Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By taitu_qn
#855602

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện kế toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Liên Vận Quốc Tế

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU i
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU v
BẢNG CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG BÀI vi
PHẦN I:TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH LI ÊN VẬN QUỐC TẾ 1
1.1. Đặc điểm kinh tế và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Liên vận Quốc Tế 1
1.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Liên Vận Quốc Tế 1
1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty TNHH Liên Vận Quốc Tế 3
1.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Liên Vận Quốc Tế . 4
1.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh 6
1.1.5. Đặc điểm tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty 8
1.2. Đặc điểm tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại công ty TNHH Liên Vận Quốc Tế 10
1.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Liên Vận Quốc Tế 10
1.2.2. Đặc điểm tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại công ty TNHH Liên Vận Quốc Tế 12
1.2.2.1. Các chính sách kế toán chung 12
1.2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 14
1.2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 15
1.2.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 15
1.2.2.5. Đặc điểm hệ thống báo cáo kế toán 18
1.3. Kế toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Liên Vận Quốc Tế 19
1.3.1. Kế toán số lượng, thời gian, và kết quả lao động tại công ty TNHH Liên Vận Quốc Tế 19
1.3.1.1. Kế toán số lượng lao động tại công ty TNHH Liên Vận Quốc Tế 19
1.3.1.2. Kế toán thời gian lao động tại công ty TNHH Liên Vận Quốc Tế 23
1.3.1.3. Kế toán kết quả lao động 25
1.3.2. Chính sách và chế độ tiền lương tại công ty TNHH Liên Vận Quốc Tế 26
1.3.2.1. Chính sách nâng mức lương, bậc lương, thưởng và các khoản phúc lợi.26
1.3.2.2. Quy định về theo dõi và tính toán thời gian lao động và khối lượng công việc sản phẩm hay lao vụ hoàn thành 28
1.3.3. Cách thức xây dựng tổng quỹ lương và hình thức thanh toán lương tại công ty TNHH Liên Vận Quốc Tế 29
1.3.3.1. Cách thức xây dựng quỹ lương tại công ty TNHH Liên Vận Quốc Tế 29
1.3.3.2. Cách thức thanh toán lương tại công ty TNHH Liên Vận Quốc Tế 33
1.3.4. Chu trình công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Liên Vận Quốc Tế 36
1.3.5. Tài khoản sử dụng 40
1.3.6. Nội dung, phương pháp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Liên Vận Quốc Tế 41
PHẦN II: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH LIÊN VẬN QUỐC TẾ 54
2.1. Đánh giá về thực trạng kế toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Liên Vận Quốc Tế 55
2.1.1. Những thuận lợi trong công tác hạch toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Liên Vận Quốc Tế 55
2.1.2. Những khó khăn còn tồn tại trong công tác hạch toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương 58
2.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Liên Vận Quốc Tế 60
2.2.1. Định hướng phát triển nguồn nhân lực trong chiến lược kinh doanh của công ty TNHH Liên Vận Quốc Tế và sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 60 2.2.2. Phương hướng và yêu cầu hoàn thiện 61
2.2.3. Các giải pháp hoàn thiện 63
KẾT LUẬN 66
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 67
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

ức lao động bù đắp hao phí lao động của công nhân viên đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh. Tiền lương gắn liền với thời gian và kết quả lao động mà công nhân viên đã thực hiện, tiền lương là phần thu nhập chính của công nhân viên. Ngoài tiền lương để đảm bảo tái tạo sức lao động và cuộc sống lâu dài của người lao động, theo chế độ tài chính hiện hành doanh nghiệp còn phải vào chi phí sản kinh doanh một bộ phận chi phí gồm các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn.
Trong đó BHXH được trích lập để tài trợ cho trường hợp công nhân viên tạm thời hay vĩnh viễn mất sức lao động như: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, mất sức, nghỉ hưu…Bảo hiểm y tế để tài trợ cho việc phòng, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của người lao động. Kinh phí công đoàn chủ yếu để cho hoạt động chăm sóc, bảo vệ, quyền lợi của người lao động. Cùng với tiền lương các khoản trích lập các quỹ nói trên hợp thành khoản chi phí về lao động sống trong giá thành sản phẩm của doanh nghiệp.
1.3.1. Kế toán số lượng, thời gian, và kết quả lao động tại công ty TNHH Liên Vận Quốc Tế
1.3.1.1. Kế toán số lượng lao động tại công ty TNHH Liên Vận Quốc Tế
Lao động là một trong những nguồn lực quan trọng của doanh nghiệp trong thời buổi cạnh tranh, đồng thời cũng là yếu tố tiên quyết hàng đầu ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Nếu nguồn nhân lực của doanh nghiệp có kỹ năng tốt, kinh nghiệm dày dặn, am hiểu và tận tâm với công việc sẽ làm tăng lợi nhuận của doanh nghiệp, bởi vì nhân viên sẽ ở lại lâu dài hơn, nỗ lực nhiều hơn và thu hút khách hàng hơn. Nhận thức được tầm quan trọng đặc biệt đó, doanh nghiệp đã và đang nuôi dưỡng cũng như đưa ra những chính sách, cơ cấu, cách thức phân phối đội ngũ nhân viên của mình để đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của bản thân doanh nghiệp và thị trường.
Chính sách thuê mướn và tuyển dụng nhân viên
Công ty TNHH Liên Vận Quốc Tế chuyên cung cấp các dịch vụ vận chuyển đa cách mà trong đó chủ yếu là vận tải biển. Do vậy, khi tiến hành ký hợp đồng lao động, hình thức lao động cũng khác nhau:
Hợp đồng lao động ngắn hạn: từ 1-3 tháng đối với công nhân viên sử dụng theo thời vụ
Hợp đồng lao động dài hạn: từ 6 tháng - 1 năm
Hợp đồng lao động không thời hạn: đối với những cán bộ công nhân ký hợp đồng trước 1998
Hình thức ký kết hợp đồng: ký bằng văn bản có mẫu theo Bộ luật lao động
Thủ tục ký hợp đồng lao động: công ty xem xét hồ sơ của người lao động, nếu thấy đạt yêu cầu thì tiến tới ký hợp đồng lao động
Nội dung thỏa thuận: công ty đưa ra công việc mà người lao động phải làm, địa điểm, thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi, hệ số lương cơ bản và mức tiền lương, thời hạn hợp đồng , vấn đề an toàn lao động, bảo hiểm xã hội và các khoản phúc lợi của công ty và các cam kết thực hiện của người lao động với công ty. Trước khi cán bộ công nhân viên ký thoả ước hợp đồng lao động phải thử việc 2 tháng, còn đối với cán bộ công nhân viên quản lý hợp đồng thử việc 1 tháng
Cơ cấu và cách thức phân loại động
Công ty TNHH Liên vận Quốc Tế là một trong những doanh nghiệp rất coi trọng nguồn lao động sẵn có của mình. Do vậy, công ty thường xuyên tiến hành cập nhật, phân loại lao động với những tiêu chí phù hợp. Có 2 phương pháp phân loại lao động mà công ty TNHH Liên Vận Quốc Tế đang tiến hành, đó là phân loại theo công việc và phân loại theo trình độ:
Phân loại theo công việc:
Xếp dỡ hàng hoá: 97 người
Sửa chữa phương tiện thiết bị: 23 người
Vận tải: 20 người
Các hoạt động khác: 172 người
Nghỉ tự túc: 1 người
Phân loại theo trình độ:
Trình độ trên Đại học: 1 người
Trình độ ĐH-CĐ: 66 người
Trình độ Trung học chuyên nghiệp: 34 người
Công nhân kỹ thuật: 117 người
Chưa qua đào tạo: 95 người
Bảng 1.2 Cơ cấu lao động phân theo giới tính, tuổi, thâm niên công tác và chuyên môn trình độ đã được đào tạo
TT
Trình độ chuyên môn
Tổng số
Số nữ
Thâm niên nghề (%)
Tuổi (%)
< 2 năm
2-5
năm
5-10
năm
> 10
năm
< 30
tuổi
30-50
tuổi
> 50
tuổi
1
Trên Đại học
1
3,2
3,2
2
Đại học
- Cao đẳng
66
22
1,7
4,7
9,4
5,2
3
9
9
3
Trung cấp
- sơ cấp
34
18
1,3
2,4
2,6
4,6
2,3
3,4
4,3
4
Công nhân kỹ thuật
117
7
7,5
7
15,3
7,5
10,2
17,8
7,6
5
Chưa qua đào tạo
95
12
3,8
7,2
9,6
7
11,6
16,5
2,1
Chung toàn đơn vị
313
59
17,9
20,8
40,2
21,1
28,8
54,3
16,9
Nguồn từ phòng tổ chức hành chính
Qua bảng số liệu ta thấy số người có trình độ Đại học - Cao đẳng chiếm 21,7%, số người có trình độ Trung cấp - Sơ cấp chiếm 9,9%, số công nhân kỹ thuật chiếm 37,7% , số cán bộ công nhân viên chưa qua đào tạo chiếm 30,7% . Như vậy tỷ lệ số người có trình độ chuyên môn đã qua đào tạo vẫn còn chiếm tỷ lệ thấp, số người được đào tạo có trình độ trên Đại học chỉ có 1 người. Mặt khác do đặc thù và tính chất công việc tại công ty nên số lao động là nữ chỉ chiếm khoảng 1/3 số cán bộ công nhân viên. Về thâm niên nghề trong công ty TNHH Liên Vận Quốc Tế thì số người có thâm niên dưới 2 năm chiếm 17,9%, từ 2-5 năm chiếm 20,8%, từ 5-10 năm chiếm 40,2%, từ 10 năm trở lên chiếm 21,1%. Về độ tuổi số cán bộ công nhân viên dưới 30 tuổi chiếm 28,8%, từ 30-50 tuổi chiếm 54,3%, trên 50 tuổi chiếm 16,9%.
Cơ cấu phân loại lao động trên làm giảm thiểu chi phí, tiết kiệm khoản tiền lương phải trả cho công nhân viên. Nhưng muốn nâng cao năng suất chất lượng trong hoạt động sản xuất kinh doanh thì trước hết phải nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật cho người lao động. Bên cạnh đó, dựa vào cách thức phân loại và cơ cấu lao động trong công ty cho biết đối với những người có trình độ chuyên môn, trách nhiệm và hệ số năng suất như nhau sẽ được nhận mức lương tuơng đương nhau. Đối với bộ phận lao động sửa chữa phương tiện và thiết bị tiền lương của mỗi người phụ thuộc vào số ngày công thực tế và trình độ tay nghề của họ. Tuy nhiên bộ phận công nhân này được trả mức lương cao hơn bộ phận công nhân xếp dỡ hàng hóa và vận tải do tính chất công việc của bộ phận này đòi hỏi tay nghề, trình độ chuyên môn và năng lực làm việc cao hơn
Nhận thấy cơ cấu lao động của công ty TNHH Liên Vận Quốc Tế đa dạng, nhiều nhóm lao động được phân theo các tiêu chí khác nhau, điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc hạch toán các khoản phải trả công nhân viên của công ty. Việc phân loại lao động giúp cho tình hình theo dõi việc thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của công nhân viên trong công ty thuận tiện và chặt chẽ hơn. Qua đó, việc thực hiện công tác trả lương, đóng góp vào các quỹ bảo hiểm bảo đảm việc chính xác. Nếu thực hiện việc phân loại không đúng, dẫn đến nguy cơ trả lương nhầm, ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của công nhân viên. Do đó, cần tiến hành rà soát lại toàn bộ số lượng công nhân viên, không để tình trạng thống kê thiếu.
1.3.1.2. Kế toán thời gian lao động tại công ty TNHH Liên Vận Quốc Tế
- Th
Hình đại diện của thành viên
By aladinvt
#1010597 DOWNLOAD:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement