Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By manhcuong9x_2007
#814260 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

PHẠM VĂN DƯƠNG (*)
Bài viết giới thiệu lôgíc mờ – một khuynh hướng lôgíc phi cổ điển, trong đó tập trung
vào một số vấn đề cơ bản nhất: khái niệm tập mờ và hàm đặc trưng; khái niệm lôgíc
mờ, chủ yếu là lôgíc mệnh đề mờ và một số quy tắc lôgíc mệnh đề mờ. Trên cơ sở đó,
tác giả phân tích vai trò, ứng dụng của lôgíc mờ trong việc xác lập hệ điều khiển mờ,
một thành tựu trí tuệ nhân tạo. Theo tác giả, nhờ sử dụng được các kinh nghiệm vận
hành đối tượng và xử lý điều khiển của các chuyên gia trong thuật toán điều khiển, hệ
điều khiển mờ có khả năng tiến gần với tư duy điều khiển của con người.
rong quá trình chinh phục tự
nhiên, con người không ngừng cải
tiến và hoàn thiện công cụ lao động nhằm
mục đích tăng hiệu suất lao động, mang
lại ngày càng nhiều của cải vật chất phục
vụ cho cuộc sống của mình. Ngày nay,
khi mà khoa học, kỹ thuật và công nghệ
đã phát triển đến trình độ rất cao, con
người ngày càng chuyển giao cho máy
móc không chỉ các thao tác hoạt động cơ
bắp mà cả một số thao tác hoạt động trí
tụê nữa. Kết quả là con người đã chế tạo
ra những công cụ sản xuất “thông minh”.
Tin học hoá và tự động hoá các dây
chuyền công nghệ sản xuất đang là một
xu thế của thời đại. Cơ sở của tự động hoá
là các máy móc cơ khí được điều khiển
bằng máy tính cài đặt các chương trình
lôgíc khiến chúng có khả năng hoạt động
mô phỏng theo hoạt động của bộ não
người. Những chiếc máy tính có khả năng
đưa ra những tín hiệu điều khiển, dựa trên
sự phân tích các tín hiệu phản hồi, hoạt
động mô phỏng như hoạt động của tư duy
con người được gọi là trí tuệ nhân tạo.
Để có được trí tuệ nhân tạo, cần hội
đủ ba nền (*) Nghiên cứu viên Phòng Lôgíc học, Viện Triết học
Viện Khoa học xã hội Việt Nam
38
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement