Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By san.chiro
#860265 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI HƯNG PHÁT AUSTDOOR NGHỆ AN 3
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty 3
1.2. Chức năng, đặc điểm kinh doanh cơ bản của công ty CP sản xuất- thương mại Hưng Phát Nghệ An 5
1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ 5
1.2.2. Đặc điểm kinh doanh cơ bản 5
1.3. Đặc điểm tổ chức hệ thống sản xuất và quy trình công nghệ chế biến sản phẩm tại công ty CP sản xuất- thương mại Hưng Phát NA 8
1.3.1. Đặc điểm tổ chức hệ thống sản xuất 8
1.3.2. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm tại công ty 9
1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty CP sản xuất- thương mại Hưng Phát NA 12
1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty CP sản xuất- thương mại Hưng Phát NA 14
1.5.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 14
1.5.2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại công ty 17
PHẦN 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI HƯNG PHÁT NA 26
2.1. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tại công ty 26
2.1.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất 26
2.1.2. Đặc điểm và phân loại chi phí sản xuất 27
2.1.3. Quy trình kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Hưng Phát NA 27
2.1.4. Nội dung và trình tự kế toán chi phí sản xuất tại Công ty 28
2.1.4.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 28
2.1.4.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 37
2.1.4.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 45
2.1.4.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 53
2.2. Kế toán giá thành sản phẩm tại Công ty CP sản xuất- thương mại Hưng Phát NA 55
2.2.1. Phương pháp xác định giá trị sản phẩm dở dang 55
2.2.2. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại Công ty 56
PHẦN 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI HƯNG PHÁT NA 59
3.1. Đánh giá khái quát tình hình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP sản xuất- thương mại Hưng Phát NA 59
3.1.1. Ưu điểm 60
3.1.2.Những hạn chế 62
3.2. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP sản xuất- thương mại Hưng Phát NA 65
3.2.1. Về chứng từ, sổ sách và tài khoản kế toán 65
3.2.2. Về báo cáo kế toán 66
3.2.3. Về công tác quản lý nguyên vật liệu 66
3.2.4. Về hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 67
3.2.5. Về hạch toán chi phí sản xuất chung 67
3.2.6. Một số biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm 69
KẾT LUẬN 72
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73
LỜI MỞ ĐẦU

Nền kinh tế nước ta hiện nay đang trong quá trình hội nhập và phát triển mạnh mẽ. Với những điều kiện thuận lợi mở ra theo cơ chế thị trường thì các doanh nghiệp cũng không ngừng phải đối mặt với những khó khăn và thách thức mới. Trong môi trường cạnh tranh gay gắt, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải tìm ra cho mình những biện pháp cạnh tranh có hiệu quả, không chỉ đơn thuần về chất lượng sản phẩm mà còn cạnh tranh về giá cả.
Đối với các doanh nghiệp sản xuất, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu kinh tế tổng hợp quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động cũng như tình hình quản lý và sử dụng các yếu tố sản xuất trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Với một doanh nghiệp, hiệu quả kinh doanh là vấn đề then chốt trong đó lợi nhuận luôn là mục tiêu được đặt lên hàng đầu. Làm thế nào để tiết kiệm được chi phí, hạ giá thành sản phẩm nhưng vẫn tạo ra những sản phẩm được thị trường chấp nhận, đó là vấn đề cần được giải đáp đối với các doanh nghiệp sản xuất.
Để thực hiện được mục tiêu sản xuất kinh doanh đòi hỏi doanh nghiệp phải hạch toán đầy đủ, chính xác và kịp thời các chi phí đã bỏ ra, trên cơ sở đó để tính giá thành sản phẩm. Việc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phù hợp với chế độ và những quy định hiện hành, phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp mình là khâu trọng yếu trong công tác kế toán của doanh nghiệp.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề này, trong quá trình thực tập tại Công ty cổ phần sản xuất- thương mại Hưng Phát NA em đã đi sâu tìm hiểu và chọn đề tài nghiên cứu là: “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất- thương mại Hưng Phát Nghệ An”.

Kết cấu luận văn gồm có ba phần như sau:
Phần 1: Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp.
Phần 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Hưng Phát NA
Phần 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất- thương mại Hưng Phát NAPHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
1.1. Lý luận chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.1.1. Chi phí sản xuất
* Khái niệm chi phí sản xuất
Doanh nghiệp là những cơ sở trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp phải huy động và sử dụng các nguồn lực (như lao động, vật tư, vốn…). Để thực hiện quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm, thực hiện những công việc liên quan đến thu mua, vận chuyển hàng hoá, … doanh nghiệp phải bỏ ra các khoản hao phí về lao động sống và lao động vật hoá. Nhằm tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phục vụ yêu cầu quản lý, mọi chi phí cuối cùng đều được biểu hiện bằng thước đo tiền tệ và được gọi là chi phí sản xuất.
Vậy: Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp phải tiêu dùng trong một kỳ nhất định để thực hiện quá trình sản xuất.
* Đặc điểm và phân loại chi phí sản xuất kinh doanh
Hoạt động sản xuất của doanh nghiệp là quá trình người lao động sử dụng các tư liệu lao động tác động lên đối tượng lao động để sản xuất ra các sản phẩm thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng của xã hội, từ đó hình thành những chi phí về nguyên vật liệu, chi phí tiền công phải trả cho người lao động và một bộ phận chi phí sản xuất khác. Bản chất của chi phí sản xuất là sự dịch chuyển vốn - chuyển dịch giá trị của các yếu tố sản xuất vào đối tượng tính giá (sản phẩm, lao vụ, dịch vụ).

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By HKiuAnh
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1013880 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement