Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By blood_of_dicth
#860660 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
2.1.1.Lịch sử hình thành và cơ cấu tổ chức..............................................21
2.1.2.Năng lực họat động và kết quả kinh doanh.....................................27
2.4.2. Phân tích thị phần...........................................................................33
2.1.3.Hệ thống phân phối của Unilever Việt Nam và vai trò của Công
ty TNHH Minh Tuấn................................................................................42
2.2. Tổ chức và quản lý kênh phân phối của Công ty TNHH Minh Tuấn ........ 45
2.2.1. Cấu trúc kênh phân phối ................................................................45
2.2.2. Các dòng chảy cơ bản trong kênh ..................................................48
2.2.3. Vai trò và sự phát triển của các thành viên trong kênh ..................50
2.2.4. Tổ chức và quản lý kênh phân phối của Công ty TNHH Minh
Tuấn .........................................................................................................55
2.3. Thực trạng về xung đột trong hệ thống kênh phân phối của Công ty TNHH
Minh Tuấn ....................................................................................................
58
2.3.1. Các kiểu xung đột chủ yếu trong hệ thống kênh của Công ty
TNHH Minh Tuấn....................................................................................58
2.3.2. Nguyên nhân dẫn đến xung đột......................................................62
2.3.3. Những ảnh hưởng của xung đột tới hiệu quả hoạt động của kênh.65
2.3.4. Thực trạng quản lý xung đột kênh của Công ty TNHH Minh
Tuấn .........................................................................................................67
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG XUNG ĐỘT
TRONG KÊNH...............................................................................................73
3.1. Cơ sở đề xuất các giải pháp.....................................................................
73
3.2. Các giải pháp..........................................................................................
73
3.2.1. Các giải pháp về tổ chức ................................................................73
3.2.2. Các giải pháp về quản lý. ...............................................................77
KẾT LUẬN.....................................................................................................86
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................88
Sự cần thiết của việc nghiên cứu đề tài

Trong những năm qua, cùng với sự tăng trưởng cao của nền kinh tế, nhu

cầu của người dân về các mặt hàng tiêu dùng cũng tăng, cả về số lượng và

chất lượng. Để đáp ứng điều này, nhiều Công ty sản xuất hàng tiêu dùng đã

mở rộng và gia tăng sản lượng để cung ứng cho thị trường. Tuy nhiên, bên

cạnh các yếu tố về giá cả và chất lượng, việc làm thế nào để hàng hóa đến

đúng lúc và đến đúng chỗ của người tiêu dùng là một trong những nhân tố

quan trọng góp phần vào sự thành công của các thương hiệu hàng tiêu dùng.

Do vậy, hệ thống kênh phân phối ngày càng được các doanh nghiệp chú trọng

và hoàn thiện về quy mô cũng như cơ cấu tổ chức. Mặc dù có nhiều tiềm năng

to lớn để phát triển nhưng hệ thống kênh phân phối của các doanh nghiệp Việt

Nam hiện nay đã và đang gặp phải nhiều thách thức to lớn, trong đó đặc biệt

là tình trạng xung đột phức tạp giữa các thành viên kênh, các mối quan hệ

ngày càng căng thẳng và thiếu những giải pháp hợp lý. Đây là nguyên nhân

quan trọng hàng đầu khiến cho hiệu quả của hệ thống kênh phân phối giảm

một cách đáng kể.

Với mong muốn góp phần vào sự phát triển chung của ngành hàng tiêu

dùng, Công ty TNHH Minh Tuấn đã liên kết và trở thành đối tác phân phối

chiến lược của Công ty Unilever Việt Nam. Hiện nay, Công ty đang chịu

trách nhiệm quản lý công tác phân phối hơn 30 nhãn hàng cho Unilever trên

những khu vực trọng điểm nhất của Hà Nội và đã đạt được nhiều thành công.

Tuy nhiên, cũng giống như nhiều doanh nghiệp trong nước khác, Công ty

cũng đang phải đối mặt với những khó khăn do tình trạng xung đột kênh

mang lại.

Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

7

Xuất phát từ thực tiễn đó, đề tài “Quản trị xung đột trong hệ thống kênh

phân phối của Công ty TNHH Minh Tuấn” được đề xuất với mục đích hoàn

thiện hệ thống cơ sở lý luận về vấn đề xung đột trong hệ thống kênh.

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Báo cáo tập trung nghiên cứu về tình hình kinh

doanh, mối quan hệ giữa các thành viên trong hệ thống kênh phân phối, thực

trạng xung đột cũng như những ảnh hưởng của nó tới hoạt động của hệ thống

kênh.

- Phạm vi nghiên cứu: Báo cáo tập trung nghiên cứu thực trạng xung đột

trong hệ thống kênh phân phối quản lý bởi Công ty TNHH Minh Tuấn.

3. Những đóng góp mà luận văn quan tâm

- Hệ thống hóa và tổng hợp các vấn đề lý luận và phương pháp luận về vấn

đề xung đột trong hệ thống kênh phân phối của các doanh nghiệp

- Định hình thực trạng xung đột trong hệ thống kênh được quản lý bởi

Công ty TNHH Minh Tuấn, đồng thời đề xuất những giải pháp khắc phục hợp

lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kênh.

4. Bố cục báo cáo

Ngoài Phần mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, báo cáo được trình

bày trong 3 chương:

Chương I: Cơ sở lý luận về cạnh tranh và xung đột trong kênh phân phối

Chương II: Thực trạng về cạnh tranh và xung đột trong hệ thống

kênh phân phối của Công ty TNHH Minh Tuấn

Chương III: Giải pháp khắc phục tình trạng cạnh tranh và xung đột

trong hệ thống kênh phân phối của Công ty TNHH Minh Tuấn.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By HUYENHUYEN367
Hình đại diện của thành viên
By aladinvt
#1013546
HUYENHUYEN367 đã viết:cho mình xin bài này với ạ Thank :sorry: :sorry: :sorry: :sorry: :sorry:

LINK DOWNLOAD:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement