Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By 12_A9
#839842 Download miễn phí Mô phỏng robot trên máy tínhMuốn xác định hệ toạ độ của robot trước hết phải thực hiện bằng tay các công việc sau:
Vẽ sơ đồ động robot ở vị trí dừng, gắn hệ toạ độ của các khâu lên hình vẽ
trên giấy, xác định các thông số DH.
Các bước tiếp theo :
OPEN.
1- Bật nút lệnh số 5 trên menu ngang, dưới.
2- Vào menu chính : FILE -> LOAD -> ROBOTFILE chọn DHTempl ->
3- Vào menu chính : ROBOTICS -> ROBOTMOTION + KINEMATICS ->
KINEMATICS DATA.
4- Chọn Active Join -> Ok -> Activ Joint (1) RZ (hay chọn TZ nếu là khớp tịnh tiến) -> Ok -> Nhập các thông số DH của khâu thứ nhất.
5- Chọn Quit -> Ok.
Vào lại bước 4 -> Number Active Joint(1) -> Ok -> ấn đúp chuột vào vệt xanh hay đưa con trỏ vào phần nhập dữ liệu (text box) ấn 2 (Bây giờ số khâu động là 2), nhập các thông số DH cho khâu số 2 .

(Robot Simulation)
(Phần thực hành trên máy tính)
6.1. Kỹ thuật mô phỏng robot :
Mô phỏng là một kỹ thuật hiện đại, đ−ợc áp dụng trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất.
Khi nghiên cứu về điều khiển robot, ta có thể thực hiện điều khiển trực tiếp robot hay điều khiển mô phỏng. Điều khiển mô phỏng là dùng các mô hình tính toán động học và động lực học của robot kết hợp với các ph−ơng pháp đồ hoạ trên máy vi tính để mô tả về kết cấu và hoạt động của cánh tay robot.
Nghiên cứu về mô phỏng hoạt động của robot trên máy tính giúp cho các nhà thiết kế nhanh chóng lựa chọn đ−ợc ph−ơng án hình - động học của robot, có thể kiểm tra khả năng hoạt động của robot trên màn hình, kiểm tra sự phối hợp của robot với các thiết bị khác trong dây chuyền. Điều nầy rất có ý nghĩa trong quá trình thiết kế chế tạo robot mới hay bố trí dây chuyền sản xuất.
Qua mô phỏng ng−ời thiết kế có thể đánh giá t−ơng đối đầy đủ khả năng làm việc của ph−ơng án thiết kế mà không cần chế thử. Nó cũng đ−ợc xem là ph−ơng tiện đối thoại, hiệu chỉnh thiết kế theo yêu cầu đa dạng của ng−ời sử dụng.
Ph−ơng pháp lập trình mô phỏng cũng giúp ng−ời thiết kế chọn đ−ợc quỹ
đạo công nghệ hợp lý của robot trong quá trình làm việc với một đối t−ợng cụ thể
hay phối hợp với các thiết bị khác trong một công đoạn sản xuất đ−ợc tự động hoá.
Hiện nay có nhiều phần mềm công nghiệp và các phần mềm nghiên cứu khác nhau để mô phỏng robot, phạm vi ứng dụng và giá thành của chúng cũng khác nhau. ở đây chúng ta nghiên cứu ph−ơng pháp mô phỏng robot dùng phần mềm EASY-ROB.
6.2. Giớí thiệu phần mềm EASY-ROB :
EASY-ROB là công cụ mô phỏng robot sử dụng đồ hoạ trong không gian 3 chiều (3D) và các hình ảnh có thể hoạt động đ−ợc. Một hệ thống 3D-CAD đơn giản cho phép tạo ra các khối hình học cơ bản nh− khối trụ, khối cầu, khối chữ nhật, khối tam giác ... để vẽ kết cấu của robot. Trong EASY-ROB chúng ta có thể dùng chuột
để quay hay tịnh tiến robot đến một toạ độ tuỳ ý. EASY-ROB cũng có các chức năng phóng to, thu nhỏ đối t−ợng vẽ nh− nhiều phần mềm thiết kế khác... Ch−ơng trình cho phép thiết kế các robot đến 12 bậc tự do. Chuyển động của Robot có thể
đ−ợc điều khiển theo các biến khớp hay các toạ độ Đề-cát. Chúng ta cũng có thể
mô tả động học của robot theo kiểu DH hay trong hệ toạ độ toàn cục (Universal
Coordinates). Easy-Rob đã có sẵn các trình điều khiển động học thuận và ng−ợc của các cấu hình robot thông dụng, khi thiết kế ta chỉ cần khai báo kiểu động học thích hợp. Trong tr−ờng hợp robot có kết cấu đặc biệt hay có các khâu bị động gắn với các chuyển động của các khớp thì cần giải bài toán động học ng−ợc hay xác
định hàm toán học mô tả sự phụ thuộc của khâu bị động đối với khớp quay, viết ch−ơng trình xác định sự phụ thuộc đó bằng ngôn ngữ C và sau đó dùng tập tin MAKE.EXE trong C để dịch thành tập tin th− viện liên kết động er_kin.dll (Easy- Rob kinematic Dynamic link library), khi chạy ch−ơng trình, EASY-ROB sẽ liên kết với tập tin nầy và thực hiện kiểu động học đã đ−ợc khai báo trong ch−ơng trình
điều khiển.
Easy-ROB có một số các lệnh điều khiển riêng, Ch−ơng trình đ−ợc viết theo kiểu xử lý tuần tự, tập tin dạng Text, có thể soạn thảo ch−ơng trình trong bất kỳ trình soạn thảo nào. Các công cụ gắn trên khâu chấp hành cuối có thể thay đổi đ−ợc. Chúng ta có thể viết một ch−ơng trình chuyển động cho một robot theo một quỹ đạo mong muốn, có thể kiểm tra khả năng v−ơn tới của cánh tay, xác định vùng làm việc của robot . . . Robot mô phỏng có thể cầm nắm hay thả các đối t−ợng làm việc. Các chuyển động của robot có thể ghi vào một tập tin và có thể thực hiện lại.
Phần mềm cho phép ta xem đ−ợc các hệ toạ độ đã gắn trên các khâu của robot, xem đ−ợc quỹ đạo chuyển động của điểm cuối công cụ gắn trên khâu chấp hành cuối. Phần mềm còn có nhiều tiện ích khác nh− : cho phép ta lập trình điều khiển robot bằng ph−ơng pháp dạy học, thiết kế các đối t−ợng làm việc của robot, có các cửa sổ về toạ độ và giá trị góc quay của các khớp tại từng thời điểm khi robot hoạt động...
Việc sử dụng phần mềm EASY-ROB để mô phỏng robot giúp chúng ta hai khả năng nghiên cứu :
a/ Mô phỏng lại một robot đã có và các đối t−ợng làm việc của nó. Đánh giá khả năng làm việc và mức độ linh hoạt của robot, xác định các thông số điều khiển, quỹ đạo chuyển động để dùng trong điều khiển thực.
b/ Nghiên cứu thiết kế động học, các kích th−ớc và kết cấu của robot trên máy tính để có thể chọn đ−ợc ph−ơng án động học tốt nhất, đảm bảo cho robot hoàn thành các nhiệm vụ yêu cầu.
6.3. Tìm hiểu màn hình EASYíROB :
a- Menu chính :
Menu chính của phần mềm EASY-ROB cung cấp các nội dung hoạt động khác nhau của phần mềm. B−ớc đầu làm quen, ta cần quan tâm các Menu sau :
Menu FILE : Xử lý các tác vụ trên File. Trong Easy-Rob có nhiều loại file
đ−ợc qui định bởi phần mở rộng (đuôi của File), ví dụ :
File có dạng *.Cel : (Cellfile) để mô tả kết cấu Robot, công cụ làm việc và đối t−ợng làm việc của robot. Đây là một File tổng hợp, bao gồm cả ch−ơng trình dùng để điều khiển robot.
1
Thanh công cụ
17
Menu chính
Cửa sổ để thiết kế Thanh công cụ
1 12 18
Hình 6.1 : Màn hình EASY-ROB.
File có dạng *.Rob : (Robotfile) để mô tả riêng kết cấu của một robot. File có dạng *.Bod : (Bodyfile) để mô tả các đối t−ợng làm việc của robot.
File .c.ó. .d.ạng *.Tol : (Toolfile) để mô tả công cụ gắn trên khâu chấp hành cuối của robot.
File có dạng *.Vie : (Viewfile) để xác định góc nhìn trong không gian. File có dạng *.igp : (Igrip Partfile) l−u trử một bộ phận kết cấu.
File có dạng *.Prg : (Programm) Ch−ơng trình điều khiển. v.v....
Menu Robotics : Dùng để nhập các thông số DH, xác định vị trí của dụng cụ, xác định vị trí robot và các thông số khác.
Menu 3D-CAD : Cung cấp các công cụ để vẽ kết cấu robot trong không gian 3 chiều (3D) cũng nh− để thiết kế các công cụ, các đối t−ợng làm việc. Để vẽ
đ−ợc kết cấu của robot, dựa vào các khối hình học đơn giản ta có thể lắp ghép chúng lại để tạo nên các hình dáng khác nhau của robot.
b- Các thanh công cụ :
Các nút trên thanh công cụ dùng để thực hiện các thao tác nh− của menu chính (mà không cần vào menu). Sử dụng các nút trên thanh công cụ cho phép ta thao tác nhanh hơn là phải vào menu chính. Chức năng của các nút chính trên thanh công cụ nh− sau :
Thanh công cụ nằm ngang phía trên, tính từ trái sang phải :
1. Bật tắt chế độ chiếu sáng các đối t−ợng vẽ.
2. Chuyển tất cả các đối t−ợng sang dạng l−ới.
3. Chuyển đối t−ợng dạng trụ / khối phức tạp.
5. Thể hiện/không thể hiện sàn.
6. Thể hiện sàn ở dạng l−ới.
7. Reset vị trí robot trên màn hình.
8. Chuyển đổi cửa sổ khi mở Cellfile hay igip partfile (kết hợp với nút 7).
9. Chạy ch−ơng trình.
10. Tạm dừng ch−ơng trình.
11. Tiếp tục chạy ch−ơng trình.
12. Kết thúc ch−ơng trình.
13. ...

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#983713 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement