Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By whiteshark_mio
#856700

Download miễn phí Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty Kinh doan Than Hà Nội

Mục Lục:
LỜI MỞ ĐẦU: 1
CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 3
I. Lý thuyết chung về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 3
1. Khái niệm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 3
2. Các yếu tố tạo nên năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 7
2.1. Các yếu tố bên ngoài 7
2.2. Các yếu tố nội bộ doanh nghiệp 12
3. Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 13
3.1. Thị phần doanh nghiệp 14
3.2. Năng suất lao động 15
3.3. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận 15
3.4 . Uy tín của doanh nghiệp 16
3.5. Năng lực quản trị 17
III. Sự cần thiết của việc nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty kinh doanh than Hà Nội 17
1. Tính tất yếu phải nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. 17
2. Giải quyết vấn đề công ăn việc làm cho người lao động 20
3. Đáp ứng nhu cầu năng lượng của người tiêu dùng 21
3.1 Đáp ứng nhu cầu đầu vào cho các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp sử dụng nguồn năng lượng từ than. 21
3.2 Đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng cho tiêu dùng hộ gia đình. 21
4. Giải quyết vấn đề khai thác và sử dụng hợ lý nguồn năng lược 22
Chương II: Thực trạng năng lực cạnh tranh 23
I. Thực trạng công ty kinh doanh than Hà Nội 23
1. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 23
2. Đặc điểm kinh doanh của công ty. 25
2.1 Đặc điểm về sản phẩm 25
2.2 Hình thức kinh doanh của công ty 28
3. Thực trạng nguồn lực của công ty Kinh doanh than Hà Nội 31
4. đặc điểm kĩ thuật 32
II. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của công ty kinh doanh than Hà Nội 32
1. Các yếu tố bên ngoài 32
1.1. Môi trường vĩ mô 32
1.2. Môi trường ngành 34
2. Các yếu tố bên trong 35
2.1. Cơ cấu tổ chức: 35
2.2. Năng lực tài chính: 36
III. Phân tích và đánh giá về năng lực cạnh tranh của công ty Kinh doanh than Hà Nội 37
1. Thị phần của doanh nghiệp 37
2. Năng suất lao động 39
3. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận 39
4 . Uy tín của doanh nghiệp 41
5. Năng lực quản trị 42
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÔNG TY KINH DOANH THAN HÀ NỘI. 43
I. Cơ sở đề xuất gải pháp 43
1. Quan điểm và mục tiêu phát triển của công ty KDTHN 43
2. Nhu cầu thị trường và trách nhiệm một công ty quốc doanh 45
II. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực kinh doanh cho công ty kinh doanh than Hà Nội 46
III. Một số kiến nghị với các ngành chức năng: 57
1. Một số kiến nghị với nhà nước. 57
2. Kiến nghị với Tập đoàn than khoáng sản miên Bắc 59
KẾT LUẬN 60
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

hỉ giới hạn ở một mức độ nhất định, và vì vậy khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lý luôn là vấn đề cần quan tâm. Để đảm bảo môi trường tự nhiên không bị ô nhiễm và không bị tàn phá yêu cầu việc khai thác và sử dụng nguồn năng lượng hợp lý và không lãng phí. Chịu trách nhiệm phân phối than trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh lân cận, công ty kinh doanh than Hà Nội đang cố gắng đảm bảo không làm ô nhiễm môi trường, tạo ra một bầu không khí an toàn cho cuộc sống của người dân và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sử dụng nguồn năng lượng từ than đảm bảo phát triển bền vững.
trong điều kiện nền kinh tế còn kém phát triển, doanh thu của các doanh nghiệp chưa cao thì việc sử dụng tiềm lực trong nước để phát triển kinh tế xã hội, tiết kiệm chi phí mà không ảnh hưởng nhiều đến doanh thu luôn là phương hướng đặt lên hàng đầu. Hiện nay nền kinh tế trong nước có thể đáp ứng phần nào nhu cầu đầu vào cho các doanh nghiệp, công ty với giá thành thấp hơn nhưng hiệu quả tương đương. Vì vậy việc sử dụng sản phẩm trong nước để tiết kiệm chi phí là điều cần làm để nhanh chóng phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Nền kinh tế đang trong thời kì phát triển sản xuất công nghiệp, vì vậy cần nhiều năng lượng cho các xí nghiệp công nghiệp, để đáp ứng điều này yêu cầu các ngành năng lượng cần mở rộng phát triển để đáp ứng nhu cầu chung của nền kinh tế, nó trở thành xu hướng tất yếu của toàn nền kinh tế. Công ty Kinh doanh than hà nội là một trong những công ty kinh doan buôn bán sản phẩm nguồn năng lượng, tham gia vào quá trình phát triển chung của toàn xã hội đòi hôi công ty luôn phải cố gắng phát triển, thay đổi để phù hợp hơn với môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như các doanh nghiệp.
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG, PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TẠI CÔNG TY KINH DOANH THAN HÀ NỘI
Thực trạng công ty kinh doanh than Hà Nội
Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty
Bộ máy quản lí hiện nay của Công ty
Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty Kinh doanh than Hà Nội
Giám đốc
Phó giám đốc 1
Phó giám đốc 2
Trạm ô cách
Trạm cổ loa
Trạm Vĩnh Tuy
Trạm Giáp Nhị
Xưởng chế biến số 1
Xưởng chế biến số 2
Phòng kế toán tài chính
Phòng tổ chức hành chính
Phòng kế hoạch kinh doanh
Giám đốc: - Nguyễn Thị Hương Hương
Các phó giám đốc: - Đ/c Đinh Công Nga
- Đ/c Trần Văn Doãn
Các phòng:
- Phòng Hành chính: + Đ/c Lê Anh Tuấn (TRưởng phòng)
+ Đ/c Trần Văn Đình (Phó phòng)
- Phòng Kế hoạch Kinh doanh: + Đ/c Lê Thị Thanh Nga
(Trưởng phòng)
+ Đ/c Phạm Ngọc Bảo (Phó phòng)
- Phòng Kế toán tài chính + Đ/c Đỗ Thị Mận (kế toán trưởng thuộc Công ty)
Trạm Ô Cách: Đ/c Đinh Công Nga - Phó giám đốc kiêm trạm trưởng.
Trạm Cổ Loa: Đ/ c Phạm Văn Quí - Trạm trưởng.
Trạm Vĩnh Tuy: Đ/c Nguyễn Văn Khuê - Trạm trưởng
Trạm Giáp Nhị: Đ/ c TRần Văn Doãn - Phó giám đốc kiêm trạm trưởng.
Từ tháng 6 năm 2006 đến nay bộ máy tổ chức quản lý hầu như không thay đổi, thể hiện tính ổn định của Công ty.
Giám đốc Công ty: Là người đứng đầu của Công ty, người có quyền ra quyết định chỉ đạo toàn bộ mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong quá trình ra quyết định, giám đốc được sự tham mưu trực tiếp của các phòng chức năng như: Phòng kế hoạch kinh doanh, Phòng tổ chức hành chính, phòng kế toán tài chính, các chuyên viên tài chính, luật pháp, sự giúp đỡ của các phó giám đốc để có thể đưa ra những quyết định nhanh chóng, kịp thời phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Các phó giám đốc: Là người giúp việc cho giám đốc giải quyết các công việc thuộc phạm vi, chức năng, quyền hạn mà giám đốc phân công.
Các phòng chức năng: Có nhiệm vụ tham mưu cho giám đốc trong phạm vi chuyên môn. Hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ đối với các đơn vị trong Công ty. Đồng thời trách nhiệm trước giám đốc và trước pháp luật về chức năng tham mưu của mìnhvề nghiệp vụ chuyên môn đối với các đơn vị trong Công ty.
Các phòng chức năng có quyền ra mệnh lệnh cho các đơn vị trong Công ty, toàn bộ những đề xuất phải thông qua giám đốc. Giám đốc là người xem xét và biến chúng thành các mệnh lệnh nếu việc làm đó là đúng đắn, cần thiết.
Các trạm trực thuộc Công ty: Tiếp nhận và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh do Công ty giao cho. Trực tiếp xúc tiến và giao dịch với khách hàng, tìm kiếm nguồn nhập theo nhu cầu của khách hàng. Đề xuất với Công ty kí kết các hợp đồng các Mỏ trong Tổng Công ty. Sau khi Công ty kí kết hợp đồng, các trạm tổ chức nhận hàng theo nội dung đả kí kết. Hiện nay Công ty đang thực hiện mô hình khoán – quản đối với các trạm, khoán về sản lượng tài chính, quản về chứng từ, hàng hoá, các qui định cấp trên nhà nước. Mỗi quan hệ công tác giữa Công ty và cảc trạm là mối quan hệ cấp trên cấp dưới. Toàn bộ hoạt động của các trạm phải nằm trong khuôn khổ các qui định đả dược cụ thể hoá của Công ty Chế biến và Kinh doanh than miền bắc.
Song nhìn vào mô hình tổ chức quản lí trên cũng cho ta thấy nhiều hạn chế nhất định, đó là việc xử lí thông tin thị trường và khách hàng phải qua nhiều khâu trung gian, vì cũng qua nhiều cấp nên thông tin dễ bị bóp méo, thiếu trung thực vá không cập nhật. Hiện nay Công ty đang thực hiện mô hình quản lí Phó giám đốc kiêm trạm trưởng, đây là mô hình rất tốt khắc phục được nhiều nhược điểm trên, tạo điều kiện cho việc gải quết một cách nhanh chóng có hiệu quả.
Đặc điểm kinh doanh của công ty.
Đặc điểm về sản phẩm
Các chủng loại than đang kinh doanh được căn cứ vào TCVN, tiêu chuẩn nghành và tiêu chuẩn của Công ty. Các loại than từ than cục số 1 đến than cục số 7, than cám từ than cám số1 đến than cám số 7. Than sinh hoạt có than tổ ong và than đóng bánh.
Sau đây là bảng biểu diễn các loại than Công ty đang kinh doanh và địa danh khai thác
Bảng số 1: Phân loại than và các mỏ khai thác
STT
Chủng loại than
Địa danh khai thác
1
Than cục số 2
Hòn Gai
2
than cục số 2
Mạo Khê
3
Than cục số 3
Hòn Gai
4
Than cục số 3
Vàng Danh
5
Than cục số 4
Hòn Gai
6
Than cục số 4
Vàng Danh
7
Than cục số 5
Hòn Gai
8
Than cám
9
Than cám số 3
Hòn Gai
10
Than cám số 3
Mạo Khê
11
Than cám số 4
Hòn Gai
12
Than cám số 4
Núi Hồng
13
Than cám số 5
Mạo Khê
14
Than cám số 6
Hòn Gai
15
Than cám số 6
Mạo Khê
16
Than cám số 7
Núi Hồng
17
Than cám số
Hòn Gai
18
Than chế biến
19
Than tổ ong
20
Than đóng bánh
(nguồn báo cáo của phòng kinh doanh công ty)
Nhìn vào chủng loại than đang kinh doanh của Công ty cho ta thấy, Công ty Kinh doanh và chế biến Than Hà Nội kinh doanh đa dạng, phong phú về chủng loại than. Chính vì điều đó mà Công ty đã phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng đòi hỏi khác nhau:
Các đơn vị Công nghiệp, như Công ty Cao su Sao Vàng, Công ty phân lân Văn Điển, các xí nghiệp cán thép, chế tạo phôi chủ yếu là dùng than cục.
Các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng như: Công ty gạch Xuân Hoà, Công ty gạch Đại Thanh,… dùng than cám số 5, số 6 là chủ yếu.
Các nhà máy xi măng lò đứng dùng than cám số số 3, s

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement