Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Aaron
#859003 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU CHÍNH CHO SẢN XUẤT BIA Ở TỔNG CÔNG TY CP BIA - RƯỢU – NGK HÀ NỘI 4
1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu cho sản xuất bia 4
1.1.1 Khái niệm và phân loại nguyên vật liệu cho sản xuất bia 4
1.2 Nội dung hoạt động nhập khẩu nguyên vật liệu 11
1.2.1 Nghiên cứu thị trường nguyên vật liệu 11
1.2.2 Đàm phán kí kết hợp đồng Nhập Khẩu nguyên vật liệu 12
1.2.3 Thực hiện hợp đồng Nhập khẩu nguyên vật liệu 14
1.3 Đặc điểm của Tổng công ty CP Bia- Rượu- NGK Hà Nội 14
1.3.1 Quá trình hình thành và phát triển 14
1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Tổng công ty CP Bia-Rượu-NGK Hà Nội 15
1.3.3 Đặc điểm các nguồn lực của Tổng công ty 19
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU CHÍNH CHO SẢN XUẤT BIA CỦA TỔNG CÔNG TY CP BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI 26
2.1 Thực trạng hoạt động kinh doanh của Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội 26
2.1.1 Những sản phẩm chính của Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội 26
2.1.2 Hoạt động đầu tư xây dựng của Tổng công ty Cổ phần Bia- Rượu- NGK Hà Nội 28
2.1.3 Chính sách phân phối 29
2.1.4 Các chỉ tiêu kinh doanh chính của Tổng công ty Cổ phần Bia- Rượu- NGK Hà Nội trong bốn năm gần đây 33
2.2 Thực trạng hoạt động Nhập Khẩu nguyên vật liệu chính cho sản xuất bia của Tổng công ty Bia - Rượu -NGK Hà Nội 38
2.2.1 Phân tích thực trạng nhập khẩu Nguyên vật liệu chính cho sản xuất bia của Tổng công ty Bia - Rượu -NGK Hà Nội 38
2.2.2 Thực trạng hoạt động nhập khẩu nguyên vật liệu chính cho sản xuất bia của Tổng công ty Bia - Rượu -NGK Hà Nội 45
2.3 Đánh giá thực trạng hoạt động nhập khẩu nguyên vật liệu chính cho sản xuất bia của Tổng công ty Bia - Rượu –NGK Hà Nội 51
2.3.1 Những kết quả đạt được 51
2.3.2 Hạn chế và các nguyên nhân của hoạt động nhập khẩu nguyên vật liệu của tổng công ty Bia - Rượu -NGK Hà Nội 52
CHƯƠNG 3 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU CỦA TỔNG CÔNG TY BIA - RƯỢU – NGK HÀ NỘI 55
3.1 Phương hướng kinh doanh của Tổng công ty Bia - Rượu -NGK Hà Nội những năm tới 55
3.1.1 Thuận lợi và khó khăn của Tổng công ty 55
3.1.2 Mục tiêu 56
3.1.4 Mục đích kinh doanh của Tổng công ty 59
3.2 Biện pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu nguyên vật liệu chính cho sản xuất bia của Tổng công ty Bia - Rượu -NGK Hà Nội 59
3.2.1 Biện pháp hoàn thiện hoạt động đàm phán ký kết hợp đồng nhập khẩu NVL 59
3.2.2 Hoàn thiện cách thanh toán 59
3.2.3 Nâng cao trình độ nghiệp vụ ngoại thương cho đội ngũ cán bộ, nhân viên 59
3.2.4 Biện pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động nhập khẩu 59
3.3 Kiến nghị 59
3.3.1 Kiến nghị về mối quan hệ trong nhập khẩu phía Tổng công ty và các công ty thành viên 59
3.3.2 Kiến nghị với nhà nước 59
KẾT LUẬN 59
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 59


LỜI MỞ ĐẦU

Hoà cùng xu thế khu vực hoá và toàn cầu hoá về hợp tác kinh tế đang nổi trội, với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế thị trường, với tính phụ thuộc nhau về kinh tế và thương mại giữa các quốc gia ngày càng sâu sắc, Việt Nam đã và đang không ngừng cố gắng đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đưa nền kinh tế hoà nhập vào sự năng động của khu vực Đông Nam Á, hay nói rộng hơn là khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Với xuất phát điểm từ một nước có nên nông nghiệp lạc hậu, còn nhiều hạn chế về trình độ khoa họcvè kỹ thuật thì con đường nhanh nhất để tiến hành công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước là cần nhanh chóng tiếp cận những công nghệ và kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài. Để làm được điều này thì nghiệp vụ Nhập khẩu đóng một vai trò hết sức quan trọng. Nhập khẩu cho phép phát huy tối đa nội lực trong nước đồng thời tranh thủ được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trên Thế Giới. Nhập khẩu thúc đẩy tái sản xuất mở rộng liên tục và có hiệu quả vì vậy khuyến khích sản xuất. Làm thế nào để có được những công nghệ tốt nhất, hiện đại nhất với thời gian và chi phí ít nhất đạt hiệu quả cao?
Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về sản xuất và kinh doanh các sản phẩm Bia, Rượu chiếm thị phần lớn và tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây. Hoà chung với tiến trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá thì Tổng công ty đã tiến hành đầu tư những dây truyền thiết bị máy móc hiện đại và tự động từ nước ngoài dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia nước ngoài. Mặt khác Nguyên liệu dùng trong sản xuất bao gồm: malt, gạo, đường, hoa hublon và nhiều nguyên liệu phụ trợ khác. Trong khi đó nguồn nguyên liệu chính để sản xuất bia chính là Malt và hublon thì sản phẩm trong nước không đáp ứng được vì thị trường nguyên liệu bia trong nước còn rất hạn chế về kỹ thuật trồng lẫn một chiến lược đầu tư nguồn nguyên liệu. Thị trường phong phú về nguồn nguyên liệu bia chính là ở Pháp, Úc, Đức, Bỉ và Tiệp. Đây chính là những nguồn hàng mà Tổng công ty cần hướng tới để tổ chức nghiệp vụ nhập khẩu tìm nguồn nguyên liệu sản xuất bia.
Trong thời gian thực tập tại Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội trên cơ sở kiến thức về kinh tế và nghiệp vụ xuất nhập khẩu đã được truyền đạt tại nhà trường cộng với một số kinh nghiệm thực tế đã được thu được từ sự giúp đỡ của phòng vật tư nguyên liệu, Với mục đích tìm hiểu thêm và hoàn thiện về nghiệp vụ nhập khẩu nguyên liệu cho quá trình sản xuất bia tại các nhà máy của Tổng công ty. tui đã chọn đề tài:
“Hoàn thiện hoạt động nhập khẩu Nguyên vật liệu chính cho sản xuất bia tại Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội”
Đề tài nhằm mục đích nghiên cứu về quy trình nhập khẩu nguyên vật liệu chính cho sản xuất bia tại một đơn vị sản xuất, đồng thời qua đó rút ra được các kết quả cũng như những hạn chế vẫn còn tồn tại trong quy trình nhập khẩu cho sản xuất. từ đó đưa ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa hoạt động nhập khẩu nguyên liệu của Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội .
Trên cơ sở mục đích của đề tài, Chuyên đề thực tập bao gồm những phần chính sau:
• Chương 1: Những vấn đề chung của nhập khẩu Nguyên vật liệu chính cho sản xuất bia ở doanh nghiệp Bia - Rượu – NGK Hà Nội.
• Chương 2: Thực trạng hoạt động nhập khẩu nguyên vật liệu chính cho sản xuất bia của Tổng công ty CP Bia - Rượu – NGK Hà Nội.
• Chương 3: Phương hướng và biện pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu nguyên vật liệu chính cho sản xuất bia của tổng công ty CP Bia - Rượu -NGK Hà Nội.
Qua đây tui xin chân thành Thank Thầy Hoàng Đức Thân, thầy giáo trực tiếp hướng dẫn tôi, cùng tập thể cán bộ nhân viên phòng Vật tư Nguyên liệu đã nhiệt tình giúp đỡ tui hoàn thành việc nghiên cứu đề tài này. Do còn hạn chế về kinh nghiệm nên không khỏi có thiếu xót mong sự góp ý của thầy giáo và các bạn.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By aladinvt
#1014875
PhamvanCuo đã viết:Hay quá add! Thanks


LINK DOWNLOAD:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement