Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By p3_k0n_ko0lv4ng3l
#844905 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại Ngân hang TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001 4
1.1. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 4
1.1.1 Khái niệm quản lý chất lượng 4
1.1.2 Vai trò của quản lý chất lượng 5
1.2 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 6
1.2.1 Thực chất hệ thống quản lý chất lượng 6
1.2.2 Chức năng của hệ thống quản lý chất lượng 8
1.2.3 Vai trò của hệ thống quản lý chất lượng 8
1.3 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9000 9
1.3.1 Nguyên tắc của quản lý chất lượng theo ISO 9000 9
1.3.2 Đối tượng và các trường hợp áp dụng ISO 9000 11
1.3.3 Nội dung của Bộ tiêu chuẩn ISO 9000:2000 12
1.3.4 Bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đối với hệ thống quản lý chất lượng 14
1.3.5 Vai trò và lợi ích của Bộ tiêu chuẩn ISO 9001 17
1.4. TÌNH HÌNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9000 TẠI VIỆT NAM 18
1.4.1.Tình hình áp dụng ISO trên thế giới 18
1.4.2.Tình hình áp dụng ISO 9000 tại các doanh nghiệp Việt Nam 19
1.4.3. Những điều cần lưu ý khi áp dụng ISO 9000 22
1.4.4. Nhận thức về sự cần thiết phải áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 trong ngành ngân hàng 24
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 27
2.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HANG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 27
2.1.1. Sự hình thành phát triển và cơ cấu tổ chức 27
2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh 30
2.2. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2008 HIỆN TẠI Ở BIDV 34
2.2.1. Sổ tay chất lượng 34
2.2.2 Chính sách chất lượng 35
2.2.3. Muc tiêu chất lượng 36
2.2.4. Hệ thống tài liệu 38
2.2.5. Kiểm soát tài liệu 39
2.2.6. Kiểm soát hồ sơ 39
2.2.7. Các quy trình chính 40
2.3. QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2000 TẠI NGÂN HÀNG BIDV 42
2.3.1. Mô hình tổ chức 42
2.3.2. Ban chỉ đạo ISO 43
2.3.3 Quá trình triển khai vận hành 44
2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TẠI BIDV 47
2.4.1 Kết quả đạt được 47
2.4.2 Những hạn chế và nguyên nhân 49
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9000 TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 51
3.1 PHƯƠNG HƯỚNG, CHIẾN LƯỢC CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 51
3.1.1 Chiến lược của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đến năm 2015 51
3.1.2 Định hướng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 52
3.2 GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2000 TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 53
3.2.1 Mở rộng giáo dục, đào tạo; nâng cao trình độ chuyên môn; bồi dưỡng kiến thức về ISO cho toàn bộ nhân viên 53
3.2.2 Áp dụng phương pháp quản lý Lean Six Sigma 54
3.2.3 Tăng cường công tác đánh giá chất lượng nội bộ. 57
3.2.4. Sử dụng linh hoạt các công cụ thống kê nhằm kiểm soát những điểm không phù hợp và cải tiến chất lượng 58
3.2.5 Xây dựng chế độ thưởng phạt ISO 61
3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC VÀ CƠ QUAN CHỨC NĂNG 63
3.3.1 Nâng cao hiệu quả đánh giá của các Trung tâm cấp chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 63
3.3.2 Tăng cường sự động viên khuyến khích của Nhà nước đối với các đơn vị áp dụng nghiêm túc và hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 64
KẾT LUẬN 67
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 68

LỜI MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
Cuối năm 2006 Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại quốc tế WTO. Cùng với việc hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, các ngân hàng Việt Nam có rất nhiều cơ hội để phát triển, mở rộng kinh doanh, tuy nhiên cũng đứng trước những thách thức không nhỏ. Đó là các tổ chức kinh tế Việt Nam buộc phải quan tâm nhiều hơn đến năng suất, chất lượng và hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh.Có làm như vậy, các tổ chức kinh tế Việt Nam mới có thể có được khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Và vì vậy, việc triển khai và áp dụng hệ thống ISO 9000 đối với các tổ chức kinh tế Việt Nam trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Áp dụng thành công hệ thống ISO 9001 sẽ giúp các tổ chức kinh tế Việt Nam thay đổi tư duy quản lý, có tầm nhìn chiến lược trong kinh doanh, làm ăn có bài bản, không theo kiểu trước mắt. Ngoài ra một hệ thống quản lý chất lượng phù hợp ISO 9000 sẽ giúp các tổ chức kinh tế quản lý hoạt động kinh doanh một cách có hệ thống và kế hoạch, giảm thiểu và loại trừ các chi phí phát sinh sau kiểm tra, chi phí bảo hành và làm lại. Cải tiến liên tục hệ thống như theo yêu cầu của tiêu chuẩn sẽ dẫn đến cải tiến liên tục chất lượng sản phẩm.
Trong bối cảnh đó, các Ngân hàng thương mại cũng sớm nhận thấy sự cần thiết của việc triển khai và áp dụng hệ thống ISO 9001 đối với Hội sở chính cũng như các đơn vị thành viên của mình.Tuy vậy, các ngân hàng vẫn chỉ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 một cách hình thức. Phần lớn các ngân hàng có chứng nhận ISO 9001 cho hệ thống của mình nhưng vẫn quản lý theo cách cũ của mình. Điều này dẫn đến tình trạng hệ thống chất lượng không phát huy được sức mạnh, chi phí cho việc áp dụng lớn hơn rất nhiều so với lợi ích trước mắt thu được từ việc có chứng chỉ để “quảng cáo”. Nguyên nhân chính của việc áp dụng máy móc, quan liêu này là do phần lớn các ngân hàng Việt Nam chưa thực sự nhân thức được lợi ích lâu dài của hệ thống quản lý chất lượng ngoài mục tiêu đơn giản nhất là có chứng chỉ để nâng cao uy tín cũng như thoả mãn yêu cầu có chứng chỉ đối với thị trường quốc tế.
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (viết tắt BIDV) đã nhận được chứng chỉ ISO 9001 từ năm 2001. Đến thời điểm hiện tại, BIDV là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam đã áp dụng và được cấp giấy chứng nhận cho tất cả các đơn vị trong hệ thống.Tuy nhiên, hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 tại BIDV vẫn dừng lại ở mức độ duy trì, chưa thật sự chú trọng đến công tác cải tiến. Điều đó dẫn đến hệ thống quản lý chất lượng chưa thật sự đóng góp tích cực vào hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và mang lại hiệu quả rõ rệt cho ngân hàng.
Xuất phát từ thực tế của các ngân hàng Việt Nam hiện nay trong việc triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 nói chung và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam nói riêng, học viên xin được chọn đề tài “Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại Ngân hang TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Thực trạng và giải pháp” nhằm góp phần giải quyết vấn đề thực sự cần thiết đã đề cập trên.
2. Mục tiêu của đề tài
Trên cơ sở trình bày một cách hệ thống về thực trạng tình hình áp dụng ISO 9001 tại Ngân hang TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhằm đánh giá những thành công cũng như những hạn chế của hệ thống quản lý chất lượng, từ đó đề ra những giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại ngân hàng.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1 Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và từ đó đưa ra giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
3.2 Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Số liệu sử dụng trong luận văn để tổng hợp, phân tích, đánh giá trong phạm vi từ năm 2010 – 2013. Giải pháp hoàn thiện áp dụng cho hệ thống quản lý của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam theo tiêu chuẩn ISO 9001 cho đến năm 2015.
4. Phương pháp nghiên cứu
Trong luận văn, học viên sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu, trong đó chủ yếu là phương pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp định tính, định lượng và các công cụ thống kê khảo sát thực tế.
5. Bố cục của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, luận văn gồm 3 chương:
+ Chương 1: Khái quát về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.
+Chương 2: Thực trạng tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
+ Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ
CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001

1.1. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
1.1.1 Khái niệm quản lý chất lượng
Chất lượng không tự nhiên sinh ra, nó là kết quả của sự tác động hàng loạt yếu tố có liên quan chặt chẽ với nhau.Muốn đạt được chất lượng mong muốn cần quản lý một cách đúng đắn các yếu tố này.Quản lý chất lượng là một khía cạnh của chức năng quản lý để xác định và thực hiện chính sách chất lượng.Hoạt động quản lý trong lĩnh vực chất lượng được gọi là quản lý chất lượng.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#930304
macookie đã viết:Ad ơi cho mình xin tài liệu này được ko, Thank ad nhiều :good:Mới update link down cho bạn đó
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement