lãi suất nhiều hơn. Rủi ro lãi suất là một loại rủi ro hệ thống nên không thể loại bỏ được hoàn toàn. Vì vậy, để đảm bảo về thu nhập, lợi tức của mình thì các ngân hàng nói chung và hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) nói riêng cần biết học cách cùng chung sống với rủi ro lãi suất. Do đó việc quản lý rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của NHTM là rất cần thiết. Nó không những giúp cho các ngân hàng chủ động xây dựng kế hoạch huy động và sử dụng vốn phù hợp nhằm hạn chế tổn thất, mà còn tạo ra lợi thế trong cạnh tranh của các NHTM và tạo cơ sở xác định mức vốn tự có cần thiết nhằm duy trì khả năng thanh toán của ngân hàng.
Vì quản lý rủi ro lãi suất có vai trò hết sức quan trọng như vậy nên em quyết định chọn đề tài của mình là “Bàn về rủi ro lãi suất trong hoạt động NHTM Việt Nam: thực trạng và giải pháp”.
Nội dung của bài viết bao gồm:
+ Chương I: Cơ sở lý luận của rủi ro lãi suất.
+ Chương II: Thực trạng quản lý rủi ro lãi suất trong hoạt động NHTM Việt Nam.
+ Chương III: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của quản lý rủi ro lãi suất trong hoạt động NHTM Việt Nam.Chương 1 : Cơ sở lý luận về rủi ro lãi suất
1. Rủi ro lãi suất
1.1. Khái niệm rủi ro lãi suất
Rủi ro lãi suất là nguy cơ biến động thu nhập và giá trị ròng của ngân hàng khi lãi suất thị trường có sự biến động. Nếu như toàn bộ các chủ thể kinh tế đều có nguy cơ gặp rủi ro, thì tất nhiên các ngân hàng và các tổ chức tín dụng cũng là những đơn vị dễ gặp rủi ro nhất do kết cấu bảng tổng kết tài sản của các tổ chức này và đặc biệt là trong quan hệ tín dụng, vốn và lãi chỉ thu về sau một thời gian nhất định, vì thế có sự rủi ro về lãi suất.
Khi lãi suất thay đổi, các ngân hàng ít nhất phải đương đầu với hai loại rủi ro lãi suất: “rủi ro về giá” và “rủi ro tái đầu tư”. Rủi ro về giá phát sinh khi lãi suất thị trường tăng làm giảm giá trị hầu hết các chứng khoán và các khoản cho vay với lãi suất cố định mà ngân hàng nắm giữ. Nếu ngân hàng muốn bán những công cụ tài chính này trong giai đoạn lãi suất tăng, ngân hàng sẽ phải chấp nhận tổn thất. Rủi ro tái đầu tư xuất hiện khi lãi suất thị trường giảm khiến ngân hàng phải chấp nhận đầu tư các nguồn vốn của mình vào những tài sản có mức sinh lời thấp hơn, hạ thấp thu nhập kỳ vọng trong tương lai của ngân hàng.
Như vậy, rủi ro lãi suất của ngân hàng là chi phí nguồn vốn trở nên cao hơn thu nhập từ sử dụng vốn. Do đó, tuỳ theo cơ cấu bảng cân đối và độ nhạy cảm lãi suất giữa sử dụng vốn và nguồn vốn mà ngân hàng có thể gặp rủi ro lãi suất khi có sự biến động lãi suất.
1.2. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro lãi suất
1.2.1. Sự không phù hợp về kỳ hạn của nguồn và tài sản và chế độ lãi suất cố định
Sự không phù hợp về kỳ hạn của nguồn và tài sản được đo bằng khe hở lãi suất.
Khe hở lãi suất = Tài sản nhạy cảm lãi suất - nguồn nhạy cảm lãi suất
Các tài sản và nguồn nhạy cảm thường là các loại mà số dư nhanh chóng chuyển sang lãi suất mới khi lãi suất thay đổi, ví dụ như các khoản tiền gửi ngắn hạn, các khoản cho vay và đi vay trên thị trường liên ngân hàng, chứng khoán ngắn hạn của Chính Phủ, các khoản cho vay ngắn hạn. Các loại ít nhạy cảm thuộc về tài sản và nguồn trung và dài hạn với lãi suất cố định.
Ví dụ 1: Ngân hàng áp dụng lãi suất cố định:
- Cho vay 3 tháng với lãi suất cố định
- Đi vay 12 tháng với lãi suất cố định
Trong trường hợp này, ngân hàng có thể gặp rủi ro lãi suất bởi vì sau 3 tháng ngân hàng phải tiếp tục cho vay theo các điều kiện của thị trường. Khi lãi suất giảm, lợi nhuận ngân hàng giảm, thậm chí là âm.
hay trong trường hợp ngân hàng:
- Cho vay 12 tháng lãi suất cố định
- Đi vay 3 tháng lãi suất cố định
Khi lãi suất tăng, lợi nhuận ngân hàng giảm.
Vậy rủi ro lãi suất của ngân hàng là chi phí nguồn vốn trở nên cao hơn thu nhập từ sử dụng vốn. Do đó, tuỳ theo cơ cấu bảng cân đối và độ nhạy cảm lãi suất giữa sử dụng và nguồn vốn mà lợi nhuận của ngân hàng có thể thay đổi tuỳ từng trường hợp sự biến động của lãi suất.
Ví dụ 2: ngân hàng áp dụng lãi suất hỗn hợp: vừa cố định, vừa có biến đổi
- Cho vay với lãi suất thay đổi 3 tháng xem xét lại một lần
- Đi vay với lãi suất cố định trong 12 tháng
Trong trường hợp này nếu lãi suất cho vay thay đổi nhỏ hơn so với đi vay cố định 12 tháng, ngân hàng sẽ lỗ.
1.2.2. Sự biến động của lãi suất thị trường
Khi lãi suất thị trường thay đổi thì thu nhập từ lãi suất của

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By 0307anhhung
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement