Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tranngoclam1991
#855596

Download miễn phí Đề tài Tổ chức quản lý văn phòng luật sư, công ty luật và cách tính thù lao theo pháp luật Việt Nam

MỤC LỤC
I –MỞ BÀI 2
II – THÂN BÀI 3
1. Thành lập văn phòng luật sư và công ty luật 3
2. Cách thức tổ chức văn phòng luật sư, công ty luật 5
2.1. Nhân sự 5
2.1.1. Luật sư sáng lập (luật sư có vốn) 5
2.1.2. Luật sư cộng sự 6
2.1.3. Người tập sự 6
2.1.4. Nhân viên văn phòng 6
2.3. Cơ sở vật chất 7
2.3.1. Địa điểm văn phòng 7
2.3.2. Trang thiết bị văn phòng 8
3. Hoạt động của văn phòng luật sư, công ty luật 9
3.1. Đào tạo nhân lực 9
3.1.1. Tuyển dụng 9
3.1.2. Phát triển nhân lực 9
3.2. Hoạt động của văn phòng 10
3.2.1. Xác định lĩnh vực hoạt động 10
3.2.2. Phát triển chăm sóc khách hàng 10
3.2.3. Một số nguyên tắc khi quan hệ với khách hàng 11
3.2.4. Vấn đề thù lao 11
III – KẾT LUẬN 16
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 17
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

MỤC LỤC
I –MỞ BÀI
Ngày nay, cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội, sự hội nhập quốc tế ngày càng sâu và rộng, ý thức pháp luật của mọi cá nhân, tổ chức ngày càng được nâng cao. Trong cuộc sống hàng ngày công dân thường có nhiều mối quan hệ với nhau và với cơ quan, tổ chức. Những mối quan hệ này nhiều khi phát sinh mâu thuẫn, động chạm đến quyền lợi mỗi bên. Đặc biệt có những vấn đề phải giải quyết bằng con đường Tòa án – nơi mà những quyền cơ bản của công dân dễ bị đụng chạm nhất. Trong khi đó, công dân bị hạn chế về trình độ văn hóa, sự hiểu biết pháp luật nên khó có thể tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách đầy đủ và trọn vẹn. Ngoài ra, bắt nguồn từ nhiều lợi ích “siêu hưởng” nhưng rất thực tế, thói quen thường xuyên sử dụng các công ty luật trong các hoạt động kinh doanh đã trở nên phổ biến. Chính vì vậy, các tổ chức hành nghề luật sư với đội ngũ luật sư, nhân viên chuyên nghiệp, am hiểu pháp luật, có kinh nghiệm trong hoạt động pháp luật là địa chỉ tin cậy cho mọi cá nhân, tổ chức khi gặp phải những vướng mắc liên quan đến pháp luật.
Theo Luật Luật sư 2006, sau khi có Chứng chỉ hành nghề, luật sư có thể lựa chọn cho mình hình thức hành nghề được pháp luật quy định. Hiện nay ở nước ta, luật sư có thể hành nghề với tư cách cá nhân hay tham gia hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư. Riêng đối với tổ chức hành nghề luật sư, Điều 32 Luật Luật sư 2006 quy định hai hình thức là văn phòng luật sư và công ty luật.
Trong phạm vi có hạn của một bài tiểu luận, chúng ta cùng đi tìm hiểu vể vấn đề Tổ chức quản lý văn phòng luật sư, công ty luật và cách tính thù lao theo pháp luật Việt Nam.
II – THÂN BÀI
1. Thành lập văn phòng luật sư và công ty luật
Tổ chức hành nghề luật sư bao gồm: văn phòng luật sư và công ty luật. Tổ chức hành nghề luật sư được thành lập, tổ chức hoạt động theo quy định của Luật Luật sư 2006 và các quy định của pháp luật có liên quan (Luật doanh nghiệp2005, Luật bảo hiểm2006..).
Văn phòng luật sư do một luật sư thành lập và được tổ chức hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân. Luật sư thành lập văn phòng luật sư là Trưởng văn phòng, phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình vể mọi nghĩa vụ của văn phòng và là người thay mặt theo pháp luật của văn phòng. ( Điều 33, Luật luật sư)
Công ty luật bao gồm công ty luật hợp danh và công ty trách nhiệm hữu hạn. Thành viên của công ty luật phải là luật sư.
Công ty luật hợp danh do ít nhất hai luật sư thành lập. Công ty luật hợp danh không có thành viên góp vốn.
Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do ít nhất hai luật sư thành lập. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một luật sư thành lập và làm chủ sở hữu.
Các thành viên công ty luật hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thỏa thuận cử một thành viên làm Giám đốc công ty. Luật sư làm chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là giám đốc công ty. ( Điều 34, Luật luật sư)
Tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có Đoàn luật sư mà Trưởng văn phòng luật sư hay Giám đốc công ty luật là thành viên. Công ty luật do luật sư ở các Đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia thành lập thì đăng ký kinh doanh tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có trụ sở của công ty.
Hồ sơ đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư bao gồm:
Giấy đề nghị đăng ký hoạt động theo mẫu thống nhất
Dự thảo Điều lệ công ty luật
Bản sao chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao Thẻ luật sư của luật sư thành lập văn phòng luật sư, luật sư tham gia hay thành lập công ty luật.
Giấy chứng minh về trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư, trong trường hợp từ chối thì phải có thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do, người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật. Tổ chức hành nghề luật sư được hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động. ( Điều 35 Luật luật sư).
Tổ chức hành nghề luật sư có quyền:
Thực hiện các dịch vụ pháp lý ( cử luật sư tham gia tố tụng tại tòa án các cấp, giải đáp pháp luật, nhận ủy quyền,…)
Nhận thù lao từ khách hàng.
Thuê luật sư Việt Nam, luật sư nước ngoài và nhân viên làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư.
Hợp tác với tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài.
Thành lập chi nhánh, văn phòng giao dịch trong nước.
Đặt các cơ sở hành nghề ở nước ngoài
Các quyền khác theo quy định của Luật này và các quy định của luật khác có liên quan. (Điều 39, Luật luật sư)
Bên cạnh đó, tổ chức hành nghề luật sư có nghĩa vụ:
Hoạt động theo đúng lĩnh vực hành nghề ghi trong Giấy đăng ký hoạt động.
Thực hiện đúng những nội dung đã giao kết với khách hàng.
Cử luật sư của tổ chức mình tham gia tố tụng theo phân công của Đoàn luật sư.
Tạo điều kiện cho luật sư của tổ chức mình tham gia trợ giúp pháp lý miễn phí
Bồi thường thiệt hại do lỗi mà luật sư của tổ chức mình gây ra cho khách hàng trong khi thực hiện tư vấn pháp luật, thay mặt ngoài tố tụng, dịch vụ pháp lý khác.
Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.
Chấp hành của pháp luật về lao động, thuế, tài chính, thống kê.
Chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo, kiểm tra, thanh tra.
Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. (Điều 40 Luật luật sư)
2. Cách thức tổ chức văn phòng luật sư, công ty luật
2.1. Nhân sự
2.1.1. Luật sư sáng lập (luật sư có vốn)
Nếu là văn phòng luật sư thì chỉ có một luật sư có vốn. Đó là người đứng ra thành lập và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình cho hoạt động của văn phòng. Nếu là công ty luật thì luật sư có vốn là những người cùng sáng lập và góp vốn. Số lượng các luật sư có vốn thường chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số luật sư của văn phòng. Các luật sư góp vốn cũng phải chịu trách nhiệm cho hoạt động của văn phòng bằng toàn bộ tài sản của mình. Trách nhiệm của mỗi luật sư góp vốn tới đâu phụ thuộc vào nội dung hợp đồng thành lập văn phòng. Thí dụ, theo hợp đồng thành lập văn phòng khi phải bồi thường thiệt hại thì mỗi thành viên phải chịu một phần bằng nhau hay không bằng nhau.
2.1.2. Luật sư cộng sự
Luật sư cộng sự là những luật sư không góp vốn. Những người này có thể làm việc trong văn phòng luật sư theo một hợp đồng lao động với mức tiền lương cố định hay theo hợp đồng lao động không có mức tiền lương cố định. Thông thường trong một văn phòng luật sư thì số lượng luật sư cộng sự chiếm phần lớn số lượng luật sư trong văn phòng. Trách nhiệm của lu...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement