Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By henry_d_880
#850031 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Tại Công ty vận tải hàng hoá đường sắt TSCĐ được quản lý một cách chặt chẽ, các phòng ban, phân xưởng, đơn vị thành viên khi sử dụng có trách nhiệm cao trong việc bảo quản TSCĐ. Phòng Tài chính Kế toán - Kiểm thu phối hợp cùng với các phòng ban khác thường xuyên tiến hành kiểm kê TSCĐ HH để kiểm tra đối chiếu số liệu.
- Về chứng từ kế toán
Công ty áp dụng đầy đủ và hợp lệ quy định của Bộ Tài chính đối với mỗi bộ chứng từ khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập, luân chuyển lưu trữ và bảo quản chứng từ. Công tác luân chuyển chứng từ tại công ty được tổ chức một cách chặt chẽ theo đúng chức năng, quyền hạn của các bộ phận có liên quan.
Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mỗi doanh nghiệp đều có một hệ thống chứng từ của mình dưới sự cho phép của Bộ Tài chính. Các chứng từ có thể là chứng từ chung hay chứng từ đặc thù. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm với số chứng từ mà mình sử dụng. Do đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, hệ thống chứng từ của Công ty vận tải hàng hoá đường sắt bao gồm các chứng từ chung và nhiều loại chứng từ đặc thù.
- Về tài khoản kế toán
Công ty áp dụng quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
- Về hình thức sổ kế toán
Công ty sử dụng hình thức sổ kế toán “Nhật ký chung” với hình thức ghi sổ này tạo điều kiện thuận lợi cho việc ghi chép, lưu trữ tài liệu
- Về hệ thống báo cáo
Theo quy định của Tổng công ty đường sắt Việt Nam, hàng quý các đơn vị thành viên Công ty vận tải hàng hoá đường sắt phải lập các báo cáo tài chính gửi lên cho công ty. Sau đó, kết hợp với báo cáo tài chính của cơ quan công ty thực hiện tổng hợp báo cáo gửi lên Tổng công ty. Công ty áp dụng hệ thống báo cáo ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
3.1.2. Nhược điểm
Ngoài những ưu điểm như trên thì hiện tại công ty vẫn còn tồn tại những nhược điểm hạn chế như sau:
- Thứ nhất : Về phương pháp tính khấu hao
Công ty đang sử dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng phương pháp này có ưu điểm là việc tính toán đơn giản, tổng mức khấu hao của TSCĐ được phân bổ đều đặn trong các năm sử dụng TSCĐ và không gây ra đột biến trong giá thành sản phẩm. Nhưng phương pháp này lại có nhược điểm là trong nhiều trường hợp không thu hồi vốn kịp thời do không tính hết được sự hao mòn vô hình của TSCĐ.
- Thứ hai : Về công tác quản lý TSCĐ HH
Do quy mô của Công ty vận tải hàng hoá đường sắt gồm có 25 xí nghiệp thành viên trải dài khắp toàn quốc nên việc tập hợp những chứng từ liên quan đến TSCĐ HH của những xí nghiệp thành viên rất khó để kiểm tra tính chính xác. Muốn kiểm tra tính chính xác của chúng thì phải đi xuống từng đơn vị để đối chiếu với chứng từ gốc. Đây là công việc phức tạp, mất thời gian, tốn kém nên ít được tiến hành. Điều đó có nghĩa tính chính xác của các chứng từ phụ thuộc vào các đơn vị gửi.
3.1.3. Phương hướng hoàn thiện
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1044679 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement