Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By quyenthiendac
#850440 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG 1
1. Tổng quan về ngân hàng đầu tư phát triển (BIDV) 1
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 1
1.2 Loại hình doanh nghiệp và lĩnh vực kinh doanh 2
1.3 Cơ cấu tổ chức – Bộ máy quản lý 4
1.4 Nguồn lực kinh doanh 6
1.4.1 Cơ sơ vật chất 6
1.4.2 Nguồn lao động 7
2. Môi trường kinh doanh của BIDV 7
CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA BIDV 9
1. Quy mô và năng lực tài chính 9
2. Đánh giá các hoạt động kinh doanh 14
2.1 Về hoạt động tín dụng 14
2.2 Về hoạt động đầu tư 15
2.3 Về dịch vụ ngân hàng 16
2.3.2 Các dịch vụ dành cho khối khách hàng cá nhân 17
2.3.3 Các dịch vụ dành cho khối định chế tài chính 18
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG MARKETING 19
I. Đặc trưng của marketing dịch vụ ngân hàng 19
1. Những tác động của tính vô hình 19
2. Những tác động của tính không thể tác rời 20
3. Những tác động của tính không ổn định 20
4. Những tác động của tính dễ hư hỏng 21
II. Thực trang hoạt động marketing của BIDV 21
1. Thực trạng tổ chức quản trị bộ máy và các hoạt động marketing chung của BIDV 22
1.1 Các bộ phận thực hiện các hoạt động marketing chính của BIDV 22
1.2 Các hoạt động marketing chính được BIDV thực hiện 23
1.3 Chức năng, nhiệm vụ của mỗi bộ phận trong việc thực hiện các hoạt động marketing 24
2. Thực trạng định hướng khách hàng của BIDV 28
3. Phân tích sâu vào thực trạng hoạt động marketing tại phòng marketing thuộc Ban PTSPBL&Marketing 28
3.1 Thực trạng đặc điểm khách hàng cá nhân của BIDV 28
3.2 Các điều kiện, nguồn lực và các hệ thống trợ giúp cho hoạt động marketing 29
3.3 Các hoạt động về xây dựng thương hiệu bán lẻ và xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu 30
3.4 Các hoạt động marketing mix – 7P 32
3.4.1 Các quyết định về sản phẩm, dịch vụ 32
3.4.2 Các quyết định về định giá 32
3.4.3 Các vấn đề về con người 33
3.4.4 Các vến đề về yếu tố vật chất 33
3.4.5 Các vấn đề về phân phối 34
3.4.6 Các vấn đề về xúc tiến 34
3.4.7 Các vấn đề về quy trình cung ứng 36
III. Đánh giá thực trạng marketing và đưa ra các đề suất 36
1. Đánh giá thực trạng marketing của toàn BIDV 37
1.1 Đánh giá thực trạng hoạt động marketing trước ngày 01/09/2008 37
1.2 Đánh giá thực trang marketing sau ngày 1/9/2008 38
2. Đánh giá thực trạng marketing của phòng marketing thuộc Ban PTSPBL & Marketing 39
3. Các đề suất cho hoạt động marketing của BIDV nói chung và Ban PTSPBL&Marketing 40


CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG

1. Tổng quan về ngân hàng đầu tư phát triển (BIDV)
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
Ngân hàng đâu tư và phát triển (BIDV) là một trong bốn ngân hàng lớn nhất Việt Nam (bao gồm ngân hàng ngoại thương – VCB, ngân hàng công thương – VietinBank, ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – AgriBank). BIDV hiện vẫn đang là ngân hàng nhà nước và đã trải qua quá trình lịch sử hình thành và phát triển lâu dài hơn 50 năm với nhiều giai đoạn khác nhau.
Thời kỳ từ 1957- 1980
• Ngày 26/4/1957, Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam (trực thuộc Bộ Tài chính) - tiền thân của Ngân hàng ĐT&PTVN - được thành lập theo quyết định 177/TTg ngày 26/04/1957 của Thủ tướng Chính phủ. Quy mô ban đầu gồm 8 chi nhánh và 200 cán bộ.
• Nhiệm vụ chủ yếu của Ngân hàng Kiến thiết là thực hiện cấp phát, quản lý vốn kiến thiết cơ bản từ nguồn vốn ngân sách cho tất các các lĩnh vực kinh tế, xã hội.
Thời kỳ 1981- 1989
• Ngày 24/6/1981, Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam được đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Quyết định số 259-CP của Hội đồng Chính phủ.
• Nhiệm vụ chủ yếu của Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng là cấp phát, cho vay và quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế thuộc kế hoạch nhà nước.
Thời kỳ 1990 - nay
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By LinhVng
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement