Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By love_rinny016
#854831 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần cơ khí thương mại và xây dựng An Dương
CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG AN DƯƠNG.
27
2.1. Sự hình thành và phát triển của công ty.
27
2.2. Đặc điểm quá trình sản xuất của công ty
29
2.3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty
30
2.4. Tổ chức công tác hạch toán kế toán của công ty cổ phần cơ khí
tương mại và xây dựng An Dương.
2.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty.
2.4.2. Hình thức kế toán và các chế độ kế toán mà doanh nghiệp áp
dụng.
31
3132
CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ
TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG AN DƯƠNG.
34
3.1. Đặc điểm chi phí sản xuất tại công ty
34
3.2. Phương pháp hạch toán kế toán chi phí sản xuất
3.2.1. kế toán tập hợp chi phí NVLTT
3.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp.
3.2.3. Chi phí sản xuất chung
34
344145
3.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty
50
CHƯƠNG IV: MỘT SỐ NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG
TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH
GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ
KHÍ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG AN DƯƠNG
55
4.1. Các ưu điểm
55

Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement