Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Benedetto
#858866

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện công tác hạch toán Nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Phú Diễn

MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ DIỄN 3
1.1 Qúa trình hình thành và phát triển công ty cổ phần Phú Diễn 3
1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Phú Diễn 5
1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý công ty cổ phần Phú Diễn 7
1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần Phú Diễn 12
1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần Phú Diễn 12
1.4.2 Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại công ty cổ phần Phú Diễn 14
1.5 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần Phú Diễn trong những năm gần đây 20
1.6 Định hướng kinh doanh của công ty cổ phần Phú Diễn đến năm 2012 24
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ DIỄN 26
2.1 Đặc điểm nguyên vật liệu sử dụng tại công ty 26
2.2 Phân loại nguyên vật liệu tại công ty 29
2.3 Tính giá nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Phú Diễn 29
2.3.1 Tính giá nguyên vật liệu nhập kho 29
2.3.2 Tính giá nguyên vật liệu xuất kho 31
2.4 Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Phú Diễn 33
2.5 Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Phú Diễn 50
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ DIỄN 55
3.1 Đánh giá chung về công tác kế toán tại công ty cổ phần Phú Diễn 55
3.2 Đánh giá về công tác hạch toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Phú Diễn 57
3.3 Kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Phú Diễn 59
3.3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Phú Diễn 59
3.3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Phú Diễn 60
KẾT LUẬN : 64
TÀI LIỆU THAM KHẢO 65
PHỤ LỤC 66
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

8
Lợi nhuận gộp
1.470.340.692
2.433.041.115
2.924.318.366
Doanh thu hoạt động tài chính
12.269.548
83.174.700
465.097.548
Chi phí tài chính
140.251.889
587.445.708
797.285.014
Chi phí bán hàng
9.965.023
558.572
Chi phí quản lí doanh nghiệp
864.547.685
1.172.448.896
1.241.449.757
Lợi nhuận thuần
467.845.643
755.735.639
1.350.681.143
Thu nhập khác
45.454.545
299.100.000
Chi phí khác
32.295.829
45.555.949
Lợi nhuận khác
13.158.716
253.544.051
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
481.004.359
1.350.681.143
Chi phí thuế thu nhập hiện hành
134.681.220
Chi phí thuế thu nhập hoãn lại
-135.425.185
Lợi nhuận sau thuế
481.748.324
1.009.279.690
1.350.681.143
Đơn vị tính: VNĐ
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty cổ phần Phú Diễn năm 2006, 2007, 2008 )
Qua bảng trên ta thấy tình hình kinh doanh của công ty ngày càng có bước phát triển vững chắc và vượt bậc. Đến năm 2006 công ty đã có lãi và ngày càng tăng trong năm 2007. Năm 2007 lợi nhuận sau thuế của công ty tăng 528.331.266 VND tương ứng với tốc độ tăng gần 110%. Năm 2008 LNST của công ty tăng 341.401.453 so với năm 2007 tương ứng với tốc độ tăng là 134%. Như vậy khi mới đầu cổ phần hóa công ty đã gặp nhiều khó khăn nhưng đã khắc phục một cách nhanh chóng và đạt được kết quả vượt bậc. Công ty nên tiếp tục phát huy.
* Tình hình nhân sự:
Là một doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực cơ khí. Công ty đã có một đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề có kinh nghiệm. Ta có Bảng Chất Lượng nhân sự tại công ty như sau
Bảng 1.3: Chất lượng nhân sự tại công ty cổ phần Phú Diễn
Chỉ tiêu
Bậc 2/7
Bậc 3/7
Bậc 4/7
Bậc 5/7
Bậc 6/7
Bậc 7/7
Tổng cộng
Đại học cao đẳng
14
Trung cấp
8
Công nhân hàn
0
7
8
1
0
0
16
Công nhân tiện
0
0
1
2
0
0
3
Công nhân nguội CT
0
2
2
0
0
0
4
Công nhân rèn
0
0
0
0
0
0
0
Công nhân điện
0
0
2
1
0
0
4
Công nhân nguội SC
0
2
5
0
0
0
7
Ngành nghề khác
0
0
2
0
0
0
7
Tổng cộng
0
11
20
5
0
0
63
( Nguồn: Bảng chất lượng nhân sự tại công ty cổ phần Phú Diễn tại ngày 31/12/2008)
1.6. Định hướng kinh doanh của Công ty cổ phần Phú Diễn đến năm 2012
Công ty Cổ phần Phú Diễn là đơn vị mới được thành lập dựa trên cở sở cổ phần hoá Nhà máy quy chế cơ khí xây dựng thuộc Tổng Công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam. Nhiệm vụ mà công ty phải hoàn thành từ khi thành lập là phát triển và mở rộng ngành nghề kinh doanh trên nền tảng lĩnh vực kinh doanh vốn có thì công ty đã mạnh dạn tham gia sản xuất sản phẩm bulong chịu lực chất lượng cao.
Bulong chịu lực là một chi tiết máy hết sức quan trọng được dùng rộng rãi trong ngành chế tạo máy, đường sắt, cầu đóng tàu, cột điện cao thế, bulong tắc ke ô tô…Hiện nay bulong chịu lực có nhiều cấp bậc, có cấp độ bền từ 3.6 đến 14.9. Trong đó cấp bền từ 8.8 trở lên được coi là cấp bền cao nhất.
Đối với Công ty cổ phần Phú Diễn, mặc dù mới tham gia sản xuất loại sản phẩm mới có chức năng và giá trị cao như vậy. Nhưng qua hai năm hoạt động 2005-2006 em thấy rằng công suất mà xưởng bulong đạt được hàng năm là hơn 700 tấn/ năm. Thúc đẩy doanh thu bán hàng hoá tăng từ 9,217,879,297 đồng lên 9,803,954,322 đồng.
Trong điều kiện nền kinh tế phát triển, khoa học kỹ thuật cũng có những sự khởi động nhanh nhẹn mau lẹ. Vì vậy mà ban lãnh đạo công ty đạt ra kế hoạch kinh doanh của công ty đến năm 2012 như sau.
- Tiếp tục phát triển và mở rộng qui mô kinh doanh sản phẩm quen thuộc của công ty như. Thiết kế chế tạo và lắp đặt kết cấu thép, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm cơ khí..
- Tận dụng lợi thế mặt bằng để kinh doanh thép hình và cho thuê văn phòng trưng bày sản phẩm.
- Sản phẩm chủ lực của công ty trong các năm tới là sản xuất bulong chịu lực chất lượng cao và đạt được cấp bền cao nhất theo tiêu chuẩn TCVN1916- 1976. Các chỉ tiêu đều vượt tiêu chuẩn cốt thép cán băn nguội độ bền cao CRB650.
Hiện nay nguyên vật liệu đầu vào để sản xuất bulong chủ yếu là vật liệu nhập khẩu. Như thép cacbon trung bình, thép hợp kim thấp độ bền cao như 45.35Cr, 45Mn. Sau khi dập phải nhiệt luyện để nâng cao cấp độ bền và chống rỉ. Đây là một công nghệ phức tạp tốn kém, làm cho giá thành sản phẩm tăng lên.
Mục tiêu mà Công ty cổ phần Phú diễn đặt ra đến năm 2012 là phải bắt kịp sự phát triển của khoa học, đi cùng với sự phát triển của thế giới. Bộ phận kỹ thuật của công ty sẽ nghiên cứu để thay thế phần nguyên liệu đầu vào đã dùng quen thuộc, bằng một loại thép hợp kim thấp, độ bền cao (thép song pha) để làm vật liệu dập bulong chịu lực, dập xong sẽ có độ bền ngay và có tính chống gỉ cao hơn khoảng (20% đến 30%) của loại thép bình thường và bỏ qua khâu nhiệt luyện làm cho sản phẩm có tính cạnh tranh trên thị trường. Cùng với sự phát triển của nguyên vật liệu đầu vào thì kế hoạch công suất máy móc là khoảng 19.000tấn/năm. Sẽ đem lại doanh thu cho doanh nghiệp lớn hơn 20,000,000,000 đồng.
Hiện nay công ty đang có những đề án, kế hoạch cụ thể để tập trung vào sản xuất bulong chất lượng cao, tạo thương hiệu riêng mở rộng thị trường sản phẩm khai thác lợi thế mặt bằng. Giúp công ty trở thành công ty hàng đầu ở Việt Nam sản xuất bulong chịu lực với cấp độ bền cao nhất, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong nước và quốc tế.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ DIỄN
2.1. Đặc điểm Nguyên vật liệu sử dụng tại Công ty
Công ty cổ phần Phú Diễn là doanh nghiệp sản xuất cơ khí, sản phẩm đầu ra nhiều về số lượng và đa dạng về chủng loại. Do vậy, nguyên vật liệu của nhà máy cũng hết sức đa dạng, số lượng lớn.
Do đặc điểm của các sản phẩm mà Công ty chế tạo là các sản phẩm cơ khí, nên chi phí nguyên vật liệu (NVL) chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá thành sản phẩm (chiếm tỷ trọng khoảng 60% - 70%). Vì vậy, khi có sự biến động nhỏ về giá cả, chất lượng của NVL cũng ảnh hưởng rất lớn đến giá thành sản phẩm, doanh thu, lợi nhuận của công ty. Hạ thấp chi phí NVL, sử dụng tiết kiệm vật liệu là biện pháp tích cực nhằm hạ giá thành sản phẩm mà vẫn đảm bảo được chất lượng sản phẩm đầu ra. Vì vậy công ty phải có những biện pháp khoa học và thuận tiện để quản lý NVL ở tất cả các khâu từ khâu thu mua đến bảo quản, sử dụng và dự trữ…
Nguyên vật liệu chủ yếu mà công ty sử dụng là các kim loại như: Thép tròn, kẽm thỏi… Vì vậy mà NVL của công ty không những mang đầy đủ những đặc điểm của NVL trong các doanh nghiệp sản xuất nói chung như: là loại tài sản ngắn hạn, chỉ tham gia vào một chu kì sản xuất, giá trị chuyển một lần vào giá trị của sản phẩm,hình thái bên ngoài của vật liệu thay đổi sau quá trình sản xuất. Mà còn mang những đặc điểm đặc thù riêng như: NVL của công ty chủ yếu là các kim loại màu dễ bị oxi hóa, ăn mòn bởi môi trường, que hàn dễ bị ẩm ướt, các loại hóa chất dễ bị hư hỏng…Vì vậy nếu khâu vận chuyển và bảo quản vật liệu không tốt sẽ ảnh hưởng đến chất lượng NVL không đảm bảo yêu cầu về kĩ thuật, ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm.
Nguồn cung cấp NVL chủ yế...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement