Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By quyenthiendac
#824457 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghiên cứu văn hóa làng ở vùng đồng bằng ven biển Tỉnh Nghệ An
2
II. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU1. Mục đích nghiên cưúLuận văn có ý tưởng hệ thống lại các thành quả của điều tra xã hội học, của
các công trình nghiên cứu khoa học trước đây, xây dựng lại thành một chỉnh thể về bản sắc văn hoá dân tộc của làng xã vùng đồng bằng và ven biển tỉnh Nghệ An, để phục vụ cho mục đích nghiên cứu của mình. Trên cơ sở đó, đề ra được những giải pháp giữ gìn, phát huy có hiệu quả, có chất lượng việc xây dựng làng văn hoá hiện nay, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc theo tinh thần nghị quyết Trung ương V( khoá VIII) của Đảng.
2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Nghiên cứu cơ sở lý luận về làng , văn hoá làng và những đặc điểm Văn
hoá làng ở vùng đồng bằng ven biển Tỉnh Nghệ An để tìm ra những giải pháp nhằm giữ gìn, phát huy được những bản sắc Văn hoá làng tốt đẹp ở vùng này.
III- ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU1. Đối tượng nghiên cứuLuận văn xác định đối tượng nghiên cứu là văn hoá truyền thống, bản sắc
văn hoá làng vùng đồng bằng và ven biển tỉnh Nghệ An.
2. Phạm vi nghiên cứu
Luận văn nghiên cứu văn hoá vật chất, văn hoá tinh thần, văn hoá vật thể,
văn hoá phi vật thể của làng xã trước đây, do vậy những làng xã và những đơn vị tương đương với làng ở địa bàn của vùng đồng bằng và ven biển Nghệ An là phạm vi của đề tài. Nếu khảo sát, nghiên cứu kỹ càng tư liệu văn hoá truyền thống của làng xã, dù chỉ ở một địa bàn hạn hẹp, cũng có thể cho phép ta phát hiện, rút ra những kết luận khoa học mang tính khái quát có giá trị ngoại suy cho những địa bàn khác rộng hơn.
IV- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU1. Phân tích nội dung thuật ngữ văn hoá làng.Ở luận văn này, người viết cố gắng trình bày nội dung thuật ngữ văn hoá
làng với những nét đại cương nhất. Mà chính đó là cơ sở, tiền đề về mặt lý thuyết giúp chúng tôi khảo sát những phần tiếp theo như mục đích của đề tài nêu ra.

Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By PhmThiH
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1012093 file này bj thất lạc, bạn tham khảo bài khác đi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement