Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bachmahoangtu9989
#831632 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
TRƯỜNG
của nhà trường noi đã tạo cơ sở vật chất và môi trường làm việc khoa hoc cho
nhóm .Thư viện trường là nguồn cung cấp thông tin rất bố ích và chính xác cho
việc tìm kiếm tài liệu trong quá trình học tập cũng như làm tiếu luận. Đặc biệt là
sự hướng dẫn tận tình của GSTSKH LÊ HUY BÁ đã giúp chúng tui hoàn thành
tốt bài tiếu luận.
Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu không tránh khòỉ nhũng sai xót,rất mong
thầy thông cảm bỏ qua.

TIỂU LUẬN

XÂY DựNG MÔ HỈNH CHỐNG SẬT LỞ BỜ SÔNG
Người thực hiện:
Phan Thị Thanh Ngà
MSSV: 07721211
Lớp : ĐHMT3A
Khoa: Công nghệ môi trường
Giảng viên hướng dẫn: GSTSKH: Lê Huy Bá

Thành phổ HÒ Chí Minh, ngày 4 tháng 05 năm 2010


MỤC LỤC

1.............................................................................................................................. Nguyê
n nhân....................................................................................................................1
8
3. MÔ hình
giải pháp


Lời mở đâu
Sạt lỏ' bò' sông luôn là mối đe dọa cho công trình và các hoạt động kinh tế ven bò',
đặc biệt là khu vực đồng bằng Bắc Bộ, sạt lở bờ sông còn đe dọa đến cả ốn định
của hệ thống đê - công trình an toàn quốc gia. Các yếu tố tham gia vào quá trình
sạt lở bờ sông rất đa dạng và tỷ phần tham gia của các yếu tố rất khác nhau
Chính vì vậy mỗi chúng ta cần có ý thức bảo vệ rừng đầu nguồn, khai thác đánh
bắt tài nguyên khoáng sản hợp lý đế bảo vệ dòng sông cua chúng ta. Bên cạnh đó
nhà nước cần có nhiều chù trương chính sách báo vệ dòng sông đã và đang bị sạt
lở. bảo vệ cho dòng sông chính là bảo vệ cho tính mạng cho mỗi chúng ta. Vì vậy

cần có nhiều mô hình công tác phòng chống cụ thế đế phòng chống sạt lở bờ sông
một cách kịp thòi và hiệu quả. Bài tiểu luận này tui xin đưa ra một vài mô hình
nhằm chống sạt lỏ' bò’ sông. Trong quá trình làm bài vì kiến thức còn hạn hẹp nên
mong thầy bò qua những thiếu xót.


1. Nguyên nhân.

- Đặc điếm địa chất, địa hình, chế độ thủy văn, thủy lực dòng chảy, đặc biệt là
đặc điếm thủy triều biến Đông (sông cong, biên độ triều lớn, chân triều rút sâu...)
làm thay đối đường bảo hòa thấm, áp lực thấm, trọng Iưọng khối đất mép bò'
sông; chế độ thiỉy văn, thủy lực có sự thay đối tạo nên những dòng nước xoáy tác
động vào vùng, khu vực có nền đất yếu, hình thành nhũng hàm ếch và gây sạt lở;
- Các hoạt động xây dựng nhà cửa, kho hàng, vật kiến trúc và lập các bến bãi
sát mép bờ... làm gia tăng tải trọng trên nền đất yếu tạo ra áp lực, gây hiện tượng
nén lún, ép trồi khối đất bờ ra mái bờ làm mất ổn định mái bờ sông dẫn đến nguy
CO’ sạt lỏ’;
- Các hoạt động kinh doanh khai thác cát trái phép trên sông, nhất là tình
trạng đào, hút sâu xuống lòng sông, bãi bồi đã đưọc tích tụ nhiều năm đế lấy cát
tạo nên hàm ếch. Việc khai thác cát trái phép không chỉ làm sạt lở đất ngay tại
noi đào, hút cát mà có thế làm thay đối dòng chảy gây nên tình trạng sạt lỏ' bất
thường, ngay cả những noi đã xây dựng kè bảo vệ;
- Xây dựng công trình bảo vệ bờ tự phát không theo quy hoạch chung, không
đúng yêu cầu kỹ thuật và không được cấp có thấm quyền cho phép;
- Ánh hưởng của các mố, trụ cầu giao thông làm thay đối, cản trở dòng chảy;
- Ảnh hưỏng của việc nạo vét sâu lòng sông, kênh, rạch, luồng chạy tàu đã
làm hư hại các cây chắn sóng, giữ đất hai bên bờ và không tuân thủ theo quy
trình, theo lưu vực thoát nưóc (sông Soài Rạp đang đưọc tiếp tục nạo vét sâu đế
các tàu, thuyền có tải trọng lớn ra vào);
- Một số phương tiện giao thông thủy, tàu biến lưu thông tạo sóng, neo đậu
tàu, xà lan trái phép gây hư hại bờ và cây bảo vệ bờ;


- Các cây mọc dọc bò’, mép sông có tác dụng chắn sóng, ốn định bò' do nhiều
nguyên nhân khác nhau bị phá hoại, chết, cuốn trôi...
Rùng đầu nguồn bị khai thác quá mức cũng là một nguyên nhân dẫn đến việc thay đôi
chế độ dòng chảy và chế độ bùn cát của hệ thống sông, gây tác động xấu đến diễn biến
lòng sông.
Mặt khác, do cấu tạo lòng sông, nhất là sông Hồng và hệ thống sông Củn Long, chủ
yếu là lớp cát mịn nên rất dễ bị xói lở. Vì vậy, chỉ cần một tác động hay một thay đối
nhỏ cũng có thế tạo sự biến động thủy lực gây biến động mạnh lòng sông, bò' sông.
2. Thực trạng.
Việt Nam có 2 con sông chính là sông Cửu Long và sông Hồng. Nhưng hiện nay
hai con sông này đang bị sạt lỏ' nghiêm trong ảnh hưỏng đến an toàn và lọi ích
kinh tế của người dân.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement