Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By becauseiamstupidd
#857293 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ HOẠCH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ
2
PHẦN I:
LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ HOẠCH CHUYỂN DỊCH
CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ
Để hiểu rõ về kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế trước tiên ta tìm
hiểu về cơ cấu kinh tế là gì?
I.CƠ CẤU KINH TẾ:
1/ Khái niệm:
Cơ cấu kinh tế là mối quan hệ tỉ lệ giữa các bộ phận hợp thành một
tổng thể kinh tế, các bộ phận này có những mối liên hệ hữu cơ, những tác
động qua lại cả về số lượng và chất lượng. Mối quan hệ này được hình thành
trong những điều kiện kinh tế xã hội nhất định, luôn vận động và hướng vào
những mục tiêu cụ thể.
Cơ cấu kinh tế là thuộc tính có ý nghĩa quyết định của nền kinh tế, nó
phản ánh tính chất và trình độ phát triển của nền kinh tế, phản ánh số lượng
và chất lượng các phần tử hợp thành trong mối liên kết chặt chẽ với nhau để
tạo nên hệ thống kinh tế vận động và phát triển không ngừng. Sự liên kết
phối hợp giữa các bộ phận hợp thành hệ thống càng chặt chẽ, quan hệ tương
tác giữa các bộ phận hợp thành ở trình độ càng cao thì sự phát triển hài hòa
được đảm bảo, hệ thống càng phát triển và cơ hội đem lại kết quả càng lớn,
hiệu quả càng cao.
2/ Phân loại:
Để dễ phân tích và xem xét,cơ cấu của nền kinh tế được phân thành
nhiều loại dưới các giác độ khác nhau:
- Cơ cấu ngành- xét dưới giác độ phân công sản xuất.
- Cơ cấu vùng- xét dưới giác độ hoạt động kinh tế xã hội theo lãnh thổ

Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement