Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nestea147
#846285 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

Phần 1: Quá trình hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức của 8
chi nhánh 8
1.Lịch sử hình thành và phát triển 8
1.1Vài nét về VP BANK 8
1.2.Ngân hàng VP BANK Vĩnh Phúc 10
1.2.1.Khái quát lịch sử VP BANK Vĩnh Phúc 10
1.2.2.Cơ quan chủ quản 10
1.3.Cơ cấu tổ chức 11
1.3.1.Sơ đồ cơ cấu tổ chức hội sở chính 11
1.3.2.Sơ đồ tổ chức chi nhánh VP BANK Vĩnh Phúc 12
1.4.Chức năng các phòng ban: 12
1.4.1.Ban giám đốc chinh nhánh: 12
1.4.2.Phòng kế toán máy: 13
1.4.3.Phòng tín dụng: 14
1.4.4.Phòng hành chính tổng hợp: 15
1.4.5.Phòng kiểm tra kiểm toán: 15
1.4.6.Phòng thanh toán quốc tế: 16
1.4.7.Phòng giao dịch: 16
Phần 2: thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh VP BANK 18
Vĩnh Phúc 18
2.1.Các nghiệp vụ chủ yếu của VP BANK Vĩnh Phúc: 18
2.2.Hoạt động thanh toán chuyển tiền điện tử: 19
2.2.1.Quy trình nghiệp vụ thanh toán tiền điện tử: 20
2.2.2.Mô tả quy trình thanh toán điện tử: 20
2.3.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của VP BANK Vĩnh Phúc: 21
2.3.1.Tình hình huy động vốn: 21
2.3.2.Tình hình cho vay: 26
2.3.2.1.Tình hình cho vay và thu nợ: 27
2.3.2.2.Cơ cấu dư nợ của ngân hàng: 29
2.3.3.Các hoạt động kinh doanh khác: 32
2.3.3.1.Kinh doanh ngoại tệ 32
2.3.3.2.Chi trả kiều hối: 33
2.3.3.3.Đại lí thu đổi ngoại tệ: 33
2.3.3.4.Thanh toán trong nước: 34
2.3.3.5.Các sản phẩm dịch vụ thẻ: 34
2.4.Kết quả kinh doanh 34
2.5.Một số chỉ số tài chính cơ bản: 35
2.5.1.Tỷ lệ cho vay trên vốn huy động: (Đơn vị: tỷ đồng) 36
2.5.2.Hệ số thu nợ: 36
2.6.Tình hình người lao động: 37
Phần 3: Nhận xét – kết luận và phương hướng phát triển hoạt động của chi nhánh. 39
3.1.Nhận xét về môi trường kinh doanh: 39
3.1.1.Điểm mạnh điểm yếu: 39
3.1.1.1.Điểm mạnh: 39
3.1.1.2.Điểm yếu. 40
3.2.Mục tiêu kinh doanh năm 2009: 40
3.2.1.Định hướng chung: 40
3.2.2.Mục tiêu cụ thể: 41
3.3.Các giải pháp chủ yếu: 41
3.3.1.Về công tác quản trị điều hành: 41
3.3.2.Về huy động vốn: 41
3.3.3.Về công tác tín dụng: 42
3.3.4.Các nghiệp vụ ngân hàng khác: 42
KẾT LUẬN 43
Phần 3: Nhận xét – kết luận và phương hướng phát triển hoạt động của chi nhánh.
3.1.Nhận xét về môi trường kinh doanh:
Với sự phát triển của kinh tế Việt Nam hiện nay, cũng với sự mở cửa hướng ra thị trường quốc tế nghành ngân hàng ngày một phát triển mạnh mẽ. Đây là thuận lợi đồng thời cũng là khó khăn của các ngân hàng. Trong môi trường cạnh tranh gay gắt các ngân hàng phải tự tìm ra hướng đi riêng để khẳng định mình và giữ được chỗ đứng trên thị trường.
Khi thành lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có rất ít chi nhánh của các ngân hàng, nhưng hiện nay các chi nhánh được mở ra ngày càng nhiều đặc biệt là các ngân hàng lớn. Đây là môi trường cạnh tranh tốt cho chi nhánh, tạo động lực cho chi nhánh hoàn thiện mình.Với thời gian thành lập là 5 năm, ngân hàng đã xây dựng được phần nào vị trí của mình trên thị trường.
3.1.1.Điểm mạnh điểm yếu:
3.1.1.1.Điểm mạnh:
Đã thành lập được 5 năm nên chi nhánh đã tìm hiểu và nắm được đặc điểm thị trường tại tỉnh Vĩnh Phúc, đã có những khách hàng gắn bó thân thuộc. Việc nắm được thị trường giúp chi nhánh có thể phân loại khách hàng từ đó đưa ra các chính sách khác nhau cho từng khách hàng cụ thể. Bên cạnh đo chi nhánh cũng chú í lắng nghe và tiếp thu những góp í của ngân hàng từ đó có những chỉnh sửa kịp thời, làm cho uy tín của chi nhánh ngày càng được nâng cao.
Hiểu được đặc điểm của khách hàng, thói quen tiêu dùng cũng như tiết kiệm của họ giúp chi nhánh đưa ra được những chính sách tiền gửi hấp dẫn. Từ đó nâng cao năng suất huy động vốn.
Công tác kiểm tra kiểm soát ngày càng được đề cao, các sai sót được phát hiện và giải quyết kịp thời giúp cho quy trình nghiệp vụ diễn ra thông suốt và đảm bảo an toàn cho ngân hàng tròng úa trình hoạt động.
Có đội ngũ cán bộ nhân viên trẻ, nhiệt tình, không ngừng tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của bản thân là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của ngân hàng cũng như tạo được thiện cảm của khách hàng.
3.1.1.2.Điểm yếu.
Mới chỉ tập chung phát triển các sản phẩm ngân hàng truyền thống chưa đa dạng hoá được danh mục đầu tư, cũng như phát triển các hoạt động kinh doanh khác. Do đó thu nhập vẫn phụ thuộc chủ yếu vào nguồn thu từ việc cung cấp tín dụng.
Công tác dự báo thị trường cho nhanh nhạy, lúng túng trong việc tìm các đối tượng đầu tư.
Trình độ của cán bộ nhân viên mới đáp ứng được như câu hiện tại của chi nhánh, nếu muốn phát triển trong tương lai cần trau dồi thêm kĩ năng nghiệp vụ cũng như các kĩ năng mềm.
Nhận xét chung:
Còn tồn tại những điểm điểm yếu, cần được khắc phục nhưng thông qua kêt quả hoạt động kinh doanh có thể tin tưởng vào sự tăng trưởng của VP BANK Vĩnh Phúc.
3.2.Mục tiêu kinh doanh năm 2009:
3.2.1.Định hướng chung:
Tiếp tục phát triển theo định hướng của ngân hàng: tăng trưởng ổn định và bền vững, chú trọng và phát triển nguồn vốn huy động từ dân cư cũng như các tổ

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement