Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Mayfield
#810082 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỞ ĐẦU 1
Chương 1: QUY HOẠCH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH CẤP HUYỆN Ở TỈNH BÌNH PHƯỚC HIỆN NAY - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 10
1.1. Đặc điểm tỉnh Bình Phước và một số vấn đề lý luận về quy hoạch đội ngũ cán bộ chuyên trách của đoàn cấp huyện hiện nay 10
1.2. Thực trạng đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách và công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ chuyên trách của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp huyện ở tỉnh Bình Phước từ năm 1997 đến nay 39
Chương 2: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC QUY HOẠCH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH CẤP HUYỆN Ở TỈNH BÌNH PHƯỚC HIỆN NAY 65
2.1. Dự báo về những nhân tố tác động đến công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ chuyên trách của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp huyện ở tỉnh Bình Phước 65
2.2. Mục tiêu, phương hướng công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ chuyên trách của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp huyện ở tỉnh Bình Phước 78
2.3. Những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện tốt công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ chuyên trách của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp huyện ở tỉnh Bình Phước hiện nay 88
KẾT LUẬN 107
KIẾN NGHỊ 109
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 110
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 111
PHỤ LỤC
đánh giá: nhìn một cách tổng quát, thời gian qua trong thực hiện chiến lược cán bộ, chúng ta mới chỉ tập trung nhiều vào đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản lý, chưa chú ý đúng mức, toàn diện đến các đối tượng cán bộ khác; dẫn đến sự không đồng đều giữa cán bộ các cấp, các ngành, các lĩnh vực; giữa cán bộ lãnh đạo, quản lý với cán bộ tham mưu, cán bộ khoa học và chuyên gia; giữa cán bộ Đảng, đoàn thể với cán bộ công tác trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang; giữa cán bộ có quá trình công tác với cán bộ trẻ… [22, tr.205-206]. Trên cơ sở đánh giá, là căn cứ quan trọng để những người làm tham mưu về công tác quy hoạch cán bộ nói chung và cán bộ đoàn nói riêng phải cập nhật để có những đề xuất phù hợp, tạo sự quan tâm đồng bộ của Đảng đối với công tác thanh niên, nhất là đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách trực tiếp thực hiện nhiệm vụ mà tổ chức Đảng giao cho, với vai trò là cán bộ của Đảng làm công tác vận động, tập hợp và thiết kế các phong trào hoạt động cho thanh, thiếu nhi.
- Công tác quy hoạch ở một số nơi còn tình trạng kép kín, cục bộ, chưa gắn với các khâu khác trong công tác cán bộ; một số có thói quen “xếp hàng, tuần tự”, ai công tác lâu năm thì ưu tiên quy hoạch, bố trí sắp xếp, bổ nhiệm trước, không xem xét, đánh giá toàn diện các mặt công tác, cũng như năng lực thực tiễn của những cán bộ trẻ, ưu tú, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Một số có tâm lý cục bộ, địa phương, người địa phương nào thì quy hoạch làm việc ở địa phương đó; cán bộ đoàn thì quy hoạch làm đoàn, không quy hoạch cán bộ các ngành nghề, lĩnh vực khác làm công tác đoàn; không quy hoạch cán bộ đoàn kiêm nhiệm làm cán bộ chuyên trách của Đoàn…. dẫn đến nguồn quy hoạch cán bộ ít, chưa thật sự đa dạng. Nói như vậy không có nghĩa là tiến hành tràn lan không theo nguyên tắc, quy trình. Phải dựa trên cơ sở khoa học, thực tiễn để thực hiện phương châm “động” và “mở” trong quy hoạch cán bộ chuyên trách của Đoàn, nếu không dễ dẫn đến sự tùy tiện, vô nguyên tắc và dễ dẫn đến “…Việc chuyển tiếp giữa các thế hệ cán bộ lãnh đạo chưa được chuẩn bị chu đáo; thiếu cán bộ quản lý giỏi, cán bộ đầu ngành, cán bộ có trình độ cao, có khả năng dự báo, xử lý tốt những vấn đề phức tạp nảy sinh,…” [22, tr.201]. Mặt khác, số lượng cán bộ chuyên trách tại các huyện, thị đoàn thấp, để quy hoạch cán bộ ở các lĩnh vực khác, ngành nghề khác làm cán bộ chuyên trách của đoàn rất khó khăn; thậm chí đưa vào quy hoạch được những cán bộ trẻ, giỏi, năng động nhưng khi đặt vấn đề thuyên chuyển công tác làm cán bộ chuyên trách của đoàn thì đa số thực hiện không thành công. Do đó, xét tổng thể tất cả quy trình của công tác quy hoạch cán bộ đoàn là tổ chức thực hiện chưa đồng bộ ở các bước. Cho nên, quy hoạch cán bộ đoàn chuyên trách cấp huyện hiện tại vẫn chưa chặt chẽ và tính hiệu quả chưa cao.
Về chất lượng nguồn đưa vào quy hoạch, có số ít đạt yêu cầu về trình độ, năng lực, còn đa số chưa thật sự đạt chuẩn mà đang trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng nhưng các đơn vị chưa quyết liệt trong thực hiện, vẫn đưa vào quy hoạch. Dẫn đến thực tế, cả cơ quan chuyên trách huyện, thị đoàn cùng nhau đi học, thiếu người làm việc, bởi đưa vào quy hoạch cần cho đi đào tạo; tập thể đoàn kết đi học, cùng nhau vừa học, vừa làm. Đó còn chưa kể đến, cán bộ nhận vào cơ quan, đưa vào cán bộ chuyên trách của Đoàn do sự gửi gấm, thân quen, nể nang; trông khi trình độ, năng lực không đạt chuẩn, yêu cầu quy định …đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng quy hoạch cán bộ. Dẫn đến chưa xây dựng được đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách có chất lượng. Cán bộ đưa vào nguồn quy hoạch vẫn có độ tuổi tương đối cao, số cán bộ trẻ chiếm tỷ lệ thấp; tỷ lệ nguồn cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số ít; các đối tượng con em gia đình có công với cách mạng, cán bộ xuất thân từ công nhân, cán bộ khoa học kỹ thuật, những sinh viên tiên tiến, giỏi mới ra trường ít được chú trọng đưa vào quy hoạch. Quy hoạch chưa kết hợp tốt với đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu công tác ở chức danh quy hoạch trong tương lai. Từ thực tế, nguồn đưa vào quy hoạch chưa đạt yêu cầu, trong khi quá trình huấn luyện, bồi dưỡng không nghiêm túc dẫn đến chất lượng cán bộ khó đáp ứng yêu cầu công tác trong thời kỳ cạnh tranh quyết liệt về nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay.
Phân tích chất lượng quy hoạch cán bộ đoàn chuyên trách cấp huyện, nhiệm kỳ 2007 -2012 nhằm làm rõ thực tế nêu trên: (Xem phụ lục 3,4)
+ Tổng số ủy viên BCH các huyện, thị đương nhiệm là 208 đồng chí; nguồn bổ sung là 363 đồng chí, hệ số quy hoạch bình quân 1,74. Qua đó, phản ánh kết quả quy hoạch hiện tại vẫn chưa đạt hệ số quy định: một chức danh có 3 người thay thế, một người có thể quy hoạch bố trí ở 3 chức danh khác nhau. Trình độ Cao đẳng, Đại học là 182 đồng chí, đạt tỷ lệ (50,1%); trung cấp: 151 đồng chí (chiếm 41,59%), còn khoảng 30 đồng chí (8,2%) đang trong quá trình học tập; trình độ lý luận chính trị cao cấp cử nhân: 54 đồng chí; trung cấp: 176 đồng chí; sơ cấp: 113 đồng chí. Trong đó, có 74 cán bộ nữ đưa vào quy hoạch (chiếm 20,38%); cán bộ là người dân tộc đưa vào quy hoạch BCH huyện Đoàn là 35 đồng chí (chiếm 9,64%). Từ thực tế trên cho thấy, chất lượng nguồn đưa vào quy hoạch BCH các huyện, thị đoàn còn thấp, chưa đạt yêu cầu, tiêu chuẩn đề ra, cán bộ nữ và cán bộ là người dân tộc đưa vào quy hoạch chiếm tỷ lệ thấp.
+ BTV các huyện, thị Đoàn đương nhiệm 58 đồng chí, bổ sung mới là 115, hệ số quy hoạch bình quân là 1,99; trong đó cán bộ đoàn nữ đưa vào quy hoạch là 12 đồng chí (chiếm 10,4%), cán bộ dân tộc là 11 đồng chí (9,5%). Trình độ Cao đẳng, Đại học là 75 đồng chí, đạt tỷ lệ (65,2%); trung cấp: 40 đồng chí (chiếm 34,78%). Trình độ lý luận chính trị cao cấp cử nhân: 32 đồng chí; trung cấp: 60 đồng chí; sơ cấp: 23 đồng chí.
+ Bí thư đương nhiệm 08 đồng chí, bổ sung mới là 24, hệ số quy hoạch là 3, trong đó cán bộ đoàn là nữ được quy hoạch vào chức danh Bí thư là 06 (25%) và 01 cán bộ dân tộc S’tiêng (dân tộc bản địa Bình Phước), quy hoạch sẽ giữ chức danh Bí thư huyện Đoàn trong nhiệm kỳ 2007 -2012. Trình độ Cao đẳng, Đại học: 18 đồng chí (chiếm 75%), trung cấp: 06 đồng chí (chiếm 25%). Trình độ chính trị: Sơ cấp: 0, trung cấp: 10 đồng chí (chiếm 41,6%), cao cấp, cử nhân: 14 đồng chí (chiếm 58,3%)
+ Các Phó Bí thư đương nhiệm 13/16 đồng chí, bổ sung mới là 38 đồng chí, hệ số quy hoạch là 2,37. Trong đó, có 12 đồng chí cán bộ đoàn (31,5%) là nữ đưa vào quy hoạch chức danh phó Bí thư, cán bộ đoàn dân tộc là 02 đồng chí (5,2%). Trình độ chuyên môn: Cao đẳng, Đại học: 27 đồng chí (71,1%), trung cấp: 11 đồng chí(28,9%); trình độ chính trị: Sơ cấp: 5, Trung cấp: 20, Cao cấp, cử nhân: 13 đồng chí (chiếm 34,2%).


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By aladinvt
#1014873
HangEmily đã viết:admin chia sẻ cho mình xin tài liệu này với. thanks ad

Bạn tải luôn đi.
Mã: Chọn tất cảhttp://download.tlvnimg.com//03e00180fc69bb8bdcc6390ca043614f/582ea6f0/source/2012/20120823/dellvietnam/78_1708.pdf

Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement