Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thuy_hoa_than7
#814005

Download miễn phí Giới thiệu về generic trong .net 2.0

Kiểu tham số
Nhìn chung Generic class chỉ là một lớp mà nó tiếp nhận các tham số. Chính
vì vậy mà các tham số của Generic class chỉ là những loại trừu tượng mà nó
được sử dụng trong cấu trúc của một hay nhiều kiểu xác định trong thời gian
chạy. Thuật ngữ này làm ta liên tưởng đến các kiểu tham số của Generic
Class có thể đáp ứng như một PlaceHolders mà được thay thế bởi kiểu dữ
liệu thực khi một Generic class được xây dựng.Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

GIỚI THIỆU VỀ GENERIC TRONG .NET 2.0
07/11/2007 08:30 AM
Generic là một chức năng mới khá thú vị của .net 2.0. Vậy Generic là gi?
sử dụng chúng như thế nào? Tại bài viết này chúng ta sẽ trả lời những
câu hỏi đó.
Type Safety
Các ngôn ngữ .net (C#, C++, VB..) đều là những ngôn ngữ được định kiểu
mạnh, có nghĩa là bạn phải khai báo biến rõ ràng trước khi sử dụng.
Tuy nhiên khi ta sử dụng các kiểu tập hợp (collection) lại không hỗ trợ kiểu
an toan( Type safety). Ví dụ kiểu ArrayList, chúng cho phép ta lưu trữ tất cả
các object bên trong chúng.
using System;
using System.Collections;
namespace TestApp
{
class Test
{
[STAThread]
static void Main(string[] args)
{
ArrayList list = new ArrayList();
list.Add(3);
list.Add(4);
//list.Add(5.0);
int total = 0;
foreach(int val in list)
{
total = total + val;
}
Console.WriteLine( "Total is {0}", total);
}
}
}
Khi ta chạy chương trình trên sẽ cho ta kết quả là 7. Nhưng khi ta thêm dòng
lệnh
list.Add(5.0);
Chương trình sẽ thông báo lỗi trong thời gian chạy.
Generic là gì?
Generic cho phép chúng ta định kiểu an toàn (type safety). Chúng cho phép
ta tạo ra một cấu trúc dữ liệu mà không cần xác định đó là kiểu dữ liệu
gì. Tuy nhiên khi cấu trúc dữ liệu này được sử dụng, trình biên dịch phải
đảm bảo rằng kiểu dữ liệu được sử dụng với nó là kiểu an toàn. Generic
cũng tương đương vơi Template trong C++ tuy nhiên việc sử dụng Generic
trong .net dễ dàng hơn nhiều so với Template.
List aList = new List();
aList.Add(3);
aList.Add(4);
// aList.Add(5.0);
int total = 0;
foreach(int val in aList)
{
total = total + val;
}
Console.WriteLine("Total is {0}", total);
Ta sẽ không thể thực hiện đượng dòng lệnh aList.Add(5.0). Trình biên dịch
sẽ thông báo lỗi.
Generic Class
Dưới đây tui xin giới thiệu cách khai báo cũng như sử dụng các lớp Generic
Kiểu tham số
Nhìn chung Generic class chỉ là một lớp mà nó tiếp nhận các tham số. Chính
vì vậy mà các tham số của Generic class chỉ là những loại trừu tượng mà nó
được sử dụng trong cấu trúc của một hay nhiều kiểu xác định trong thời gian
chạy. Thuật ngữ này làm ta liên tưởng đến các kiểu tham số của Generic
Class có thể đáp ứng như một PlaceHolders mà được thay thế bởi kiểu dữ
liệu thực khi một Generic class được xây dựng.
public class Stack {
private T[] _items;
private int _count;
public void Push(T item) {...}
public T Pop() {...}
}
Overload Type
public class MyType {
}
public class MyType {
...
}
public class MyType {
...
}
Thừa kế
public class MyBaseClass {
private U _parentData;
public MyBaseClass() {}
public MyBaseClass(U val) {
this._parentData = val;
}
}
public class MySubClass : MyBaseClass {
private T _myData;
public MySubClass() {}
public MySubClass(T val1, U val2) : base(val2) {
this._myData = val1;
}
}
Rằng buộc tham số
Generic cho ta viết một lớp mà không cần xác định kiểu dữ liệu cụ thể,
nhưng vẫn cho phép người sử dụng lớp đó chỉ ra kiểu dữ liệu cụ thể sẽ sử
dụng. Điều này tạo ra sự linh hoạt bằng cách thay thế một số rằng buộc về
kiểu mà có thể được sử dụng trong các tham số
public static T Max(T op1, T op2) where T : IComparable
{
if (op1.CompareTo(op2) < 0)
return op1;
return op2;
}
Tong ví dụ tui đã chỉ ra rằng buộc mà kiểu được sử dụng cho kiểu tham số
phải thực thi giao diện IComparable.
Các kiểu rằng buộc có thể sử dụng.
where T : struct
where T : class
where T : new() hàm khởi tạo không tham số
where T : class_name kiểu lớp mà tham số phải thừa kế
where T : interface_name kiểu giao diện mà tham số phải thực thi.
Cũng có thể sử dụng kết hợp nhiều rằng buộc như where T : IComparable,
new().
Kết thúc
Trên đây là những giới thiệu cơ bản nhất về Generic trong .net 2.0. Chúc
bác bạn thành công.
...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement