Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thienkim_ngocdiep
#859073 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỤC LỤC
CHƯƠNG I
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
I. TỔNG QUAN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀO ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1
1. Nguồn nhân lực 1
2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 2
3. Mục tiêu và vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 3
4. Phân loại các hình thức đào tạo 4
4.1 Theo định hướng nội dung đào tạo 4
4.2 Theo mục đích của nội dung đào tạo 5
4.3 Theo cách thức tổ chức 5
4.4 Theo địa điểm hay nơi đào tạo 6
4.5 Theo đối tượng học viên 6
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC . .8
1. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển 8
1.1 Phân tích doanh nghiệp 9
1.2 Phân tích tác nghiệp 10
1.3 Phân tích nhân viên 10
2. Xác định mục tiêu đào tạo 10
3. Lựa chọn đối tượng đào tạo 11
4. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo 11
4.1 Xây dựng chương trình đào tạo 11
4.2 Lựa chọn phương pháp đào tạo 12
5. Lựa chọn và đào tạo giáo viên 19
6. Dự tính chi phí đào tạo 19
7. Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo 20
7.1 Phân tích thực nghiệm 20
7.2 Đánh giá những thay đổi của học viên 21
7.3 Đánh giá định lượng hiệu quả đào tạo 21
CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CTY ĐIỆN LỰC 1
I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC 1 24
1. Tên, địa chỉ công ty 24
2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý 26
3. Khái quát tình hình SXKD của Công ty và đánh giá 28
3.2 Ngành nghề kinh doanh 28
3.3 Vốn và kết quả hoạt đông sản xuất kinh doanh 28
3.4 Đánh giá 29

II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC 1 31
1. Thực trạng nguồn nhân lực của Công ty Điện lực 1 31
2. Đánh giá hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty
Điện lực 1 34
2.1 Xác định nhu cầu đào tạo của Công ty 34
2.2 Xác định mục tiêu đào tạo 36
2.3 Xác định đối tượng đào tạo 37
2.4 Xác định chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo 39
2.5 Lựa chọn và đào tạo giáo viên 42
2.6 Dự tính chi phí đào tạo 43
2.7 Đánh giá chương trình đào tạo 47
3. Đánh giá tổng hợp về hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực 1 48
CHƯƠNG III
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC 1
I. ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC 1 51
1. Chiến lược phát triển Công ty năm 2009 51
2. Công tác nhân lực, kế hoạch đào tạo nhân lực năm 2009 54

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 55
1. Hình thành đội ngũ chuyên trách về hoạt động đào tạo 55
2. Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo 56
2.1 Mục tiêu sản xuất và kinh doanh của Công ty 56
2.2 Tiến hành phân tích công việc chi tiết, khoa học 57
2.3 Tiến hành công tác đánh giá thực hiện công việc khoa học chính xác 58
3. Xác định mục tiêu cụ thể rõ ràng 58
4. Chọn đối tượng đào tạo chính xác 60
5. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo 60
6. Nâng cao chất lượng giáo viên và hoàn thiện chương trình giảng dạy 61
6.1 Biện pháp để nâng cao chất lượng giáo viên 61
6.2 Hoàn thiện chương trình giảng dạy 62
7. Sử dụng có hiệu quả nhất nguồn kinh phí đào tạo 62
8. Nâng cao chương trình đánh giá hoạt động đào tạo 63
LỜI MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài
Ngày nay, con người ngày càng đóng vị trí quan trọng trong sự phát triển của mỗi một quốc gia cũng như ở các tổ chức. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thì sự cạnh tranh giữa các tổ chức ngày càng trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường thì ngoài những yếu tố tài chính, cơ sơ vật chất, cần chú trọng đến nguồn nhân lực của công ty . Tuy nhiên để phát huy được sức mạnh về nhân lực thì công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phải được thực hiện một cách khoa học và có tính hệ thống.
Sau một thời gian thực tập tại Công ty Điện lực 1 cùng với những kiến thức đã được học ở trường Đại học. Em nhận thấy rằng đào tạo nguồn nhân lực của công ty hiện còn tồn tại nhiều vấn đề, do đó em quyết định chọn đề tài “Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực 1” . Với hi vọng có thể vận dụng những kiến thức đã được học trong nhà trường vào thực tiễn Công ty, giúp cho Công ty ngày càng phát triển hoàn thiện đội ngũ lao động của mình.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực 1
Phạm vi nghiên cứu: Vấn đề nghiên cứu tại Công ty Điện lực 1
Mục đích nghiên cứu
Giúp cho Công ty phát triển đội ngũ lao động và hoàn thiện các kỹ năng của người lao động .
Phương pháp nghiên cứu
Luận văn tốt nghiệp này được viết ra dựa trên lý thuyết về quản lý, quản trị nguồn nhân lực. Phương pháp nghiên cứu: phân tích, tổng hợp, diễn giải các số liệu tại Công ty Điện lực 1 .
Nội dung nghiên cứu
Chương I : Cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Chương II: Nội dung hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú trong phòng Tổ chức cán bộ của Công ty và đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của cô: TS. Nguyễn Thị Hồng Thuỷ đã giúp em hoàn thành Luận văn tốt nghiệp này. Tuy nhiên do kiến thức còn nhiều hạn chế nên chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót, em mong cô giáo tận tình chỉ bảo và giúp đỡ cho em hoàn thành tốt Luận văn tốt nghiệp của mình.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010652 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement