Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nganha_7x
#814178 Download miễn phí Bài giảng Kỹ năng đàm phán thương lượng cơ bản


• Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản
về đàm phán và thương lượng.
• Giúp học viên có khả năng tiến hành những
cuộc đàm phán thương lượng hiệu quả
3NỘI DUNG BÀI HỌC
• Khái niệm đàm phán
• Bản chất của hoạt động đàm phán
• Các hình thức đàm phán
• Quy trình đàm phán
• Đo lường thành công của cuộc đàm phán
41. KHÁI NIỆM ĐÀM PHÁN
• Đàm phán là quá trình giải quyết các vấn đề có liên quan giữa hai
hay nhiều bên để cùng đi đến 1 thỏa thuận, nhất trí với nhau.
• Đàm phán là phương tiện cơ bản để đạt được cái mà ta mong
muốn từ người khác. Đó là quá trình giao tiếp có đi có lại được
thiết kế nhằm thỏa thuận trong khi giữa ta và đối tác có những
quyền lợi có thể chia sẻ và có những quyền lợi đối kháng.
52. BẢN CHẤT CỦA HOẠT ĐỘNG ĐÀM PHÁN
62.1. ĐÀM PHÁN LÀ HOẠT ĐỘNG MANG TÍNH TẤT YẾU CỦA CON NGƯỜI
• Mỗi con người là một chủ thể nhận thức có năng lực, tính cách,
quan điểm, sở thích riêng.
• Nhưng mỗi con người không thể tồn tại 1 mình nên phải tìm
cách thỏa thuận hợp tác với người khác để cùng tồn tại.
• Xu thế tất yếu của thế giới là đối thoại chứ không đối đầu.
7• Quá trình đàm phán diễn ra ở khắp
nơi, ở mọi lĩnh vực ( kinh tế, văn
hóa, xã hội,…)
• Trong mỗi con người ( khi phải suy
nghĩ cân nhắc từng vấn đề)
• Trong mỗi gia đình
• Trong quan hệ hàng xóm
• Trong cơ quan doanh nghiệp
• Trong các bộ, ngành
• Trong khu vực
• Trên toàn cầu
2.2. ĐÀM PHÁN LÀ HOẠT ĐỘNG MANG TÍNH PHỔ BIẾN CỦA
CON NGƯỜI
83. CÁC HÌNH THỨC ĐÀM PHÁN
Dựa vào thái độ, phương pháp và mục đích
của người đàm phán, có thể chia thành 3 kiểu
đàm phán:
• Đàm phán kiểu mềm
• Đàm phán kiểu cứng
• Đàm phán kiểu nguyên tắc
9• Là kiểu thương lượng hữu nghị. Người đàm phán hết sức tránh xung
đột, dễ dàng chịu nhượng bộ để giữ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên.
• Nhấn mạnh mối quan hệ chứ không đặt nặng về lợi ích kinh tế.
• Cách thức thông thường là tin cậy đối tác, đề ra kiến nghị, chịu
nhượng bộ, giữ gìn mối quan hệ thân thiện.
• Kiểu đàm phán này thường được sử dụng trong gia đình, bạn bè….
3.1. ĐÀM PHÁN KIỂU MỀM
10
• Còn gọi là thương lượng kiểu lập
trường, trong đó người đàm phán đưa
ra một lập trường cứng rắn nhằm áp
đảo đối phương.
• Đàm phán kiểu lập trường thực sự là
một cuộc tranh đấu vầ ý chí để đạt
được thỏa thuận có lợi chỉ cho 1 phía.
Æ Các bên dễ nảy sinh cảm xúc bất
bình, tức giận vì bị thua thiệt.
Æ Các bên càng cố gắng để tranh
giành hơn thua,làm cho mối quan hệ
trở nên căng thẳng Æ nguy cơ mối
quan hệ bị cắt đứt.
3.2. ĐÀM PHÁN KIỂU CỨNG
11
3.3. ĐÀM PHÁN KIỂU NGUYÊN TẮC
• Đàm phán kiểu nguyên tắc (hay còn gọi là thuật thương lượng
harvard)
• Có 4 đặc điểm:
o Tách biệt cảm xúc và công việc
o Hai bên tập trung vào lợi ích thực sự chứ không cố giữ lấy lập trường
o Cần đề ra các phương án khác nhau để lựa chọn thay thế
o Kết quả của thỏa thuận cần dựa trên những tiêu chuẩn khách quan

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Khi96
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement