Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By phan_vu32
#841004 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Đ Ặ T VÁN ĐÉ ■
Ung thư hạ họng là một tôn thương ác tính xiiẩt pliát từ lớp bicu mô
Malpighi cùa nicm mạc bao phù hạ họng.Ung thư vùng hạ họng vả thanh
quàn chiem khoảng 5-6% trong tông sổ các loại ung tliư nói chung và đứng
thứ hai trong các ung thư vùng đẩu m ặt cỗ sau ung thư vòm họng 1111]-
Theo Xue-Ying Dcng ung tlitr hạ họng chicm khoảng 20% tròng các ung
thư đường liô hấp vả tiỄu hóa trcn [67] ỏ Trung Ọuổc [2] . Ỏ Pháp, ung (hư
hạ hoạng chíổm khoảng 12,15% trong sổ các ung thư cùa đường ăn. đường
thỏ trcn vả chicm 1% trong tông so các loại ung thư [3 14].
Ổ Mỹ, ung thư hạ họng chicra khoảng 5-10% trong tổng sổ các ung thư
đường ticu hóa trcn, khoáng 0,5% trong tông số cáo khối u ác. tính tiêu chuẩn,
khoảng 24% các trường hợp vùng hạ họng thatih quán, so ca mac mới trong
một nãm chỉ tính trcn nam giới là 1.22/100,000 nam giới [422], [546], [643].
Ở Anh. số ca mẳc mới ỉả 1/100.000 nam giới [767].
Ổ Việt Nam. cũng như một sổ nước (Pháp, Anh. Mỹ-Trung Quổc,..)
ung thư hạ họng gặp ở nam nhicu hơn ở nữ,tỳ lệ tiara/nữ là 5/1. Nhóm tuổi
hay gặp nhất là khoáng 40-60 tuồi [£17]. [943]. Các yếu tổ nguy cơ ảnh
hưởng tới việc hình thành ung thir hạ họng bao gồm: nghiện rượu.hút thuốc
lá,các viêm tihicm mạn tính vùng hạ họng và gẩn đdây cổ nhiều nghiên cứu
chứng tỏ . Bệnh lỉcn quan chặt chẽ với hội chứng trào ngược dạ dầy (hực
quản í 1017], [114 3 ]J 1246], f 1351].
Hạch cỗ trong ung thư hạ họng thưởng xuẩt hiện sớm, đồng thòi cũng
là một trong những dấu hiệu quan trọng trong chẩn đoán và tiền lượng ung
thu hạ họng- Việc nghiên cứu tôn thương và đicu trị phẫu thuật đóng vai trỏ qnyct
định trong quá trinh đicu trị cho bộnli nhàn. Diều trị ung thư hạ họng hiện
nay chù yéu là dùng píiẫu thuật với xu hướng báo tồn tối đa chức năng, quan
trọng nhất lả chức năng phát âm nói vả nuổt [13] [25]. Tuy nhicn. việc điều trị
pliẫu thuật luôn gặp mẫu thuẫn giữa mục tiêu lẩy hỂt bộnli tích và khá năng
giữ được chức năng cùa ca quan,DỂ giải quyết được mâu thuẫn trcn thì việc
đánh giá tôn thương tại chồ chính xác là một trong những chìa khóa giúp cho
phẫu thuật viÊn đua ra chì định đúng đắn vừa không bỏ sót bcnh tích mà cũng
tránh tảti phá quá mức chúc năng cùa thanh quàn-hạ họng í 14]f [25]. So với
thank quán thì tôn thượng hạ họng khó đánh giá hơn do đây là một khoang áo,
nằm ở sâu. cồ nhiều nép gấp ncti bẹnh tích dễ bị bó sótDo đặc điểm vè giải
phẫu cơ quan ở sâu, thăm khám khó nen, không một biộn pháp thăm khảm
đơn thuần nào có thổ đánh giá được chính xác tổn thương tại chồ cùa khối u.
Vì vậy chúng ta pliài phổi hợp các phương tiện thăm khám kháo nhau: nội soi
thanh quản gián ticp bằng optic phỏng đại 70°.nội soi thanh quán thực quản
bằng ong soi mềm, soi thanh quán trực tiỂp bằng ảng soi cứng phóng đại trực
tiỂp với nguồn sáng lạnh cho phép đánh giá chính xác tình trạng tổn thương
bỂ mặt hạ họng. Ngoài ra chụp CLVT cho thấy chính xác vị tri kích thước,sự
lan rộng khoi Uj nhất lả các tôn thương lan vảo các cấu trúc ỏ sâu và dưới
tiiâm mạc để có the đánh giá chính xác tổn thương vá có chỉ định đicu trị
thích họp.Hơn nữa điều trị ung thư hạ họng được coi lả một “cấp cứu có trì
hoăn” vì đây là giai đoạn tiẾn triỂn của bệnh nên yếu tổ thời gian cũng đóng
vai trò quyết định đẺn cơ hội điẼLL trị, Do đó. bên cạnh việc pliải hợp nhicu
phương tiện để đánh giá thì việc phẫu thuật sớm cho bộnh nhân có vai trỏ
quyết định quan trọng trong chiẻn ìược đièu trị.
Vì vậy chúng tui tiốn hành đồ tài "Nghiên cứu đặc đícm làm sàng, Iiội
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#988889 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Hình đại diện của thành viên
By hongquantran
#988936
daigai đã viết:link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải


Thank bạn nhiều nhé. Chúc bạn một ngày cuối tuần vui vẻ!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement