Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lolem_khongyeu2002
#852812 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
PHẦN MỞ ĐẦU........................................................................................................1
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN
XUẤT ..............................................................................................................4
1.1. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất ....4
1.1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất..................................................4
1.1.2 Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm ......................................7
1.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ...............................9
1.1.4 Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ...............................10
1.1.5 Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. .....................10
1.1.6 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành.....................11
1.1.7 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành ..........14
1.2
Kế toán chi phí sản sản xuất dưới góc độ kế toán tài chính ....................15
1.2.1 Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên................15
1.2.2. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ.........................26
1.3
Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm dưới góc độ kế toán
quản trị..........................................................................................................29
1.3.1 Đối tượng và mục tiêu của kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm..........29
1.3.2 Nội dung kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm...............................31
1.3.3 Lập báo cáo sản xuất.......................................................................................39
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH
GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG LAM
SƠN................................................................................................................41
2.1. Khái quát chung về công ty CP mía đường Lam Sơn ..............................41
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ..................................................................41

Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By linhthuydanhbo89
#1011361 Mình đang cần tài liệu này. các bạn gửi link giúp mình nhé.
Mail của mình là: [email protected]
Mình Thank trước nhé
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011392 bài này link bị lỗi, bạn tham khảo
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement