Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By beanh_1112
#846142

Download miễn phí Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoàng Hà

MỤC LỤC
 Trang
LỜI NÓI ĐẦU 3
PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ 5
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Hoàng Hà 5
1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoàng Hà 8
1.3. Tổ chức quản lý của Công ty .10
PHẦN II. TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ 13
2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Hoàng Hà .13
2.2. Tổ chức công tác kế toán của Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Hoàng Hà .15
2.2.1. Khái quát chung về việc vận dụng Chế độ kế toán tại Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Hoàng Hà .15
2.2.2. Đặc điểm tổ chức hệ thống chứng từ kế toán .16
2.2.3. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán .18
2.2.4. Tổ chức hệ thống sổ kế toán .22
2.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán .25
2.3. Đặc điểm vận dụng hệ thống kế toán máy tại Công ty .27
PHẦN III. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ .29
3.1. Đánh giá chung về tổ chức kế toán của Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Hoàng Hà .29
3.2. Định hướng phát triển tổ chức kế toán .32
KẾT LUẬN .34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

đồng so với năm 2008 dẫn đến LN sau thuế tăng 30.828.393.000 đồng.
Các nhân tố làm LN sau thuế giảm:
+ Các khoản giảm trừ doanh thu năm 2009 tăng 20.000.000 đồng so với năm 2008 dẫn đến LN sau thuế giảm 20.000.000 đồng;
+ Giá vốn hàng bán năm 2009 tăng 16.203.819.000 đồng so với năm 2008 dẫn đến LN sau thuế giảm 16.203.819.000 đồng;
+ Chi phí quản lý kinh doanh năm 2009 tăng 2.013.407.000 đồng so với năm 2008 dẫn đến LN sau thuế giảm 2.013.407.000 đồng;
+ Chi phí hoạt động tài chính năm 2009 tăng 147.890.000 đồng so với năm 2008 dẫn đến LN sau thuế giảm 147.890.000 đồng;
+ Chi phí thuế TNDN năm 2009 tăng 2.321.945.460 đồng so với năm 2009 dẫn đến LN sau thuế giảm 2.321.945.460 đồng.
Mặt khác ta thấy: Tốc độ tăng của doanh thu là 42,37% , trong khi đó tốc độ tăng của LN sau thuế là 47,32%. Như vậy, nguyên nhân cơ bản để tăng lợi nhuận là do Công ty đã tiết kiệm được chi phí. Cụ thể: Chi phí quản lý kinh doanh có tốc độ tăng là 20,38%, chi phí HĐTC có tốc độ tăng là 18,49%. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán lại có tốc độ tăng là 45,28%, cao hơn so với tốc độ tăng doanh thu. Công ty cần kiểm tra chi phí này để góp phần giảm chi phí, nâng cao lợi nhuận.
1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoàng Hà
Công ty chuyên kinh doanh mặt hàng nguyên vật liệu cho sản xuất thức ăn chăn nuôi, chủ yếu là các mặt hàng như: Bột cá 60% hấp tươi, Bột cá TAGS, Bột huyết, Bột váng sữa, Dầu thực vật, Hương cá, Dicalcium Phosphate, Hemoglobin 99%,….
Do công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại nên có những đặc điểm riêng trong kinh doanh, do vậy Công ty đã xây dựng quy trình kinh doanh như sau:
Thứ nhất: Quy trình tổ chức đầu vào
Đầu vào là một yếu tố không thể thiếu trong quá trình kinh doanh, nếu có một qui trình thực hiện chặt chẽ sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Do vậy, Công ty có qui trình thu mua và quản lý hàng tồn kho nhằm giúp Công ty quản lý chi phí và kiểm soát giá tốt hơn. Trình tự như sau:
Căn cứ vào đơn đặt hàng của khách hàng và báo cáo tổng hợp lượng hàng tồn kho, trưởng phòng kinh doanh lên kế hoạch mua hàng. Ngoài việc đặt hàng của những nhà cung cấp thường xuyên, trưởng phòng kinh doanh có thể tìm kiếm đặt hàng của những nhà cung cấp mới với chất lượng hàng hóa đảm bảo và giá cả cạnh tranh. Sau khi báo cáo với Ban Giám đốc về kế hoạch mua hàng, Trưởng phòng Kinh doanh đặt hàng với nhà cung cấp và thỏa thuận về điều kiện thanh toán, vận chuyển, giao nhận hàng….Trưởng phòng Kinh doanh cộng tác với phòng Kế toán để thanh toán và hạch toán nghiệp vụ mua hàng.
Khi hàng được chuyển đến Công ty, kế toán kho ghi nhận số lượng và kiểm tra hàng hóa sau đó báo cáo lên phòng Kế toán.
Căn cứ vào Hóa đơn GTGT của bên bán hàng, kế toán theo dõi về số lượng và đơn giá hàng nhập. Kê toán ghi tăng tài khoản “Hàng hóa” và ghi giảm tài khoản “Tiền” nếu Công ty trả tiền ngay, ghi nhận khoản phải trả nếu Công ty nhận nợ.
Thứ hai: Quy trình tổ chức đầu ra
cách bán hàng chủ yếu của Công ty là bán hàng qua kho, bên cạnh đó cũng có một số mặt hàng được bán theo hình thức vận chuyển thẳng, nghĩa là Công ty mua hàng của bên cung cấp để giao bán thẳng cho người mua hàng. Theo hình thức này thì khi Công ty mua hàng của bên cung ứng, Công ty đã xác định được khách hàng mua. Do đó, bộ phận giao nhận của Công ty sẽ đi nhận hàng và giao luôn tới địa chỉ của người mua. Mỗi hình thức bán được thực hiện phù hợp với từng hợp đồng mua bán, phù hợp với điều kiện khả năng của doanh nghiệp. Nhưng dù có theo hình thức nào thì cũng đều có sự giám sát quản lý chặt chẽ của Giám đốc và Kế toán trưởng, từng nghiệp vụ kinh tế đều được hạch toán rõ ràng, chính xác.
Trưởng phòng Kinh doanh lập Hợp đồng kinh tế thỏa thuận về chất lượng Hàng hóa, giá cả, cách giao nhận và cách thanh toán,…Sau đó chuyển cho phòng Kế toán lập phiếu Xuất kho và Hóa đơn Giá trị gia tăng. Phiếu xuất kho sẽ được chuyển cho kế toán kho để xuất hàng. Hóa đơn liên 2 sẽ được giao cho khách hàng để thanh toán. Kế toán bán hàng ghi nhận doanh thu, ghi tăng tài khoản “Tiền” nếu khách hàng thanh toán ngay, ghi tăng tài khoản “Phải thu khách hàng” nếu khách hàng nhận nợ.
1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Hoàng Hà:
Trải qua 7 năm hoạt động và phát triển cùng với sự thay đổi của cơ chế thị trường, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của Công ty đã có nhiều cải tiến. Có thể nói, hiện nay bộ máy quản lý đã đạt được sự hoàn thiện, gọn nhẹ và đem lại hiệu quả cao.
Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý được khái quát như sau:
Giám đốc
Bộ phận
Kế toán
Bộ phận Kinh doanh
Bộ phận kho
Phó Giám đốc
Bộ phận Tổ chức hành chính
Sơ đồ 1.1: Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Hoàng Hà
Như chúng ta thấy, bộ máy này được tổ chức theo kiểu trực tuyến chức năng. Người tối cao và duy nhất có quyền ra quyết định là Giám đốc.
Chức năng chủ yếu của các bộ phận:
Giám đốc Công ty: Chịu trách nhiệm chung điều hành Công ty theo đúng quy chế tổ chức hoạt động. Giám đốc có quyền tuyển dụng lao động, có quyền chủ động lập dự án kinh doanh, là thay mặt pháp nhân của Công ty được quyền tham gia đàm phán ký kết hợp đồng kinh tế, chịu trách nhiệm về toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Phó Giám đốc Công ty: Là người giúp việc tham mưu cho Giám đốc, được phân công phụ trách một số lĩnh vực như: Đào tạo nâng cao trình độ cho nhân viên, An toàn và vệ sinh lao động,…và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực mình đảm nhiệm. Khi Giám đốc đi vắng, Phó Giám đốc chịu trách nhiệm điều hành mọi công việc của Công ty.
Phó Giám đốc là người được Giám đốc ủy quyền chỉ đạo công việc hành chính và đời sống nhân viên của Công ty như chăm sóc sức khỏe y tế, thăm quan du lịch,….
Bộ phận kế toán: Làm công tác kiểm tra kiểm soát việc thực hiện các chế độ quản lý kinh tế, có trách nhiệm quản lý theo dõi toàn bộ nguồn vốn của Công ty, có chức năng tham mưu giúp việc cho Giám đốc; Thông báo kịp thời cho Giám đốc về tình hình luân chuyển và sử dụng vốn, tăng cường công tác quản lý để việc sử dụng vốn mang lại hiệu quả cao; Báo cáo tình hình tài chính với các cơ quan chức năng của Nhà nước; Xây dựng kế hoạch Tài chính của Công ty; Quản lý toàn bộ hệ thống kế toán, sổ sách hàng ngày, phân tích kết quả hoạt động kinh doanh; Xác định về tình hình vốn hiện có của Công ty và sự biến động của các loại tài sản. Trong đó, Kế toán trưởng có nhiệm vụ chỉ đạo nhân viên trong phòng kế toán hạch toán theo đúng chế độ chuẩn mực Nhà nước quy định.
Bộ phận kinh doanh: Chủ động xây dựng chiến lược kinh doanh; Tìm nguồn tiêu thụ ổn định và mở rộng thị trường tiêu thụ; Nghiên cứu xu thế phát triển của thị trường để lên kế hoạch đặt hàng với nhà cung cấp và khai thác những mặt hàng tiềm năng.
Bộ phận Tổ chức hành chính: Tham mưu cho Giám đốc về tổ chức bộ máy của Công ty có hiệu quả trong từng giai đoạn,...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement