Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By mr_chen
#814012

Download miễn phí Ebook List 150 bài toán tin

001. TÍNH TOÁN SONG SONG 9
002. BẢNG SỐ 10
003. CARGO 11
004. DÃY CON 12
005. XÂU FIBINACCI 13
006. VÒNG SỐNGUYÊN TỐ 14
007. ĐÔI BẠN 15
008. CỬA SỔVĂN BẢN 16
009. VÒNG TRÒN CON 17
010. BỐTRÍ PHÒNG HỌP 18
011. MUA VÉ TÀU HOẢ 19
012. XIN CHỮKÝ 21
013. LẮC NẠM KIM CƯƠNG 22
014. RẢI SỎI 23
015. ĐIỆP VIÊN 24
016. KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI XÂU 25
017. XẾP LẠI BẢNG SỐ 26
018. THĂM KHU TRIỂN LÃM 27
019. DÒ MÌN 29
020. XẾP LẠI DÃY SỐ 30
3
021. CO DÃY BÁT PHÂN 31
022. TUYẾN BAY 32
023. MÔ PHỎNG CÁC PHÉP TOÁN 33
024. DÃY CON CỦA DÃY NHỊPHÂN 34
025. TỔNG CÁC CHỮSỐ 35
026. ĐƯỜNG ĐI NHIỀU ĐIỂM NHẤT 36
027. KẾHOẠCH THUÊ NHÂN CÔNG 37
028. DÃY CÁC HÌNH CHỮNHẬT 38
029. SƠN CỘT 39
030. CẮT VẢI 40
031. CHIA KẸO 41
032. BẢNG QUAN HỆ 42
033. ĐONG NƯỚC 43
034. TRẢTIỀN 44
035. HOÁN VỊCHỮCÁI 45
036. DỰTIỆC BÀN TRÒN 46
037. TRÁO BÀI 47
038. ĐỐI XỨNG HOÁ 48
039. MẠNG MÁY TÍNH 49
040. LẬT ĐÔ MI NÔ 50
041. SỐNHỊPHÂN LỚN NHẤT 51
042. SƠN CÁC HÌNH CHỮNHẬT 52
043. PHÂN HOẠCH TAM GIÁC 53
044. CÁC THÀNH PHẦN LIÊN THÔNG MẠNH 54
045. MÃ GRAY 55
046. DỰÁN XÂY CẦU 56
047. BẢO TỒN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ 57
048. PHÁ TƯỜNG 58
049. TRUYỀN TIN TRÊN MẠNG 59
050. HÌNH VUÔNG CỰC ĐẠI 60
051. ĐOÀN XE QUA CẦU 61
052. SỐLƯỢNG 62
053. THÁM HIỂM LÒNG ĐẤT 63
054. THỨTỰTỪ ĐIỂN 64
055. DÃY LỆCH 65
056. RÚT GỌN DÃY SỐ 66
057. BUÔN TIỀN 67
058. DÃY NGOẶC 68
059. THẰNG BỜM VÀ PHÚ ÔNG 69
060. SỐTHẬP PHÂN 70
061. DANH SÁCH VÒNG 71
062. TÍNH DIỆN TÍCH 72
063. THANG MÁY 73
064. TRỌNG SỐXÂU 74
065. PHỐMAY MẮN 75
066. TÍN HIỆU GIAO THÔNG 76
067. PHÂN NHÓM 77
068. TUA DU LỊCH RẺNHẤT 78
069. DU LỊCH NHIỀU TUA NHẤT 79
070. PHÂN CÔNG 80
071. NHẮN TIN 81
072. CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI 82
073. GIÁ TRỊLỚN NHẤT 83
074. NÚT GIAO THÔNG TRỌNG ĐIỂM 84
075. TẬP KẾT 85
076. MỜI KHÁCH DỰTIỆC 86
077. KHÔI PHỤC NGOẶC 87
078. DÂY XÍCH 88
079. PHÂN CÔNG 89
080. DÂY CUNG 90
081. MÊ CUNG 91
082. DU LỊCH KIỂU ÚC 92
083. SỬA ĐƯỜNG 93
084. ĐI THI 94
085. MÈO KIỂU ÚC 95
086. THÀNH PHỐTRÊN SAO HOẢ 96
087. RÔ BỐT XÂY NHÀ 97
088. TƯDUY KIỂU ÚC 98
089. 8-3, TẶNG HOA KIỂU ÚC 99
090. MÃ HOÁ BURROWS WHEELER 100
091. BAO LỒI 101
092. GIAI THỪA 102
093. PHỦSÓNG 103
094. DÃY NGHỊCH THẾ 104
095. MUA HÀNG 105
096. XÂU CON CHUNG DÀI NHẤT 106
097. DÃY CON NGẮN NHẤT 107
098. BIẾN ĐỔI DÃY SỐ 108
099. GIÁ TRỊNHỎNHẤT 109
100. NỐI DÂY 110
101. GHI ĐĨA 111
102. ĐƯỜNG ĐI THOÁT MÊ CUNG 112
103. CHU TRÌNH CƠBẢN 113
104. CỘT CÂY SỐ 114
105. LỊCH SỬA CHỮA Ô TÔ 115
106. KHỚP VÀ CẦU 116
107. HÀNG ĐỢI VỚI ĐỘ ƯU TIÊN 117
108. HỘI CHỢ 118
109. SERIE A 119
110. SỐHIỆU VÀ GIÁ TRỊ 120
111. PHÉP CO 121
112. CHỮA NGOẶC 122
113. MÃ HOÁ BURROWS WHEELER 123
114. MẠNG RÚT GỌN 124
115. DÃY NGOẶC 125
116. LẮP RÁP MÁY TÍNH 126
117. ĐƯỜNG MỘT CHIỀU 127
118. PHỦ 128
119. THÁP GẠCH 129
120. THU THUẾ 130
121. PHÂN CÔNG 131
122. XÂU CON 132
123. LĂN SÚC SẮC 133
124. VỆSĨ 134
125. GIAO LƯU 135
126. GIAO LƯU 136
127. ĐẠI DIỆN 137
128. HỘI CHỢ 138
129. LỊCH HỌC 139
130. MÃ LIÊN HOÀN 140
131. TUYỂN NHÂN CÔNG 141
132. ĐƯỜNG TRÒN 142
133. ĐOẠN 0 143
134. HỌC BỔNG 144
135. ĐOẠN DƯƠNG 145
136. TÍN HIỆU GIAO THÔNG 146
137. PHỦ 147
138. DI CHUYỂN RÔ-BỐT 148
139. TRẠM NGHỈ 149
140. CHIA CÂN BẰNG 151
141. LĂN XÚC XẮC 152
142. CHUYỂN HÀNG 153
143. GHÉT NHAU NÉM ĐÁ. 154
144. NỐI DÂY 155
145. MY LAST INVENTION 156
146. CÂY KHUNG NHỎNHẤT 158
147. MẠNG MÁY TÍNH 159
148. DẴY ĐƠN ĐIỆU TĂNG DÀI NHẤT 160
149. LUỒNG CỰC ĐẠI TRÊN MẠNG 161
150. BỘGHÉP CỰC ĐẠI 162
151. BỘGHÉP ĐẦY ĐỦTRỌNG SỐCỰC TIỂU 163
152. TUYỂN NHÂN CÔNG 164
153. DÀN ĐÈN 165Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

ời điểm 0 từ
nút giao thông ở góc Tây-Bắc. Tìm hành trình và thời điểm sớm nhất để xe tới nút giao thông ở
góc Đông-Nam.
Dữ liệu: Vào từ file văn bản TRAFFIC.INP
• Dòng 1: Ghi hai số nguyên dương m, n (m, n ≤ 100)
• Dòng 2: Ghi số k là số đèn hiệu giao thông
• k dòng tiếp theo, dòng thứ i gồm 3 số nguyên dương x, y, t cho biết đèn hiệu thứ i nằm ở giao
điểm của đường Hx và Vy có chu kỳ là t (t ≤ 10000).
Kết quả: Ghi ra file văn bản TRAFFIC.OUT
• Dòng 1: Ghi thời điểm sớm nhất để xe chạy từ góc Tây-Bắc tới góc Đông-Nam
• Dòng 2: Ghi một dãy ký tự, ký tự thứ p ∈ {w, E, W, S, N} cho biết trong khoảng thời gian từ p-
1 tới p, xe trong trạng thái đứng đợi hay chạy theo hướng Đông, Tây, Nam hay Bắc (theo thứ tự
w, E, W, S, N đó).
Các số trên một dòng của Input File được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.
Ví dụ:
TRAFFIC.INP TRAFFIC.OUT
3 4
9
1 2 2
1 3 2
1 4 3
2 1 4
2 2 2
2 3 1
2 4 2
3 1 10
3 3 4
6
ESEwSE
2 2 3
4 2 1 2
10 4
w W E
N
S
77
067. PHÂN NHÓM
Cho n học sinh và m đặc điểm (n ≤ 100), (m ≤ 10).
Cần phân các học sinh này thành một số ít các nhóm nhất để đảm bảo rằng ta chỉ cần quan tâm
tới một số ít nhất các đặc điểm là có thể phân biệt được các học sinh trong nội bộ một nhóm.
Chú ý:
1. Trước tiên phải thoả mãn yêu cầu ít nhóm nhất, trong các cách chia ít nhóm nhất mà vẫn có
thể phân biệt được các học sinh trong một nhóm thì chỉ ra một cách chia phải dùng ít đặc
điểm nhất.
2. Tập các đặc điểm được chọn phải sử dụng được trên tất cả các nhóm để phân biệt học sinh.
Dữ liệu: Vào từ file văn bản GROUP.INP
• Dòng 1 ghi hai số n, m
• n dòng tiếp theo, dòng thứ i mô tả đặc điểm của học sinh thứ i: Gồm có m số nguyên mà số thứ j
là 1 hay 0 tuỳ theo học sinh thứ i có hay không có đặc điểm j.
Kết quả: Ghi ra file văn bản GROUP.OUT
Dòng 1: Ghi số k là số nhóm chia ra được
Dòng 2: Ghi các đặc điểm được chọn để phân biệt các học sinh trong nội bộ các nhóm
k dòng tiếp theo, dòng thứ p ghi các học sinh trong nhóm p
Các số trên một dòng của Input/Output File được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.
Ví dụ:
GROUP.INP GROUP.OUT GROUP.INP GROUP.OUT (Không tối ưu)
10 4
0 0 0 1
0 0 1 0
0 1 1 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 0
2
1 2 4
2 5 10 1 6
4 3 9 7 8
10 4
0 0 0 1
0 0 1 0
0 1 1 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 0
2
1 2 3 4
1 2 5 6 7 10
3 4 8 9
78
068. TUA DU LỊCH RẺ NHẤT
Một khu thắng cảnh gồm n điểm đánh số từ 1 tới n (n ≤ 100) và m đường đi hai chiều giữa các cặp
địa điểm đó, chi phí đi trên các đường đi là biết trước ( ≤ 10000).
Một Tour du lịch là một hành trình xuất phát từ một địa điểm đi thăm ≥ 2 địa điểm khác và quay trở
về điểm xuất phát, ngoại trừ địa điểm xuất phát, không địa điểm nào bị thăm tới hai lần. Chi phí của
một Tour du lịch là tổng chi phí các quãng đường đi qua.
Yêu cầu: Hãy tìm Tour du lịch có chi phí rẻ nhất.
Dữ liệu: Vào từ file văn bản TOUR.INP
• Dòng 1: Ghi hai số nguyên dương n, m
• m dòng tiếp theo mỗi dòng có dạng x y c. Cho biết có đường đi trực tiếp nối địa điểm x với địa
điểm y và chi phí đi quãng đường đó là c.
Kết quả: Ghi ra file văn bản TOUR.OUT
• Dòng 1: Ghi số 1 nếu như tồn tại hành trình theo yêu cầu, ghi số 0 nếu không tồn tại hành trình.
• Nếu dòng đầu tiên ghi số 1:
♦ Dòng thứ 2 ghi chi phí của tour tìm được
♦ Dòng thứ 3 ghi số k là số địa điểm tới thăm
♦ Dòng thứ 4 gồm k số, số thứ i là địa điểm tới thăm thứ i trong tour, quy ước địa điểm thăm
đầu tiên là địa điểm xuất phát, địa điểm thăm thứ k (địa điểm cuối cùng) là địa điểm mà từ đó
quay trở lại điểm xuất phát để kết thúc hành trình.
Các số trên một dòng của Input/Output File được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.
Ví dụ:
TOUR.INP TOUR.OUT
5 10
1 3 2
2 4 2
3 5 2
4 1 2
5 2 2
1 2 10
2 3 9
3 4 10
4 5 8
5 1 9
1
10
5
3 5 2 4 1
1
4 3
5 22
2
22
2
10
9
10
8
9
79
069. DU LỊCH NHIỀU TUA NHẤT
Một khu thắng cảnh gồm n điểm đánh số từ 1 tới n (n ≤ 200) và m đường đi hai chiều giữa các cặp
địa điểm đó.
Một Tour du lịch là một hành trình xuất phát từ một địa điểm đi thăm ≥ 2 địa điểm khác và quay trở
về điểm xuất phát, ngoại trừ địa điểm xuất phát, không địa điểm nào bị thăm tới hai lần.
Yêu cầu: Hãy tìm một số tour du lịch nhiều nhất sao cho mỗi tour du lịch tìm được đều có một
đoạn đường riêng hoàn toàn không có mặt trong các tua du lịch còn lại.
Dữ liệu: Vào từ file văn bản TOURS.INP
• Dòng 1: Ghi hai số n, m
• m dòng tiếp theo mỗi dòng có dạng x y cho biết giữa hai địa điểm x và y có đường đi trực tiếp.
Kết quả: Ghi ra file văn bản TOURS.OUT
• Dòng 1: Ghi số k là số tour du lịch tìm được
• k dòng tiếp theo, dòng thứ i mô tả tour du lịch thứ i: bắt đầu là số địa điểm thăm được trong
tour, tiếp theo là danh sách các địa điểm theo thứ tự trong hành trình bắt đầu từ địa điểm xuất
phát cho tới kết thúc là địa điểm mà từ đó quay lại điểm xuất phát để kết thúc hành trình
Các số trên một dòng của Input/Output file được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách
Ví dụ:
TOURS.INP TOURS.OUT
5 10
1 3
2 4
3 5
4 1
5 2
1 2
2 3
3 4
4 5
5 1
6
3 3 2 1
4 4 3 2 1
3 4 3 2
5 5 4 3 2 1
4 5 4 3 2
3 5 4 3
1
4 3
5 2
80
070. PHÂN CÔNG
Có m thợ và n công việc, các thợ đánh số từ 1 tới m và các việc đánh số từ 1 tới n. Mỗi thợ có khả
năng thực hiện một số công việc nào đó.
Khi giao việc cho các thợ thực hiện, đối với một người thợ thì họ sẽ thực hiện các công việc được
giao một cách tuần tự và liên tục (sequence), làm mỗi việc mất một đơn vị thời gian. Nhưng đối với
nhiều thợ thì các công việc của họ được thực hiện song song (paralell), việc của ai người đấy làm,
không ảnh hưởng tới tiến độ của người khác.
Hãy tìm các phân công công việc cho các thợ để tất cả các công việc được thực hiện, mỗi việc chỉ
phân cho một thợ và thời gian hoàn thành tất cả các công việc là nhanh nhất.
Dữ liệu: Vào từ file văn bản ASSIGN.INP
• Dòng 1: Chứa hai số nguyên dương m và n (1 ≤ m ≤ 100; 1 ≤ n ≤ 500)
• m dòng tiếp theo, dòng i chứa danh sách các công việc mà thợ i có thể thực hiện, có thêm một
ký hiệu kết thúc là số 0.
Kết quả: Ghi ra file văn bản ASSIGN.OUT
• Dòng 1: Ghi từ YES hay NO tuỳ theo có tồn tại cách phân công để thực hiện tất cả các công
việc hay không.
• Nếu dòng 1 ghi từ YES:
♦ Dòng 2: Ghi thời gian nhanh nhất có thể để hoàn thành các công việc
♦ m dòng tiếp theo, dòng i ghi danh sách các công việc được phân cho thợ i, ghi thêm một ký
hiệu kết thúc là số 0.
Các số trên một dòng của Input/Output File được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách
Ví dụ:
ASSIGN.INP ASSIGN.OUT
4 10
1 2 3 4 5 0
4 5 6 7 8 0
1 2 3 4 5 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0
YES
3
3 4 5 0
6 7 8 0
2 9 0
1 10 0
81
071. NHẮN TIN
Một khoá học có n học viên đánh số từ 1 tới n, mỗi học viên có thể biết số điện thoại của một vài
học viên khác.
Học viên A có thể nhắn tin cho học viên B nếu như ...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement