Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By mafiaboy2001
#857685 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hòan thiện công tác hạch toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty CP Bánh Kẹo Hải Châu
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Bánh Kẹo Hải Châu
có ảnh hưởng tới tiêu thụ thành phẩm ......................................................33
2.1.1.1 Thông tin giao dịch ...................................................................33
2.1.1.2 Các thời kỳ phát triển của công ty - những giai đoạn Thưong
hiệu Bánh Kẹo Hải Châu được khẳng định ..........................................33
2.1.1.3 Thành tích đạt được của công ty ...............................................36
2.1.2 Một số chỉ tiêu phản ánh quá trình phát triển của công ty ..............37
2.1.3 Nhiệm vụ của công ty......................................................................38
2.1.4 Tổ chức sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng tới hạch toán thành
phẩm, tiêu thụ thành phẩm .......................................................................38
2.4.1.1 Cơ cấu sản xuất sản phẩm.........................................................38
2.1.4.2 Qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm có ảnh hưởng tới hạch
toán thành phẩm ....................................................................................39
2.1.4.3 Tổ chức quản lý của Công ty tạo ra các mối liên hệ, ảnh hưởng
tới công tác hạch toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả .......40
2.1.5 Bộ máy kế toán của Công ty............................................................44
2.1.6 Tổ chức công tác kế toán của Công ty ............................................47
2.1.6.1 Chính sách kế toán áp dụng tại công ty ....................................47
2.1.6.2 Hệ thống chứng từ kế toán ........................................................48
2.1.6.3 Hệ thống tài khoản kế toán được sử dụng trong hạch toán thành
phẩm, bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ. .......................................50
2.1.6.4 Hệ thống sổ kế toán...................................................................51
2.1.6.5 Hệ thống báo cáo tài chính........................................................53
2.2. Thực trạng công tác hạch toán thành phẩm , bán hàng và xác định kết
quả tiêu thụ của công ty CP Bánk kẹo Hải Châu.........................................54
2.2.1 Thực trạng công tác hạch toán thành phẩm.....................................54
2.2.1.1 Đặc điểm thành phẩm của Công ty ...........................................54
2.2.1.2 Tình hình quản lý thành phẩm tại Công ty................................55
2.2.1.3 Phân loại và tính giá thành phẩm ..............................................56

Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement