Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By mis_lys
#857099 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP. 3
1.1. Khái quát về doanh nghiệp 3
1.1.1. Khái niệm 3
1.1.2. Phân loại 3
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp 5
1.2.1. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. 5
1.2.1.1. Khái niệm và đặc điểm tài sản ngắn hạn. 5
1.2.1.2. Phân loại tài sản ngắn hạn. 7
1.2.1.2.1. Phân loại theo quá trình tuần hoàn và chu chuyển vốn 7
1.2.1.2.2. Phân loại theo các khoản mục trên bảng cân đối kế toán 8
1.2.1.3.Tầm quan trọng của tài sản ngắn hạn. 14
1.2.2. Hiệu quả sử dụng TSNH trong doanh nghiệp 16
1.2.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp 16
1.2.2.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSNH: 17
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. 23
1.3.1 Nhân tố chủ quan 23
1.3.1.1 Mục đích sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 24
1.3.1.2. Cơ sở vật chất của doanh nghiệp 24
1.3.1.3 Trình độ cán bộ công nhân viên 25
1.3.2 Nhân tố khách quan 27
1.3.2.1 Sự quản lý của Nhà nước 28
1.3.2.2 Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp 29
1.3.2.3 Nhu cầu của khách hàng 30
CHƯƠNG II 33
THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT 33
2.1. Khái quát về công ty cổ phần tập đoàn HiPT 33
2.1.1. Sơ lược quá trình phát triển 33
2.1.2. Lĩnh vực kinh doanh 34
2.1.3. Sơ đồ bộ máy tổ chức 36
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty cổ phần tập đoàn HIPT 41
2.2.1. Tài sản ngắn hạn của công ty cổ phần tập đoàn HiPT 41
2.2.1.1. Vốn bằng tiền của công ty 42
2.2.1.2. Đầu tư ngắn hạn 44
2.2.1.3. Các khoản phải thu 44
2.2.1.4. Hàng tồn kho của công ty 47
2.2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của công ty cổ phần tập đoàn HiPT 48
2.2.2.1. Phân tích các chỉ tiêu về khả năng thanh toán 48
2.2.2.2. Phân tích các chỉ tiêu hoạt động 50
2.2.2.3. Phân tích các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời 51
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty cổ phần tập đoàn HIPT 52
2.3.1. Kết quả đạt được 52
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 53
2.3.2.1. Hạn chế 53
2.3.2.2. Nguyên nhân 54
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty cổ phần tập đoàn HiPT 57
3.2.1. Định hướng phát triển của công ty cổ phần tập đoàn HiPT 57
3.2.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngăn hạn của công ty cổ phần tập đoàn HiPT. 59
3.2.2.1. Nâng cao vai trò của lãnh đạo công ty về công tác quản lý tài sản ngắn hạn 59
3.2.2.2. Giải pháp hoàn thiện chính sách quản lý tài sản ngắn hạn 60
3.2.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ngân quỹ 60
3.2.2.4.Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các khoản dự trữ 61
3.2.2.5.Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các khoản phải thu 63
3.2.3. Giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý 65
3.2.4. Giải pháp tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán bộ 66
3.2.5. Giải pháp tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho quản lý 66
3.2.6. Một số giải pháp khác 67
3.3 Một số kiến nghị 67
3.3.1. Kiến nghị với chính phủ 67
3.3.2. Kiến nghị với bộ thông tin và truyền thông 68
3.3.3. Kiến nghị với ủy ban nhân dân thành phố hà nội 68
KẾT LUẬN 69

LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường, để có thể đứng vững trên thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, đáp ứng nhu cầu ngày một tăng của khách hàng, các công ty luôn phải chú trọng tới việc nâng cao chất lượng sản phẩm, giá cả phù hợp. Quá trình đổi mới cơ chế quản lý của các doanh nghiệp Việt Nam cũng cho thấy, doanh nghiệp nào xây dựng và thực thi tốt chính sách quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn thì doanh nghiệp đó sẽ có lợi nhuận cao, sản phẩm mới có tính cạnh tranh. Do vậy việc sử dụng tài sản ngắn hạn một cách hiệu quả luôn là vấn đề đặt ra mà các nhà quản lý phải quan tâm.
Thực tế nhiều năm qua cho thấy, bên cạnh những doanh nghiệp làm ăn phát đạt còn không ít những doanh nghiệp rơi vào tình trạng thua lỗ, phá sản. Mặc dù hầu hết các vụ phá sản trong kinh doanh là hệ quả của nhiều yếu tố chứ không phải chỉ do quản trị vốn lưu động tồi. Nhưng thực tế thì sự bất lực của một số công ty trong việc hoạch định và kiểm soát chặt chẽ các loại tài sản ngắn hạn và các khoản nợ ngắn hạn hầu như là nguyên nhân dẫn đến thất bại cuối cùng của họ.
Tài sản ngắn hạn giữ một vai trò hết sức quan trọng, dù cho đó là doanh nghiệp kinh doanh hay công ích, doanh nghiệp thương mại hay sản xuất, doanh nghiệp thua lỗ hay đang hưng thịnh muốn tồn tại và phát triển thì các doanh nghiệp luôn phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của mình.
Trong thời gian qua, mặc dù công ty cổ phần tập đoàn HiPT đã có nhiều cố gắng trong việc quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn một cách hiệu quả hơn, công ty có lợi nhuận tăng. Nhưng kết quả cho thấy việc sử dụng tài sản ngắn hạn còn có nhiều điểm chưa hợp lý dẫn đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn còn chưa cao. Mặc dù mục tiêu hiệu quả đạt được của các doanh nghiệp là khác nhau nhưng tất cả đều hướng tới đạt được lợi nhuận cao nhất, đứng trước tình hình như hiện nay công ty phải tìm cách để khắc phục tình trạng đó, đẩy nhanh công tác hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty mình trong thời gian tới.
Do tầm quan trọng của vấn đề và quá trình tìm hiểu tình hình thực tế tại công ty cổ phần tập đoàn HiPT, được sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo hướng dẫn cùng các cán bộ công nhân viên trong công ty, đặc biệt là các cán bộ ban tài chính em đã chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà nội” cho chuyên đề của mình.
Do điều kiện về trình độ và thời gian có hạn nên trong bài viết không tránh khỏi những khiếm khuyết. Em rất mong sự chỉ bảo của thầy giáo TS. Trần Đăng Khâm, người đã hướng dẫn em trong thời gian qua. Em xin chân thành cảm ơn.

CHƯƠNG 1: HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP.
1.1. Khái quát về doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm
Doanh nghiệp là chủ thể kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân, hoạt động kinh doanh trên thị trường nhằm làm tăng giá trị của chủ sở hữu.
Doanh nghiệp là một cách tổ chức hoạt động kinh tế của nhiều cá nhân. Có nhiều hoạt động kinh tế chỉ có thể thực hiện được bởi các doanh nghiệp chứ không phải cá nhân.
Ở Việt Nam, theo luật doanh nghiệp: Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh – tức là thực hiện một, một số hay tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hay cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.
1.1.2. Phân loại
Các doanh nghiệp ở Việt Nam bao gồm: Doanh nghiệp Nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty liên doanh, doanh nghiệp tư nhân.
Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp bao gồm các chủ thể kinh doanh sau đây:
• Kinh doanh cá thể
• Kinh doanh góp vốn

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tommyh
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement