Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By vivian_lil_kery
#861172 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phát triển đồng bộ các loại thị trường ở nước ta,lý luận ,thực trạng và giâi pháp
2
LỜI MỞ ĐẦU
Đất nước Việt Nam ta sau nhiều năm giành được độc lập ,nền kinh tế
vẫn đi theo con đường tự cấp tự túc .Cho đến năm 1986 ,nước ta mới bắt đầu
thực hiện công cuộc đổi mới,chuyển sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành
phần ,vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước ,như Văn
kiện Đại hội lần thứ IX của Đảng đã nêu rõ: “ Thúc đẩy sự hình thành, phát
triển và từng bước hoàn thiện các loại thị trường theo định hướng xã hội chủ
nghĩa, đặc biệt quan tâm các thị trường quan trọng nhưng hiện chưa có hoặc
còn sơ khai như: thị trường lao động, thị trường chứng khoán, thị trường bất
động sản, thị trường khoa học và công nghệ…”.
Trong quá trình đổi mới đó ,Việt Nam đã đạt được những thành tựu
đáng kể.Tuy nhiên cơ sở vật chất –kỹ thuật ,nguồn lực còn yếu kém nên
chúng ta còn nhiều hạn chế .Đặc biệt ,sự phát triển của các loại thi trường
chưa đông bộ .Do vậy chúng ta cần phải nghiên cứu cả lý luận và thực trạng
về thị trường trong nền kinh tế thị trường (KTTT) định hướng XHCN ở Việt
Nam,để trên cơ sở đó có được những hiểu biết và giải pháp thúc đấy nền kinh
tế Việt Nam.
Trên tinh thần đó ,sau khi học tập môn kinh tế chính trị em xin đưa ra
đề án : “Phát triển đồng bộ các loại thị trường ở nước ta,lý luận ,thực
trạng và giâi pháp”.

Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement