Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Jian
#834477 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: So sánh hợp đồng mua bán hàng hóa (HĐMBHH) và hợp đồng mua bán tài sản (HĐMBTS)
2
khác được lưu thông trên thị trường, nhà ở dùng để kinh doanh đưới hình thức
cho thuê, mua, bán (khoản 3 Điều 5 Luật Thương Mại 1997). Luật Thương mại
2005 quy định :
“Hàng hoá bao gồm :
a) Tất cả các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai;
b) Những vật gắn liền với đất đai.”
Như vậy, hàng hoá trong thương mại là đối tượng mua bán có thể là hàng
hoá hiện đang tồn tại hoặc sẽ có trong tương lai, hàng hoá có thể là động sản hoặc
bất động sản được phép lưu thông thương mại và phải loại trừ một số hàng hoá
đặc biệt chịu sự điều chỉnh riêng như cổ phiếu, trái phiếu và các quyền tài sản. Và
cần chú ý luật thương mại không coi đất đai- quyền sử dụng đất là hàng hóa.
Còn đối tượng của HĐMBTS rộng hơn là các loại tài sản quy định trong
Điều 162 Bộ luật Dân sự 2005 : vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản được
phép giao dịch. Khác với hàng hóa, nhắc đến tài sản người ta thường nhắc đến sở
hữu.
Về chủ thể.

Chủ thể trong HĐMBHH phải có ít nhất một bên là thương nhân. Khái
niệm về thương nhân được đề cập đến trong khoản 1 Điều 6 Luật Thương mại
bao gồm : tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương
mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng kí kinh doanh. Thương nhân là
chủ thể của HĐMBHH có thể là thương nhân Việt Nam hoặc thương nhân nước
ngoài (trong HĐMBHH quốc tế).
Trong khi đó, chủ thể tham gia HĐMBTS có thể là mọi tổ chức, cá nhân
đầy đủ năng lực, có nhu cầu mua bán tài sản, có sự mở rộng hơn rất nhiều so với
chủ thể trong HĐMBHH.

Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement