Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By jayhong89
#834899 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: quy phạm pháp luật hành chính và quy phạm pháp luật hiến pháp
-
Được nhà nước đảm bảo thực hiện. Ví dụ: khi tham gia giao thông đường bộ, nếu
người tham gia dừng xe mà không có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác
biết thì sẽ bị xử lí phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng theo nghị định 34/2010/NĐ-
CP ngày 02 tháng 04 năm 2010.
-
Là tiêu chuẩn để xác định giới hạn và đánh giá hành vi của con người về tính hợp
pháp. Căn cứ vào QPPL hành chính, ta có thể xác định được hành vi nào là hợp pháp, hành
vi nào là trái pháp luật, hoạt động nào mang tính pháp lí và hoạt động nào không mang tính
pháp lí. Ví dụ: khi ban hành văn bản QPPL, dựa vào Luật ban hành văn bản QPPL của
HĐND, UBND ngày 3 tháng 12 năm 2004, UBND sẽ xác định được hình thức của văn bản
mình có thẩm quyền ban hành đó là quyết định, chỉ thị. Nếu UBND ban hành nghị quyết thì
điều này sẽ là trái với việc quy định của pháp luật.
2. Đặc điểm riêng của QPPL Hành chính
a.
Các quy phạm pháp luật hành chính chủ yếu do cơ quan hành chính nhà nước
ban hành.
Ở nước ta, theo quy định của pháp luật hiện hành thì các cơ quan nhà nước hoặc người có
thẩm quyền ban hành quy phạm pháp luật hành chính có thể là chủ thể lập pháp hoặc chủ thể
quản lý hành chính nhà nước vì những lí do sau đây:
-
Hoạt động lập pháp của Quốc hội, UBTVQH theo cơ chế thảo luận tập thể, quyết
định theo đa số không đủ đáp ứng yêu cầu điều chỉnh các quan hệ quản lý hành chính nhà
nước một cách năng động, kịp thời.
-
Quốc hội, UBTVQH không có chức năng quản lý hành chính nhà nước do đó khó có
thể ban hành các quy phạm pháp luật hành chính một cách cụ thể và phù hợp với thực tiễn
quản lý từng nghành, lĩnh vực và địa phận.
-
Việc quy định thẩm quyền ban hành quy phạm pháp luật cho một số chủ thể quản lí
hành chính nhà nước mà trước hết và chủ yếu là cơ quan hành chính nhà nước , người có
thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước còn phù hợp với yêu cầu về tính chủ động,
sáng tạo trong quản lý hành chính nhà nước.
b.
Các quy phạm pháp luật hành chính có số lượng lớn và có hiệu lực pháp lý khác
nhau.

Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement