Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Stanburh
#849890 Download miễn phí Khóa luận Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong khách sạn Melia


1. Tính cấp thiết của đề tài
Những năm gần đây chúng ta đã chứng kiến sự phát triển vợt bậc của hoạt động Du lịch thế giới trong đó có ngành du lịch của Việt Nam. Ngành du lịch Việt Nam đang trên đà phát triển với quy mô ngày càng to lớn hơn. Đối với một nớc đang phát triển nh Việt Nam thì sự đóng góp của ngành du lịch là rất quan trọng . Ngành du lịch là ngành công nghiệp không khói, đóng góp một phần không nhỏ vào ngân sách nhà nớc. Hàng năm, du lịch Việt Nam đón hàng triệu lợt khách du lich trong và ngoài nớc, nó cũng đã tạo ra công ăn việc làm cho rất nhiều lao động hoạt động trong ngành du lịch và các ngành khác có liên quan. . Đặc biệt năm nay là 2010 Việt Nam tổ chức kỷ niệm 1000 năm Thăng Long là điều kiện cho du lịch phát triển hơn, tạo việc làm cho nhiều ngời lao động.
Do hoạt động của ngành du lịch phát triển nhanh, thị trờng đợc mở rộng, quan hệ hiểu biết lẫn nhau và trao đổi du khách của các nớc trên Thế giới không ngừng đợc tăng cờng và củng cố . Hàng loạt các dịch vụ khách sạn vận chuyển,
Đối với mỗi quốc gia con người luôn là nguồn lực cơ bản và quan trọng nhất quyết định sự tồn tại, phát triển cũng như vị thế của quốc gia đó trên thế giới. Trước đây đã có một thời người ta chỉ coi trọng máy móc thiết bị, coi công nghệ là trung tâm của sự phát triển cho nên chỉ hướng vào hiện đại hóa máy móc công nghệ mà xem nhẹ vai trò của con người, không chú trọng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực dẫn tới chất lượng nguồn nhân lực không tương xứng với sự phát triển. Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ và sự ra đời của nền kinh tế tri thức đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với nguồn nhân lực nói chung và lực lượng lao động nói riêng. Khả năng phát triển của mỗi quốc gia phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng nguồn lực con người, tri thức khoa học công nghệ. Nếu như trước đây sự dư thừa lao động phổ thông là một lợi thế thì ngày nay vốn nhân lực có chất lượng cao của mỗi quốc gia sẽ là lợi thế, là vũ khí hiệu quả nhất để đạt được thành công một cách bền vững. Trong xu thế toàn cầu hóa kinh tế sự cạnh tranh giữa các quốc gia trong mọi lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực kinh tế ngày càng quyết liệt hơn, gay gắt hơn thế lợi thế cạnh tranh sẽ thuộc về quốc gia nào có nguồn nhân lực chất lượng cao. Nguồn nhân lực nói chung, lao động kỹ thuật có chất lượng cao bói riêng đang thực sự trở thành yếu tố cơ bản trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia.
Nguồn nhân lực trong tổ chức cũng giống như nguồn nhân lực của một quốc gia. Chất lượng nguồn nhân lực cũng quyết định đến sự thành bại cũng như lợi thế canh tranh của tổ chức đó trên thị trường. Do đó công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức đang là vấn đề được các tổ chức quan tâm hàng đầu hiện nay. Nước ta đang từng bước đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cùng với xu hướng hội nhập khu vực và quốc tế đòi hỏi chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cao, nhu cầu về lao động kỹ thuật đặc biệt là lao động trình độ cao cho các khu công nghiệp và các ngành kinh tế mũi nhọn rất lớn vì vậy các tổ chức rất chú trọng đến vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
Trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay, muốn tồn tại và phát triển thì các doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp giảm thiểu chi phí và không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh để làm được những vấn đề đó thì cần đào tạo và phát triển nguồn nhân lực như thế nào, đề tài “ Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong khách sạn Melia” làm khóa luận tốt nghiệp với mục đích hiểu biết rõ hơn về khách sạn và mong muốn đợc góp một phần nhỏ vào sự phát triển của khách sạn.

2. Mục đích và ý nghĩa đề tài
* Mục đích : Đề tài tập trung nghiên cứu kỹ hơn đặc điểm của lao động trong khách sạn, vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại khách sạn Melia, từ đó đa ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lao động trong khách sạn
* Ý nghĩa:
1. Nghiên cứu vấn đề lý luận về công tác quản lý và sử dụng lao động trong khách sạn
2. Phân tích vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại khách sạn Melia
3. Đa ra những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng lao động trong khách sạn

3. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu
* Đối tượng nghiên cứu của chuyên đề là: vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại khách sạn Melia, với các đặc điểm và và giải pháp nâng cao công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
* Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu những vấn đề về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong phạm vi một doanh nghiệp cụ thể ở đây là khách sạn Melia.
* Phương pháp nghiên cứu:
+ Phương pháp phân tích: Nghiên cứu sách báo, tạp chí chuyên nghành, các báo cáo về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong khách sạn, du lịch từ đó rút ra hướng đề xuất.
+ Phương pháp thống kê: Từ việc nghiên cứu cơ cấu số lượng lao động để so sánh về số tương đối và tuyệt đối từ đó đa ra kêt luận tình hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong khách sạn
4. Kết cấu của chuyên đề
Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, bài khóa luận gồm 3 chương
Chương 1 : Cơ sở lý luận chung về công tác quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong khách sạn.
Chương 2: Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong khách sạn Melia.
Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong khách sạn Melia.
Do thời gian và vốn hiểu biết kiến thức của em có hạn, ví vậy khóa luận này không tránh khỏi những sai sót, em rất mong sự đóng góp nhiệt tình của các thầy cô và các bạn để đề tài này hoàn thiện hơn. Hoàn thiện khóa luận này em xin gửi lời Thank tới các Thầy cô trong khoa của Trường Đại học Dân Lập Đông Đô, ban giám đốc , phòng nhân sự của khách sạn Melia và đặc biệt em xin chân thành Thank thầy giáo – Tiến sỹ Phạm Trương Hoàng – Phó phòng, phụ trách phòng hợp tác quốc tế của trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân đã giúp em hoàn thiện khóa luận này.


LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KHÁCH SẠN 5
1.1 – Khái niệm về khách sạn và kinh doanh khách sạn 5
1.1.1 – Khái niệm khách sạn 5
1.1.2 – Kinh doanh khách sạn 6
1.1.2.1 – Khái niệm kinh doanh khách sạn 6
1.1.2.2 – Chức năng kinh doanh khách sạn 7
1.1.3 - Sản phẩm của khách sạn 8
1.1.4 - Đặc điểm lao động trong khách sạn 9
1.1.5 – Tổ chức lao động trong khach sạn 10
1.1.6 – Quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn 12
1.1.6.1 – Khái niệm nguồn nhân lực 12
1.1.6.2 – Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 13
1.1.6.3 – Vai trò của quản trị nguồn nhân lực 13
1.1.6.4 – Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực 14
1.1.6.5 – Chức năng quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn 15
1.1.6.6 – Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn 16
1.1.6.6.1 – Quy mô thứ hạng 16
1.1.6.6.2 - Đặc điểm thị trường khách mục tiêu của khách sạn 16
1.1.6.6.3 - Đặc thù của từng bộ phận và mối quan hệ giữa chúng .18
1.1.6.6.4 – Chất lượng đội ngũ lao động .
1.1.6.6.5 – Trình độ năng lực tư duy của người quản lý
1.1.6.6.6 - Đối thủ cạnh tranh
1.1.6.6.7 – Luật lệ của nhà nước .
1.2 - Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong khách sạn
1.2.1 - Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.2.1.1 – Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.2.1.2 – Vai trò, mục tiêu của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.2.1.3 – Các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.2.2 – Tổ chức thực hiện và các hoạt động đào tạo và phát triển
1.2.3 - Chiêu mộ tuyển chọn
CHƯƠNG 2: CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN MELIA HÀ NỘI
2.1 – Giới thiệu chung về khách sạn
2.2 – Cơ cấu tổ chức nhân sự và bộ máy lao động của khách sạn
2.2.1 – Cơ cấu tổ chức nhân sự của khách sạn
2.2.2 – Cơ cấu lao động của khách sạn
2.2.3 – Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.3 – Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại khách sạn Melia Hà Nội
2.3.1 – Chính sách của khách sạn đối với đào tạo và phát triển
2.3.2 – Các hình thức đào tạo của nhân viên trong khách sạn
2.3.3 – Hiệu quả công tác đào tạo đã đạt được
2.4 – Một số tồn tại trong vấn đề đào tạo nhân sự
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KHÁCH SẠN MELIA HÀ NỘI
3.1 –Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển chọn
3.2 – Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân
Kết luận
Tài liệu tham khảo

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By RinSehun
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#971759 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement