Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By gvr_vergil
#849169 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp hoàn thiện phương pháp tạo động lực cho người lao động tại công ty Cổ phần sản xuất thương mại Thái Sơn
Chuyên đề tốt nghiệp
Sinh viên: Nguyễn Thị Tâm Lớp: QTKDTHB- K11
1.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban. ....................................................10
2.
Đặc điểm về nhân sự. .....................................................................................13
3.
Đặc điểm về sản phẩm....................................................................................16
3.1. Các loại sản phẩm của công ty. ......................................................................16
3.2. Đặc tính sản phẩm. .........................................................................................16
4.
Đặc điểm về công nghệ. .................................................................................17
5.
Đặc điểm về thị trường và khách hàng...........................................................18
6.
Đặc điểm về tài chính. ....................................................................................18
II.
Tình hình tạo động lực cho người lao động của công ty. ..........................22
1.
Tạo động lực vật chất- thù lao lao động. ........................................................22
1.1. Hệ thống thang, bảng lương. ..........................................................................22
1.2. Tiền thưởng. ...................................................................................................27
1.3.
Kỷ luật. ..........................................................................................................32
2.
Tạo động lực tinh thần....................................................................................32
2.1.
Chế độ về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi. ........................................32
2.2.
Chính sách đào tạo và phát triển nhân sự. ......................................................33
2.3. Môi trường làm việc. ......................................................................................34
III. Đánh giá hoạt động tạo động lực cho người lao động tại công ty. ...........37
1.
Thành công và nguyên nhân...........................................................................37
2.
Hạn chế và nguyên nhân.................................................................................39
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÁI SƠN ............41
I.
Cơ hội và thách thức. ...................................................................................41
1.
Cơ hội. ............................................................................................................41
2.
Thách thức. .....................................................................................................42
II.
Định hướng phát triển của công ty. ............................................................43
1.
Mục tiêu..........................................................................................................43
2.
Phương hướng của công ty để thực hiện mục tiêu. ........................................43

Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By anhsamco
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement