Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By watashiwavuongdesu
#838719 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Cơ Giới & Xây Lắp 13 Thuộc Tổng Công Ty LICOGI
Một vài thập niên gần đây, nền kinh tế nước ta có tốc độ tăng trưởng nhanh
chóng trong nền kinh tế thị trường, bên cạnh đó chúng ta cũng thu được nguồn
vốn đầu tư lớn nước ngoài. Do đó vốn đầu tư cho ngành xây dựng cơ bản cũng
tăng nhanh.
Xây dựng cơ bản (XDCB) là ngành sản xuất vật chất tạo cơ sở và tiền đề
phát triển cho nền kinh tế Quốc dân. Hàng năm ngành XDCB thu hút gần 30%
tổng số vốn Đầu tư của cả nước. với nguồn vốn đầu tư lớn như vậy cùng với đặc
điểm sản xuất của ngành là thời gian thì công kéo dài và thường trên quy mô lớn
đã đặt ra vấn đề lớn phải giải quyết là: "Làm sao phải quản lý vốn tốt, có hiệu
quả khắc phục tình trạng thất thoát và lãng phí trong sản xuất thi công, giảm chi
phí hạ giá thành, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Một trong những công cụ đắc lực để quản lý có hiệu quả đó là kế toán với
phần hành cơ bản là hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
Hạch toán kế toán có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình quản lý, nó
cung cấp các thông tin tài chính cho người quản lý đánh giá hiệu quả sản xuất
kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp xây lắp nói
riêng, giúp cho lãnh đạo ra những quyết định quản lý hợp lý và đồng thời kiểm
tra sự đúng đắn của các quyết định đó sao cho doanh nghiệp làm ăn có lãi và
đứng vững trong điều kiện cạnh tranh của cơ chế thị trường.
Những việc đó chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở hạch toán chi phí sản
xuất và tính giá thành sản phẩm giúp ích rất nhiều cho hạch toán kinh tế nội bộ
của doanh nghiệp. Sử dụng hợp lý thông tin này sẽ tạo đòn bẩy kinh tế tăng
năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả hoạt động của doanh
nghiệp. Trong doanh nghiệp xây lắp thông tin này là cơ sở kiểm soát vốn đầu
tư XDCB. Hơn nữa với Nhà nước thì thông tin này làm cơ sở thu thu. Vì vậy
việc tổ chức công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là
công việc quan trong giúp cho doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả của yếu
tố (từng đồng) chi phí phải bỏ ra, từ đó có được các quyết định chính xác
trong việc tổ chức và điều hành sản xuất.
Về thực tập tại công ty Cơ Giới và Xây Lắp 13 - Tổng công ty xây dựng
và phát triển hạ tầng - LICOGI, trong giai đoạn đơn vị đang tiến hành các biện
pháp tổ chức và quản lý trong công tác hạch toán kế toán nhằm nâng cao hiệu
quả sản xuất kinh doanh. Để vận dụng kiến thức đã học một cách thiết thực
vào công tác quản lý sản xuất kinh doanh của đơn vị, giúp cho công tác tổ
chức hạch toán kế toán ngày càng hoàn thiện hơn. Trong điều kiện hạn chế về
thời gian và để có thể tập trung vào một vấn đề mà công ty đang chú trọng đó
là đánh giá hiệu quả của các chi phí sản xuất kinh doanh, em đã cố gắng đi sâu
nghiên cứu chuyên đề:
"Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm" với
việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại công ty cơ giới & xây lắp 13 thuộc
Tổng công ty LICOGI.
Nội dung chuyên đề gồm có ba phần:
Phần I: Tình hình chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
trong sản xuất kinh doanh.
Phần II: Tổ chức hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm xây lắp tại công ty cơ giới và xây lắp 13.
Phần III: Một số kiến nghị góp phần nhằm hoàn thiện công tác tổ chức
hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tammiu
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement