Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tu_yen56
#835321 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: pháp luật về môi giới thương mại
2
hợp đồng thuê công ty Trách nhiệm hữu hạn B làm môi giới trong việc tiêu thụ
sản phẩm do công ty sản xuất ra, giữa công ty A và công ty B phát sinh quan hệ
môi giới thương mại. Công ty B tìm được công ty C có nhu cầu mua các sản
phẩm của công ty A và giới thiệu công ty A với công ty C. Do đó, giữa B và C
có thể tồn tại hợp đồng môi giới hoặc không, nếu B và C kí hợp đồng môi giới
thì giữa họ cũng phát sinh quan hệ môi giới thương mai.
Khi sử dụng dịch vụ môi giới thương mại, bên môi giới nhân danh chính
mình để quan hệ với các bên được môi giới và làm nhiệm vụ giới thiệu các bên
được môi giới với nhau. Sau đó, các bên được môi giới trực tiếp giao kết hợp
đồng với nhau. Nếu họ thay mặt bên được môi giới kí hợp đồng với khách hàng
thì họ sẽ trở thành bên đại diện không đúng thẩm quyền của bên được môi giới.
Tuy nhiên, LTM của Việt Nam không cấm bên được môi giới ủy quyền cho bên
môi giới kí hợp đồng với khách hàng. Trong trường hợp này, bên môi giới hành
động với tư cách của bên đại diện.
- Nội dung hoạt động môi giới rất rộng, bao gồm nhiều hoạt động như:
tìm kiếm và cung cấp các thông tin cần thiết về đối tác cho bên được môi giới,
tiến hành các hoạt động giới thiệu hàng hóa, dịch vụ cần môi giới, thu xếp để
các bên được môi giới tiếp xúc với nhau, tiếp xúc các bên được môi giới soản
thảo văn bản hợp đồng khi họ yêu cầu. Mục đích của hoạt đồng môi giới là các
bên được môi giới giao kết hợp đồng với nhau.
Môi giới thương mại là một hoạt động kinh doanh thuần túy. Mục đích
của bên môi giới thương mại khi thực hiện việc môi giới là tìm kiếm lợi nhuận.
Bên môi giới thông thường được hưởng thù lao khi các bên được môi giới đã
giao kết hợp đồng với nhau.
- Phạm vi của môi giới thương mại theo LTM năm 2005 được mở rộng
chứ không bị bó hẹp như quy định của LTM năm 1997 chỉ bao gồm những hoạt
động môi giới mua, bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ thương mại liên quan đến
mua bán hàng hóa. Do đó, môi giới thương mại bao gồm tất cả các hoạt động
môi giới có mục đích kiếm lợi như môi giới mua bán hàng hóa, môi giới chứng
khoán, môi giới bảo hiểm, môi giới tàu biển, môi giới thuê máy bay, môi giới

Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement