Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By babyfatpig
#836443 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ quản lý đê điều tỉnh Hà Tĩnh


MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết đề tài
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa
học kỹ thuật, công nghệ thông tin cũng đã không ngừng phát triển và có nhiều
ứng dụng trong mọi lĩnh vực khoa học tự nhiên và xã hội. Một trong những
ứng dụng đó là hệ thống thông tin địa lý (GIS – Geographic Information
System).
GIS là một hệ thống thu nhận, lưu trữ, phân tích, quản lý, hiển thị và
cập nhật dữ liệu gắn liền với vị trí không gian của các đối tượng trên Trái Đất.
Chính vì vậy, GIS có phạm vi ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của nền
kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, phục vụ nghiên cứu khoa học,
quản lý và quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
Cơ sở dữ liệu (CSDL) là một sản phẩm được xây dựng từ dữ liệu của
tập hợp các đối tượng địa lý dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật nhất định ví dụ
như OGC, ISO/TC211,…, có khả năng mã hóa, cập nhật và trao đổi qua các
dịch vụ truyền tin hiện đại. Định dạng mở, không phụ thuộc vào phần mềm
gia công dữ liệu, là CSDL để mô tả thế giới thực ở mức cơ sở, có độ chi tiết
và độ chính xác đảm bảo làm nền cho các mục đích xây dựng các hệ thống
thông tin chuyên đề khác nhau. Vì vậy để đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của
thực tiễn, việc nghiên cứu xây dựng CSDL chuẩn chính thức, thống nhất cho
các ngành trong cả nước là vô cùng quan trọng và cần thiết.
Bản đồ thể hiện các đối tượng của bề mặt trái đất có khái quát hóa
nhưng vẫn thể hiện được tính quy luật và quy mô của đối tượng với độ chính
xác và mức độ tỉ mỉ tùy thuộc vào tỷ lệ bản đồ. Vì vậy việc sử dụng nguồn dữ
liệu đầu vào là bản đồ địa hình để xây dựng CSDL là giải pháp hữu hiệu và
kinh tế. Để hiểu rõ hơn về lý luận và thực tiễn trong xây dựng nền dữ liệu phục
vụ công tác quản lý lãnh thổ, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, tác giả
đã thực hiện nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục
vụ quản lý đê điều tỉnh Hà Tĩnh”
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu của luận văn bao gồm các vấn đề liên quan đến các
lý thuyết về hệ thông tin địa lý, về CSDL.
3. Mục đích nghiên cứu
- Cập nhật tất cả các thông tin về hệ thống đê điều.
- Xây dựng bản đồ đê điều trên giấy và trên dữ liệu số giúp các cơ quan
chức năng quản lý, cập nhật thông tin cần thiết và cơ bản nhất về hệ thống đê
điều từ đó đưa ra các chính sách có liên quan tới đê điều.
- Tờ bản đồ là cái nhìn tổng quan về hệ thống đê điều của Hà Tĩnh.
- Là tư liệu phục vụ cho các mục đích khác nhau như: Quản lý, theo dõi
sự cố, tìm kiếm cứu nạn,...
4. Nội dung nghiên cứu
1- Khái quát về hệ thống đê điều tỉnh Hà Tĩnh:
- Đặc điểm địa lý của khu vực.
- Đặc điểm kinh tế - xã hội của khu vực.
- Hiện trạng hệ thống đê điều tỉnh hà tĩnh.
2 - Cơ sở khoa học, nội dung và phương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu GIS.
- Tổng quan về GIS.
- Các vấn đề chung về quản lý đê điều.
- Hệ thống thông tin cần thiết phục vụ công tác quản lý đê điều.
- Phương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý đê điều.
3 - Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ quản lý hệ thống đê điều tỉnh Hà Tĩnh
- Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về hệ thống đê điều tỉnh Hà Tĩnh.
-Tổ chức quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu GIS về đê điều tỉnh Hà Tĩnh.
5. Phương pháp nghiên cứu
- Tổng hợp, thu thập và xử lý thông tin, tài liệu.
- Phương pháp bản đồ.
- Phương pháp GIS: Đây là phương pháp chủ đạo, dùng để kết nối các
dữ liệu khác nhau và phương pháp xử lý các dữ liệu đó.
- Phương pháp chuyên gia: Học hỏi các chuyên gia trong ngành về việc
xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý.
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
- Ý nghĩa khoa học:
CSDL được xây dựng trên cơ sở kế thừa các nội dung của tư liệu bản
đồ, cùng với các phần mềm chuyên dụng như bộ phần mềm ArcGIS cung cấp
các công cụ để xây dựng, phân tích, hiện thị và đánh giá kết quả của quá trình
xây dựng CSDL .
- Ý nghĩa thực tiễn:
Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở cho việc mở ra một hướng ứng
dụng mới là từ nội dung của bản đồ địa hình, ta có thể xây dựng CSDL thông
qua công nghệ máy tính và phần mềm thích hợp.
Kết quả nghiên cứu còn là cơ sở, là nền cho các mục đích xây dựng các hệ
thông tin theo các chuyên đề khác nhau tiếp theo.chức quản lý, khai thác cơ
sở dữ liệu GIS về đê điều tỉnh Hà Tĩnh.
7. Cấu trúc của luận văn
Luận văn được trình bày với 87 trang bao gồm các nội dung: Phần mở
đầu, 3 chương, kết luận, tài liệu tham khảo, cùng với 1 bảng và 21 hình.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#919285
vancanhbg537 đã viết:minh không tải về được AD ơi..huhu.Thank AD ạ


Sao lại thế được, Bạn dùng mạng gì thế? nó báo lỗi gì? để mình khắc phục

Link Mega mới cho bạn đây
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement