Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By matdammau_khocchotinhroile_012
#853191 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại các công ty Dược trực thuộc Tổng công ty Dược Việt Nam
2
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOANDANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂUDANH MỤC CÁC PHỤ LỤCLỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................1CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN
DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP ...............................................4
1.1 Quản lý doanh thu, chi phí, kết quả và vai trò của hạch toán doanh thu, chi
phí và xác định kết quả tại doanh nghiệp sản xuất............................................. 4
1.1.1 Đặc điểm kinh doanh ................................................................................41.1.2 Thông tin doanh thu chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh trong
doanh nghiệp sản xuất...............................................................................4
1.1.3 Vai trò của hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh.....5
1.2. Hạch toán doanh thu trong các doanh nghiệp.................................................
5
1.2.1. Khái niệm doanh thu và thu nhập khác tại các doanh nghiệp ...................51.2.2. Các loại doanh thu tại các doanh nghiệp ...................................................61.2.3. Hạch toán doanh thu tại các doanh nghiệp ................................................8
1.3.Hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp ...................... 20
1.3.1. Khái niệm về chi phí sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệ. .........201.3.2. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp...............211.3.3. Hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp. ............22
1.4.Hạch toán kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp.................................... 34
1.4.1. Khái niệm kết quả kinh doanh. ................................................................341.4.2. Hạch toán kết quả kinh doanh. ................................................................35
1.5. Một số điểm khác biệt giữa chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) về doanh thu,
chi phí, kết quả với Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS)................................ 36
1.5.1. Chuẩn mực kế toán quốc tế về Doanh thu ...............................................361.5.2. Chuẩn mực kế toán quốc tế về Chi phí....................................................361.5.3. Chuẩn mực kế toán quốc tế về kết quả kinh doanh .................................37

Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1015395 bài này file bị thất lạc bạn xem tạm bài khác đi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement