Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By juariaii
#843474

Download miễn phí Bài giảng Công nghệ khai thác dầu khí

Các loại độ thấm
- Độ thấm tuyệt đối là độ thấm của đá ở điều
kiện bão hòa 100% một loại chất lưu
- Độ thấm hiệu dụng là độ thấm của đá với một
chất lưu có độ bão hòa nhỏ hơn 100%
- Tổng các độ thấm hiệu dụng luôn nhỏ hơn độ thấm tuyệt đối
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

TS. Lê Phước HảoCơng nghệ khai thác dầu khí
Chương 9: Thu hồi tăng cường
9.1. Tầm quan trọng
9.2. Sự phân bố của dầu dư trong vỉa
9.3. Các phương pháp thu hồi dầu tăng cường
9.4. Lựa chọn phương pháp thích hợp
™ Khảo sát các phần mềm chuyên ngành
™ Nộp các bài tập lớn (tính tốn thiết kế)
™ Thi học kỳ
15 PGS. TS. Lê Phước HảoCơng nghệ khai thác dầu khí
Chương 10: Những thành tựu mới
• Production Facilities
• Sand Control
• Coiled Tubing
• Multiphase Pumps
• Downhole Separators
• Marginal Field Development...
16 PGS. TS. Lê Phước HảoCơng nghệ khai thác dầu khí
HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ MƠN HỌC
1. Kiểm tra thường kỳ (10%), giữa kỳ (20%), và cuối kỳ
(50%) bằng hình thức trắc nghiệm khách quan trên
mạng
2. Bài tập lớn (10%): 2 bài tập tính tốn thiết kế (nộp bài
trước khi kết thúc học kỳ)
3. Seminar (10%): mỗi SV (hay nhĩm SV) chọn 1 chủ đề
(nâng cao, mở rộng phần lý thuyết cĩ trong chương
trình, hay ứng dụng thực tế...), đăng ký vào đầu học kỳ,
nhận tài liệu và chuẩn bị báo cáo trước lớp (10 phút)
và trả lời các câu hỏi liên quan.
BÀI GIẢNG CƠNG NGHỆ KHAI THÁC DẦU KHÍ
Giảng viên : PGS.TS. Lê Phước Hảo
Email : [email protected]
Tel : 84-8-8654086
CÁC TÍNH CHẤT
CỦA ĐÁ VÀ CHẤT LƯU
18 PGS. TS. Lê Phước HảoCơng nghệ khai thác dầu khí
1. Các tính chất của Dvỉa tác động đến dòng chảy
2. Các tính chất của lưu chất vỉa
3.Hệ phương trình mô tả dòng chảy trong vỉa
NỘI DUNG
19 PGS. TS. Lê Phước HảoCơng nghệ khai thác dầu khí
Các tính chất của vỉa và chất lưu
1. Độ rỗng
2. Độ thấm
3. Độ bão hòa
4. Tính mao dẫn
5. Tính dính ướt
6. Sự thay đổi thể tích theo áp suất
7. Aùp suất vỉa
8. Nhiệt độ vỉa
20 PGS. TS. Lê Phước HảoCơng nghệ khai thác dầu khí
- Trong đất đá luôn tồn tại những lỗ hổng, khe
nứt không chứa những vật rắn
- Thực tế, đất đá cứng chắc và liền khối có thể
xem như không có lỗ rỗng, còn đất đá mềm, rời,
đá nhiều khe nứt có độ rỗng lớn
Độ rỗng
21 PGS. TS. Lê Phước HảoCơng nghệ khai thác dầu khí
Độ rỗng toàn phần
Độ rỗng toàn phần biểu thị bằng tỷ số giữa tổng thể
tích không gian rỗng của khối đá và tổâng thể tích
thực của khối đá
rthể tích rỗng V
thể tích khối đá VΣ
Φ =
22 PGS. TS. Lê Phước HảoCơng nghệ khai thác dầu khí
Độ rỗng hiệu dụng
Độ rỗng hiệu dụng biểu thị bằng tỷ số tổng thể tích
không gian rỗng của khối đá cho phép chất lưu
(khí, dầu, nước) chảy qua trên tổâng thể tích thực
của khối đá
Σ
Φ = hdhd
thể tích hiệu dụng V
thể tích khối đá V
23 PGS. TS. Lê Phước HảoCơng nghệ khai thác dầu khí
Độ rỗng hiệu dụng
- Giá trị độ rỗng hiệu dụng dùng để tính toán trữ lượng và
lưu lượng khai thác của giếng. Phân loại độ rỗng hiệu dụng:
+ 0%-5%: không đáng kể
+ 5%-10%:ø cùng kiệt hay thấp
+ 10%-15%: khá hay trung bình
+ 15-20%: tốt hay cao
+ trên 20%: rất tốt
- Nếu độ rỗng vỉa quá thấp, có thể sử dụng các phương
pháp nứt vỉa để tăng độ thấm
24 PGS. TS. Lê Phước HảoCơng nghệ khai thác dầu khí
Xác định độ rỗng
Qui trình xác định độ rỗng của đất đá trong phòng thí
nghiệm:
- Sấy khô mẫu ở 1050C trong 8h để khối lượng không
thay đổi
- So sánh khối lượng của mẫu khô và mẫu ướt, tìm được
khối lượng lưu chất chứa trong mẫu, từ đó suy ra được
độ rỗng của mẫu
25 PGS. TS. Lê Phước HảoCơng nghệ khai thác dầu khí
Độ bão hòa chất lưu trong vỉa
Độ bão hòa chất lưu trong vỉa là tỷ số giữa thể tích
chất lưu chứa trong các lỗ rỗng và thể tích lỗ rỗng
=
cl
r
VS
V
26 PGS. TS. Lê Phước HảoCơng nghệ khai thác dầu khí
Tương ứng với mỗi pha dầu, khí, nước ta lần lượt có
độ bão hoà dầu, khí và nước tương ứng”
Và:
=
o
o
r
VS
V
=
w
w
r
VS
V=
g
g
r
V
S
V
go w
o g w
r r r
VV VS S S 1
V V V
+ + = + + =
Độ bão hòa chất lưu trong vỉa
27 PGS. TS. Lê Phước HảoCơng nghệ khai thác dầu khí
Quan hệ giữa độ thấm tương đối và độ bão hòa
28 PGS. TS. Lê Phước HảoCơng nghệ khai thác dầu khí
Quan hệ giữa độ bão hòa và áp suất
29 PGS. TS. Lê Phước HảoCơng nghệ khai thác dầu khí
- Những lỗ rỗng trong đá được xem tương tự như
những ống mao dẫn có kích thước nhỏ
- Khi lỗ rỗng trong đá có kích thước nhỏ, lực căng bề
mặt gây ra bởi chất lưu có tính dính ướt đá chiếm ưu
thế sẽ gây ra sự chênh áp giữa 2 chất lưu dầu – nước
qua bề mặt này
Tính mao dẫn
30 PGS. TS. Lê Phước HảoCơng nghệ khai thác dầu khí
Áp suất mao dẫn
Đá có thể có tính dính ướt dầu hay nước chiếm ưu thế, vì vậy theo
quy ước, áp suất mao dẫn dầu - nước là áp suất pha dầu trừ áp suất pha
nước
Tương tự, ta có áp suất mao dẫn giữa pha khí – pha nước
là:
Và áp suất mao dẫn giữa pha khí và pha dầu là:
c(g o) g oP P P− = −
c(o w) o wP P P− = −
c(g w) g wP P P− = −
31 PGS. TS. Lê Phước HảoCơng nghệ khai thác dầu khí
Quan hệ giữa AS mao dẫn độ bão hòa chất lưu
32 PGS. TS. Lê Phước HảoCơng nghệ khai thác dầu khí
- Độ thấm là một trong những tính chất quan trọng
của đất đá chứa dầu khí, đặc trưng cho khả năng
cho chất lưu chảy qua hệ thống lỗ rỗng liên thông
nhau
- Độ thấm được biểu thị qua hệ số thấm k – chỉ phụ
thuộc vào môi trưỡng lỗ rỗng mà không phụ thuộc
vào chất lưu thấm qua nó
Độ thấm
33 PGS. TS. Lê Phước HảoCơng nghệ khai thác dầu khí
Các loại độ thấm
- Độ thấm tuyệt đối là độ thấm của đá ở điều
kiện bão hòa 100% một loại chất lưu
- Độ thấm hiệu dụng là độ thấm của đá với một
chất lưu có độ bão hòa nhỏ hơn 100%
- Tổng các độ thấm hiệu dụng luôn nhỏ hơn độ
thấm tuyệt đối
w ok k k+ <
34 PGS. TS. Lê Phước HảoCơng nghệ khai thác dầu khí
Độ thấm tương đối là tỷ số giữa độ thấm hiệu dụng
và độ thấm tuyệt đối
w
rw
kk
k
=
o
ro
kk
k
=
Các loại độ thấm
35 PGS. TS. Lê Phước HảoCơng nghệ khai thác dầu khí
Độ thấm tương đối
- Mối quan hệ giữa tính thấm tương đối với đặc tính của đá
tầng chứa như cấu trúc lỗ rỗng, loại đá, dạng hình học … là
rất phức tạp
- Đáù có độ rỗng lớn sẽ có độ bão hòa nước giữa hạt thấp bởi
vì hầu như tất cả các lỗ rỗng đều có thể cho cả hai pha dầu
và nước đi qua và độ thấm tương đối của dầu ở trạng thái
bão hòa nước dư ban dầu là khá lớn
36 PGS. TS. Lê Phước HảoCơng nghệ khai thác dầu khí
Hằng số C
- Tính chất của môi trường rỗng được đặc trưng
bởi kích thước hạt trung bình d, các yếu tố độ
rỗng, dạng hạt, phân bố và sắp xếp hạt…và được
thể hiện bằng một hằng số không thứ nguyên C
- Hệ số thấm k có thể xác định dưới dạng:
2k Cd=
37 PGS. TS. Lê Phước HảoCơng nghệ khai thác dầu khí
Định luật thấm Darcy
Thông thường, hệ số thấm k được tính dựa vào
định luật thấm Darcy:
Suy ra:
( )kV p zγ
μ
= − ∇ +
ur ur
Q .lk
A p
μ
=
Δ
38 PGS. TS. Lê Phước HảoCơng nghệ khai thác dầu khí
Hệ số thấm tương đương
Trong thực tế, độ thấm thường thay đổi theo
phương (ngang và thẳng đứng). Vì vậy hệ số thấm
tương đương được tính:
+ Theo phương ngang
+ Theo phương thẳng đứng
i
i 1

i
i 1 i
L
k L
k
=
=
=


i i
i 1

i
i 1
k .h
k
h
=
=
=
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement