Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lehuy0141
#855886 Download miễn phí Đề tài Excel trong lập dự án đầu tư - Dự án xây dựng xí nghiệp chế biến sản xuất và các sản phẩm từ mía• Tên dự án: Dự án xây dựng xí nghiệp chế biến sản xuất mía và các sản phẩm từ mía Năm 2005-2010
• Địa điểm: Huyện Tân Kỳ - Tỉnh Nghệ An
• Chủ đầu tư: Công ty xây dựng Đại An
• Diện tích: 9.277m2
• Giá trị đầu tư là 30 tỷ
Vốn tự có 30%
Vốn vay ngân hàng 70%
• Năm 2010 đưa vào hoạt động
• Khấu hao trong 10 năm
• Trả lãi ngân hàng trong 8 năm
• Năng suât hoạt đông của nhà máy
80% năm thứ 1
90% năm thứ 2
100% ở các năm còn lại

DỰ ÁN XÂY DỰNG XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN SẢN XUẤT VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ MÍA
Chương I: CÁC HÀM EXCEL SỬ DỤNG TRONG LẬP DỰ ÁN
1. Hàm NPV Hàm NPV tính giá trị hiện tại thuần của một công cuộc đầu tư
Cú pháp : = NPV(rate,value1,value2,....)
Rate là tỷ suất chiết khấu/ giai đoạn
Value1, value2,.....là các giá trị của các khoản thu và chi. tối đa có 29 giá trị phải xuất hiện với khoảng thời gian đều nhau và vào cuối các giai đoạn
2.Hàm IRR
Dùng để tính hệ số hoàn vốn nội bộ
Cú pháp : = IRR(values,guess)
Values là các giá trị của các khoản thu và chi. Values phải có ít nhất một giá trị dương và một giá trị âm để tính IRR
Guess là hệ số hoàn vốn nội bộ mà chúng ta đoán nếu guess không được điền thì chúng ta ngầm định là 10%
3. Hàm NPER
Dùng để tính tổng số các giai đoạn mà các khoản tiền phát sinh đều đặn với tỷ suất không đổi.
Cú pháp : = Nper(rate,pmt,pv,fv,type)
rate là tỷ suất trên giai đoạn
pmt là khoản tiền đều phát sinh mỗi giai đoạn
pv là giá trị hiện tại
fv là giá trị tương lai. Nếu không điền giá trị fv thì chương trình ngầm định = 0
type là số 0 hay 1 và cho biết khi nào khoản tiền đều phát sinh ( cuối giai đoạn hay đầu giai đoạn )
Ngoài ra ta còn sử dụng rất nhiều hàm như PPMT, PMT, IPMT ……
Chương II: CHI TIẾT VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Tên dự án: Dự án xây dựng xí nghiệp chế biến sản xuất mía và các sản phẩm từ mía Năm 2005-2010
Địa điểm: Huyện Tân Kỳ - Tỉnh Nghệ An
Chủ đầu tư: Công ty xây dựng Đại An
Diện tích: 9.277m2
Giá trị đầu tư là 30 tỷ
Vốn tự có 30%
Vốn vay ngân hàng 70%
Năm 2010 đưa vào hoạt động
Khấu hao trong 10 năm
Trả lãi ngân hàng trong 8 năm
Năng suât hoạt đông của nhà máy
80% năm thứ 1
90% năm thứ 2
100% ở các năm còn lại
Số lượng sản phẩm hàng năm
TT
Sản phẩm
Tỉ trọng
Sản lượng (tấn)
1
Đường kính
50%
15000
2
Đường hoa mai
30%
9000
3
Mật mía
10%
3000
4
Đường phên
5%
1500
5
Các sản phẩm khác
5%
1500
30000
Giá bán sản phẩm và doanh thu hàng năm

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1041650 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement