Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ya_hoo
#852250 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CÁP ĐIỆN LỰC NEXANS VIỆT NAM
Chuyên đề thực tập GVHD: PGS. TS Trần Xuân Cầu
Sinh viên: Tạ Quỳnh Giang Lớp: Kinh tế Lao động 50
2.1.2.
Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty và tình hình thực hiện.......18
2.1.3.
Cơ cấu tổ chức của công ty....................................................................22
2.1.4.
Đặc điểm về lao động, kỹ thuật – công nghệ và sản xuất kinh doanh
của Công ty ............................................................................................25
2.2.
Đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng tại Công ty Cáp điện
lực Nexans Việt Nam ...........................................................................28
2.2.1.
Mục đích, tiêu chuẩn và nguyên tắc tuyển dụng ...................................29
2.2.2.
Nguồn tuyển dụng .................................................................................30
2.2.3.
Quy trình tuyển dụng .............................................................................32
2.2.4.
Kết quả tuyển dụng của Công ty trong 3 năm trở lại đây......................34
2.2.5.
Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả tuyển dụng....................................35
PHẦN 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CÁP ĐIỆN LỰC NEXANS VIỆT
NAM......................................................................................................38
3.1.
Nâng cao trình độ của các nhân viên phòng Hành chính – Nhân
sự, từng bước chuyên nghiệp hóa chức năng của phòng .................38
3.2.
Xây dựng kế hoạch nhân sự cụ thể, linh hoạt, khoa học cụ thể
cho từng giai đoạn................................................................................39
3.3.
Đa dạng nguồn tuyển dụng và phương pháp tuyển dụng................40
3.4.
Làm tốt công tác đánh giá sau tuyển dụng........................................41
3.5.
Xác định và có dự trù kinh phí tuyển dụng......................................41
3.6.
Xây dựng chính sách nhân sự khoa học hiệu quả.............................41
3.7.
Tăng cường công tác chỉ đạo từ giám đốc Công ty và sự phối hợp hoạt
động giữa các bộ phận phòng ban chức năng trong Công ty ..................42
KẾT LUẬN..........................................................................................................43
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................44
PHỤ LỤC

Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By thienculam
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement