Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lilo_mimi2606
#861729

Download miễn phí Khóa luận Thẩm định dự án đầu tư của các Doanh nghiệp ngành Điện tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Hoàn Kiếm

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ
LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương 1: THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH ĐIỆN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH HOÀN KIẾM 3
1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHI NHÁNH MBHK 3
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 3
1.1.2. Cơ cấu và bộ máy tổ chức của chi nhánh. 5
1.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh MBHK. 6
1.1.3.1. Hoạt động huy động vốn. 6
1.1.3.2. Hoạt động tín dụng. 9
1.1.3.3. Các hoạt động khác 11
1.1.3.4. Kết quả hoạt động kinh doanh. 12
1.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN NGÀNH ĐIỆN TẠI MBHK. 13
1.2.1. Khái quát công tác thẩm định các dự án tại MBHK. 13
1.2.2. Công tác thẩm định dự án đầu tư các doanh nghiệp ngành Điện tại MBHK. 16
1.2.2.1. Đặc điểm của các dự án ngành Điện đề nghị vay vốn tại MBHK. 16
1.2.2.2. Tổ chức thực hiện thẩm định dự án đầu tư của các doanh nghiệp ngành Điện. 23
1.2.2.3. Nội dung thẩm định hồ sơ vay vốn của các DN ngành Điện. 32
1.2.2.4. Thời gian thẩm định dự án: 45
1.2.2.5. Phương pháp thẩm định dự án đầu tư các doanh nghiệp ngành Điện. 47
1.2.3. Minh họa cụ thể về Thẩm định dự án đầu tư “ Đường dây 220KV Nhơn Trạch – Nhà Bè” của Tổng công ty truyền tải Điện Quốc gia (NPT) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 56
1.2.3.1. Thẩm định chủ đầu tư và đơn vị được uỷ quyền vay vốn 57
1.2.3.2.Thẩm định dự án đầu tư. 66
1.2.3.3. Đánh giá công tác thẩm định dự án đầu tư “Đường dây 220kV Nhơn Trạch – Nhà Bè” 84
1.2.4. Đánh giá công tác thẩm định dự án đầu tư đối với các DN ngành Điện tại MBHK. 85
1.2.4.1. Những kết quả đạt được. 85
1.2.4.2. Những tồn tại trong thẩm định dự án ngành Điện. 90
1.2.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại. 94
Chương 2: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐỐI VỚI CÁC DN NGÀNH ĐIỆN TẠI MBHK TRONG THỜI GIAN TỚI 97
2.1. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CHI NHÁNH 97
2.1.1. Hoàn thiện chiến lược: 97
2.1.2. Tái cơ cấu mô hình tổ chức: 97
2.1.3. Củng cố Tổ chức – Nhân sự: 98
2.1.4. Tiếp tục hoàn thiện dự án công nghệ thông tin: 98
2.1.5. Phát triển quy mô MB: 98
2.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN CÁC DN NGÀNH ĐIỆN TẠI MBHK 98
2.2.1. Khai thác hiệu quả và nâng cao chất lượng hệ thống thông tin. 99
2.2.2. Bổ sung số lượng, nâng cao thái độ, ý thức trách nhiệm của cán bộ thẩm định. 101
2.2.2.1. Tuyển chọn nhân sự đầu vào có chất lượng cao 101
2.2.2.2. Giáo dục về nhận thức, tư cách đạo đức 102
2.2.2.3. Chuyên môn hoá hơn nữa trong công tác thẩm định. 103
2.2.2.4. Giải pháp khác. 105
2.2.3. Từng bước thực hiện chuyên môn hoá trong thẩm định dự án ngành Điện. 105
2.2.4. Hoàn thiện hệ thống Xếp hạng tín dụng nội bộ - Corebanking (T24). 107
2.2.5. Hiện đại hoá cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thẩm định dự án. 107
2.2.6. Tăng cường công tác thẩm định sau dự án và công tác tư vấn chủ dự án qua kết quả thẩm định. 108
2.2.7. Một số giải pháp khác: 108
2.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ PHÍA NHÀ NƯỚC VÀ CƠ QUAN HỮU QUAN 108
2.3.1. Với chính phủ và các Bộ ngành liên quan. 108
2.3.2. Với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các NHTM khác 109
2.3.3. Với Ngân hàng TMCP Quân Đội 110
2.3.4. Với khách hàng. 111
KẾT LUẬN 112
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO’ 113
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

ừ các dự án đầu tư phát triển tài sản cố định để phục vụ hoạt động kinh doanh, thì các dự án đầu tư Bất động sản và các dự án đầu tư ngành Điện đều là những dự án mang tính lâu dài. Do đó, việc vận dụng phương pháp dự báo để đánh giá chính xác tính khả thi của dự án là vô cùng quan trọng trong quá trình thẩm định tại MB. Cơ sở của phương pháp này là dùng số liệu dự báo, điều tra thống kê để kiểm tra cung cầu của sản phẩm dự án trên thị trường, giá cả và chất lượng của công nghệ, thiết bị, nguyên liệu… ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả và tính khả thi của dự án. Tại MBHK chủ yếu sử dụng phương pháp sử dụng hệ số co giãn cầu và lấy ý kiến chuyên gia. Đặc biệt, với các dự án Điện, tuy việc kiểm tra cung cầu sản phẩm điện trên thị trường không khó, nhưng việc giá cả Điện trong tương lai lại chịu sự điều chỉnh của Nhà nước; chất lượng của công nghệ hay các yếu tố kỹ thuật của dự án là một việc khá khó khăn trong công tác thẩm định. Chính vì sự thiếu kiến thức chuyên môn sâu về lĩnh vực của dự án, nên việc dự báo không thể chỉ phụ thuộc vào các kết quả tổng hợp thông tin của các cán bộ thẩm định, mà còn phải nhờ đến sự tư vấn của các chuyên gia trong lĩnh vực này. Hiện trong lĩnh vực Đầu tư Bất Động sản và Điện năng, MBHK cũng đã xây dựng được những mối quan hệ tốt với các nhà tư vấn chuyên nghiệp với lĩnh vực hoạt động này.
Phương pháp triệt tiêu rủi ro
Dự án là một tập hợp các yếu tố dự kiến trong tương lai, từ khi thực hiện dự án đến khi đi vào khai thác, hoàn vốn thường rất dài, do đó có nhiều rủi ro phát sinh ngoài ý muốn chủ quan. Chính vì vậy, để đảm bảo tính vững chắc của dự án, cán bộ thẩm định của ngân hàng cũng như cán bộ thẩm định của cơ quan nhà nước thường đoán một số rủi ro có thể xảy ra để có biện pháp kinh tế hay hành chính thích hợp, hạn chế thấp nhất các tác động của rủi ro hay phân tán rủi ro cho các đối tác có liên quan đến dự án.
Đối với các dự án ngành Điện tại MBHK, cán bộ thẩm định tại chi nhánh Hoàn Kiếm kết hợp với các cán bộ tái thẩm định và khối quản trị rủi ro Hội sở để đưa ra những đoán một số rủi ro có thể xẩy ra đối với các dự án ngành Điện như sau:
Các rủi ro khi xây dựng nhà máy thủy điện
Rủi ro về cơ chế chính sách:
Giá bán điện phụ thuộc vào khung giá do Bộ Công Thương quy định.
Công suất phát điện phụ thuộc vào sự điều tiết của Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia .
Các nhà máy điện nhỏ thường không được ưu tiên về giờ phát điện và giá mua điện.
Rủi ro trong quá trình thi công:
Vốn & nguồn vốn:
Chi phí phát sinh tăng làm tăng tổng mức đầu tư ban đầu. Chủ đầu tư phải thu xếp nguồn vốn, thời gian thu xếp vốn dài sẽ gây ảnh hưởng tới tiến độ thi công.
Đối với các dự án quy mô lớn, quy mô vốn góp lớn, việc đảm bảo tiến độ góp vốn của cổ đông thường gặp khó khăn.
Điều kiện thi công:
Gặp điều kiện bất lợi khi khoan thăm dò địa chất tại vị trí đặt nhà máy/đập/hầm, do đó phải chuyển hướng khoan thăm dò địa chất dẫn tới thay đổi thiết kế ban đầu.
Nhà thầu thiếu vốn, năng lực thi công yếu hay không đủ nhân lực, không đủ máy móc thi công làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công.
Điều kiện tự nhiên bất lợi: mưa lũ kéo dài gây sạt lở đường giao thông, gây ngập các hạng mục đang thi công, …khiến việc thi công bị đình trệ.
Vướng mắc về đền bù, tái định cư
Rủi ro cung ứng nguồn nguyên liệu:
Về mùa khô lượng nước trên các sông giảm đáng kể làm giảm công suất phát điện của các nhà máy. Trong một số trường hợp, lượng nước không đủ để các nhà máy hoạt động.
Rủi ro trong quá trình vận hành:
Chi phí và thời gian sửa chữa, khắc phục sự cố như nước thấm qua thân đập, vỡ đường ống dẫn nước, … là rất lớn.
Các rủi ro khi xây dựng nhà máy nhiệt điện dầu khí
Rủi ro về cơ chế chính sách: Do phải mua điện với giá cao, EVN không ưu tiên mua công suất như nguồn thuỷ điện. Loại hình đầu tư BOT như trước đây đã không còn được khuyến khích do EVN phải cam kết cả về giá và sản lượng.
Rủi ro trong quá trình thi công:
Chậm tiến độ thi công so với kế hoạch ban đầu làm phát sinh tăng chi phí.
Rủi ro về cung ứng nhiên liệu đầu vào:
Gián đoạn nguồn cung: Do hàm lượng thủy ngân, lưu huỳnh cao có thể ảnh hưởng tới chất lượng dầu được khai thác cùng khí. Do đó, nhà khai thác khí có thể đóng bớt một số giếng khai thác khí làm giảm sản lượng khí cung cấp cho nhà máy.
Giá dầu và khí phụ thuộc vào biến động giá trên thị trường thế giới.
Rủi ro trong quá trình vận hành:
Thời gian sửa chữa khi các tổ máy phát sinh sự cố kéo dài, gây sụt giảm đáng kể sản lượng điện .Một số loại rủi ro bắt buộc phải có biện pháp xử lý như: đấu thầu, bảo hiểm xây dựng, bảo lãnh hợp đồng. Trong thực tế, biện pháp phân tán rủi ro quen thuộc nhất là bảo lãnh của ngân hàng, bảo lãnh của doanh nghiệp có tiềm lực tài chính và uy tín, thế chấp tài sản. Để tránh tình trạng thế chấp tài sản nhiều lần khi vay vốn nên thành lập Cơ quan đăng ký quốc gia về giao dịch bảo đảm.
Rủi ro đối với các dự án đầu tư truyền tải & phân phối Điện
Rủi ro trong quá trình thi công:
Vướng mắc về đền bù, tái định cư;
Điều chỉnh quy hoạch;
Giá vật tư, thiết bị phát sinh tăng.
Rủi ro trong quá trình vận hành:
Thiên tai như mưa lũ gây ngập trạm biến áp, sạt lở móng cột, đổ cột điện, xảy ra sự cố chập điện, đứt đường dây, ….
Tốc độ tăng trưởng phụ tải lớn dẫn đến tình trạng quá tải của các đường dây dẫn do đó phải thường xuyên duy tu, sửa chữa và thời gian nâng cấp đường dây ngày càng ngắn.
Nhiều khu vực chỉ có 1 đường dây và 1 trạm biến áp nên khi xảy ra sự cố hay phải sửa chữa thiết bị gây tình trạng mất điện trên diện rộng.
1.2.3. Minh họa cụ thể về Thẩm định dự án đầu tư “ Đường dây 220KV Nhơn Trạch – Nhà Bè” của Tổng công ty truyền tải Điện Quốc gia (NPT) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN
Tên dự án : Đường dây 220kV Nhơn Trạch – Nhà Bè
Chủ đầu tư : Tổng công ty truyền tải điện QG – Tập đoàn điện lực Việt Nam
Tổ chức tư vấn dự án: Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 2
Địa điểm xây dựng: Trên địa bàn huyện Nhơn Trạch – tỉnh Đồng Nai, huyện Cần Giờ và huyện Nhà Bè – TP Hồ Chí Minh.
Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: Xây dựng đường dây 220kV 2 mạch Nhơn Trạch – Nhà Bè dài 15,90km từ điểm cuối của công trình Đầu nối Nhà máy điện Nhơn Trạch – Giai đoạn 1 đến Trạm biến áp 220kV Nhà Bè.
Loại, cấp công trình: Công trình năng lượng, đường dây và trạm biến áp 220kV, cấp 2.
Nguồn vốn đầu tư: Vốn đầu tư xây dựng do EVN phân bổ hàng năm
Tổng mức đầu tư theo QĐ phê duyệt số 2786/QĐ-EVN-TĐ của EVN ngày 17/12/2007: 84.699 triệu đồng.
Tổng mức đầu tư của Công trình: 84.699 triệu đồng (Theo thiết kế kỹ thuật của Công ty CP tư vấn xây dựng điện 2 tháng 6/2008)
Trong đó:
Chi phí xây dựng
...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement