Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#807623

Download miễn phí Đồ án Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải ngành dệt nhuộm cho Khu làng nghề Tiểu Thủ Công Nghiệp, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu – công suất 5000m3/ngàyđêm

MỤC LỤC
 
Trang
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
LỜI CẢM ƠN
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KHU LÀNG NGHỀ 4
TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP THỊ TRẤN NGÃI GIAO HUYỆN CHÂU ĐỨC – TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU 4
1.1 GIỚI THIỆU CHUNG 4
1.2 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN TẠI KHU VỰC 5
1.2.1 Vị trí địa lý khu vực huyện Châu Đức 5
1.2.2 Vị trí địa lý khu làng nghề tiểu thủ công nghiệp 5
1.2.3 Địa hình, địa mạo 5
1.2.4 Tài nguyên thiên nhiên 6
1.3 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC 9
1.3.1 Thực trạng phát triển kinh tế 9
1.3.2 Thực trạng xã hội 9
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH DỆT NHUỘM 12
2.1 TỔNG QUAN NGÀNH DỆT NHUỘM 12
2.2 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ TỔNG QUÁT CỦA NGÀNH DỆT NHUỘM 13
2.2.1 Các loại nguyên liệu của ngành dệt nhuộm 13
2.2.2 Sơ lược về thuốc nhuộm 14
2.2.3 Qui trình công nghệ sản xuất 15
2.2.4 Thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất 16
2.3 KHẢ NĂNG GÂY Ô NHIỄM CỦA NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM 18
2.3.1 Phân tích khả năng gây ô nhiễm của nước thải ngành dệt nhuộm 18
2.3.2 Nồng độ ô nhiễm nước thải ngành dệt nhuộm ở nước ta và trên thế giới 22
2.3.3 Các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiểm nước thải ngành dệt nhuộm 25
CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGÀNH DỆT NHUỘM 27
3.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÍ NƯỚC THẢI NGÀNH DỆT NHUỘM HIỆN NAY 27
3.2 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐANG ĐƯỢC ÁP DỤNG HIỆN NAY 28
3.2.1 Xử lí nước thải bằng phương pháp cơ học 28
3.2.2 Xử lí nước thải bằng phương pháp hoá học 30
3.2.3 Xử lí nước thải bằng phương pháp hoá lí 32
3.2.4 Xử lí nước thải bằng phương pháp sinh học 34
3.2.5 Xử lí cặn nước thải 37
3.2.6 Khử trùng nước thải 40
3.3 MỘT SỐ CÔNG NGHỆ XỬ LÍ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM TRONG NƯỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI 40
3.3.1 Tình hình xử lí nước thải ở các nhà máy dệt nhuộm trong nước 40
3.3.2 Một số phương án xử lí nước thải dệt nhuộm trên thế giới 42
CHƯƠNG 4: LỰA CHỌN, ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI PHÙ HỢP VỚI KHU LÀNG NGHỀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 44
4.1 TÍNH CHẤT, LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI ĐẦU VÀO 44
4.2 TIÊU CHUẨN XẢ THẢI 45
4.3 ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ 45
4.3.1 Phương án 1 46
4.3.2 Phương án 2 47
4.3.3 So sánh 2 phương án xử lý 48
4.3.4 Thuyết minh quy trình công nghệ lựa chọn 49
CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ 52
5.1 MỨC ĐỘ CẦN THIẾT XỬ LÝ VÀ CÁC THÔNG SỐ TÍNH TOÁN 52
5.1.1 Mức độ cần thiết xử lý 52
5.1.2 Các thông số tính toán 53
5.2 TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ 53
5.2.1 Bể thu gom 53
5.2.2 Lưới lọc tinh 55
5.2.3 Bể điều hòa 56
5.2.4 Bể keo tụ 62
5.2.5 Bể tạo bông 64
5.2.6 Bể lắng I 68
5.2.7 Bể Aerotank 74
5.2.8 Bể lắng II 84
5.2.9 Bể trộn 90
5.2.10 Bể lưu phản ứng 92
5.2.11 Bể lắng III 97
5.2.12 Bể chứa trung gian 102
5.2.13 Bể lọc áp lực 104
5.2.14 Bể tiếp xúc khử trùng 110
5.2.15 Bể nén bùn 112
5.2.16 Máy ép bùn 116
5.2.17 Tính toán hóa chất 117
CHƯƠNG 6:DỰ TOÁN KINH PHÍ HỆ THỐNG XỬ LÝ 120
NƯỚC THẢI 120
6.1 DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG 120
Dự toán chi phí dầu tư xây dựng được thể hiện trong Bảng 6.1. 120
6.2 DỰ TOÁN CHI PHÍ THIẾT BỊ 120
Dự toán chi phí dầu tư thiết bị được thể hiện trong Bảng 6.2 121
v Tổng chi phí đầu tư 127
6.3 DỰ TOÁN CHI PHÍ VẬN HÀNH HỆ THỐNG 127
6.3.1 Chi phí nhân công 127
6.3.2 Chi phí điện năng 128
6.3.3 Chi phí sửa chữa và bảo dưỡng 129
6.3.4 Chi phí hoá chất 129
6.3.5 Chi phí khấu hao 130
6.3.6 Chi phí xử lý 1m3 nước thải 131
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 132
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

n;
Lọc chân không: Thiết bị lọc chân không là trụ quay đặt nằm ngang. Trụ quay đặt ngập trong thùng chứa cặn khoảng 1/3 đường kính. Khi trụ quay nhờ máy bơm chân không cặn bị ép vào vải bọc. Khi mặt tiếp xúc cặn không còn nằm trong phần ngập nữa, thì dưới tác động chân không nước được rút khỏi cặn. Nhờ bản dao đặt biệt sẽ cạo sạch cặn khỏi vải lọc;
Quay li tâm: Các bộ phận cơ bản là rôtơ hình côn và ống rỗng ruột. Rôtơ và ống quay cùng chiều nhưng với những tốc độ khác nhau. Dưới tác động của lực li tâm các phần rắn của cặn nặng đập vào tường của rôtơ vàđược dồn lăn đến khe hở, đổ ra thùng chứa bên ngoài. Nước bùn chảy ra qua khe hở của phía đối diện;
Lọc ép: Thiết bị lọc gồm một số tấm lọc và vải lọc căng ở giữa nhờ các trục lăn. Mỗi một tấm lọc gồm hai phần trên và dưới. Phần trên gồm vải lọc, tấm xốp và ngăn thu nước thấm. Phần dưới gồm ngăn chứa cặn. Giữa hai phần có màng đàn hồi không thấm nước.
Khử trùng nước thải
Nước thải sau khi đi ra khỏi bể lắng đợt II sẽ đi vào khối khử trùng trước khi được thải ra nguồn tiếp nhận.
Khử trùng nước thải là nhằm mục đích phá huỷ, tiêu diệt các loại vi khuẩn gây bệnh nguy hiểm hay chưa được hay không thể khử bỏ trong quá trình xử lí nước thải.
Một số phương pháp khử trùng nước thải :
Khử trùng bằng Clorua vôi;
Khử trùng bằng Clo nước;
Khử trùng bằng ôzon;
Khử trùng bằng tia cực tím.
Sau khi cho hoá chất khử trùng vào, nước thải đi qua bể tiếp xúc. Để nước thải và hoá chất khử trùng có thời gian tiếp xúc, quá trình khử trùng diễn ra triệt để.
MỘT SỐ CƠNG NGHỆ XỬ LÍ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM TRONG NƯỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI
Tình hình xử lí nước thải ở các nhà máy dệt nhuộm trong nước
Hiện nay trong nước, một số đơn vị như công ty dệt Đông Nam, công ty dệt chăn len Bình Lợi, xí nghiệp Vicotex Bảo Lộc và một số nhà máy do nước ngoài đầu tư có xây dựng hệ thống xử lí nước thải.
Hệ thống xử lý nước thải Công ty dệt Đông Nam công suất 200 m3/ngày đêm.
SÀNG LỌC
BỂ ĐIỀU HOÀ
KEO TỤ
LỌC
HỒ SINH HỌC
NGUỒN TIẾP NHẬN
PHÈN
NƯỚC THẢI
Hình 3.3 Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm Công ty dệt Đông Nam
Trạm xử lí nước thải của xí nghiệp Vicotex Bảo Lộc
KHÍ NÉN
NƯỚC THẢI
BỂ ĐIỀU HOÀ
SINH HỌC TIẾP XÚC
KEO TỤ - LẮNG
NGUỒN TIẾP NHẬN
PHÈN
XÚT
BỂ NÉN BÙN
SÂN PHƠI BÙN
BÃI RÁC
NƯỚC TÁCH TỪ BÙN
Hình 3.4 Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm Xí nghiệp Vicotex Bảo Lộc
Một số phương án xử lí nước thải dệt nhuộm trên thế giới
Hệ thống xử lý nước thải tại Công ty sản xuất vải sợi bông Stork Aqua - Hà Lan, công suất 3000 – 4000 m3/ngày đêm; COD = 400 – 1000 mg/l và BOD5 = 200 – 400 mg/l. Nước sau xử lí có thể đạt BOD< 50 mg/l, COD< 100mg/l
Nước thải
Song chắn rác
Bể điều hoà
Bể keo tụ
Bể lắng
Bể sinh học
Bể lắng
Nước sau xử lí
Thiết bị xử
lí bùn
Bùn
Thiết bị
xử lí bùn
Bùn tuần hoàn
Bùn
Nước ép bùn
Bùn dư
Hình 3.5 Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm - Công ty sản xuất vải sợi bông Stork Aqua.
Hệ thống xử lý nước thải xí nghiệp tẩy nhuộm Niederfrohna hãng Schiesser (xí nghiệp tẩy nhuộm hàng bông và sử dụng chủ yếu là thuốc nhuộm hoạt tính) công suất 2500 m3/ ngày đêm. Bằng hệ thống này có thể xử lí nước thải có COD ban đầu là 516 mg/l , BOD5 = 140 mg/l và dòng ra có BOD < 1 mg/l và COD = 20,3 mg/l, nước không màu, chất rắn lơ lửng thấp.
Nước thải
Bể điều hoà
Bể trung hoà
Bể sinh học có khuấy trộn
Lắng
Hấp phụ tầng sôi có khuấy trộn
Lắng
Keo tụ, kết tủa
Lắng
Lọc
Làm mềm
Thẩm thấu ngược
Bể chứa nước để sử dụng lại
H2O
Ozon O3
Muối sử dụng lại
Nước thải vào nguồn tiếp nhận
n
Hoạt hoá nhiệt
Bùn tuần hoàn
Bùn dư
Hình 3.6 Sơ đồ hệ thống xử lí nước thải ngành dệt nhuộm - công ty Schiesser Sachen (CHLB Đức)
CHƯƠNG 4
LỰA CHỌN, ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI PHÙ HỢP VỚI KHU LÀNG NGHỀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP
TÍNH CHẤT, LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI ĐẦU VÀO
Thành phần tính chất nước thải đặc trưng tại Khu làng nghề Tiểu Thủ Công Nghiệp, thị trấn Ngãi Giao được trình bày trong Bảng 5.1.
Bảng 5.1 Thành phần nước thải dệt nhuộm đặc trưng.
Chỉ tiêu ô nhiễm
Kết quả
QCVN 13:2008
Cột A
pH
5.5- 9
6 – 9
COD
900
50
BOD5
400
30
SS
800
50
Độ màu
500
50
Nguồn: Ban quản lý khu làng nghề tiểu thủ công nghiệp thị trấn Ngãi Giao- huyện Châu Đức- tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Nhận xét: Bảng thành phần tính chất nước thải trước khi xử lý tại Khu làng nghề Tiểu Thủ Công Nghiệp có một số chỉ tiêu như BOD5, COD, SS, độ màu còn khá cao và cần tiếp tục xử lý đạt loại A, QCVN 13:2008/BTNMT trước khi xả vào nguồn tiếp nhận.
Lưu lượng nước thải tại Khu làng nghề tiểu thủ công nghiệp khi đi vào hoạt động khoảng 5.000 m3/ngày đêm.
TIÊU CHUẨN XẢ THẢI
Nước thải tại Khu làng nghề Tiểu Thủ Công Nghiệp, thị trấn Ngãi Giao sau khi được xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung phải đạt quy chuẩn QCVN 13:2008, cột A và thải ra Hồ Đá Đen.
ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ
Dựa trên việc phân tích lưu lượng, thành phần nước thải, yêu cầu mức độ xử lý, điều kiện kinh tế, kỹ thuật đề tài đề xuất 2 phương án xử lý nước thải cho Khu làng nghề Tiểu Thủ Công Nghiệp như sau:
Phương án 1
Nước tách bùn
Bùn tuần hoàn
Nước thải -> Song chắn rác
Hố thu gom
Thiết bị lược rác tinh
Bể keo tụ
Bể tạo bông
Bể lắng I
Bể Aerotank
Bể lắng II
Bể trộn
Máy thổi khí
Bể nén bùn
Bể lưu phản ứng
Máy ép bùn
Bể điều hòa
Vận chuyển, thải bỏ
Bể lắng III
Bể chứa trung gian
Bể lọc áp lực
Bể tiếp xúc khử trùng
Nguồn tiếp nhận
Máy thổi khí
NaOH, FeCl3
NaOH, FeCl3
Polymer
Polymer
NaOCl
Hình 4.1 Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải phương án 1.
Nước tách bùn
Bùn tuần hoàn
Nước thải -> Song chắn rác
Hố thu gom
Thiết bị lược rác tinh
Bể keo tụ
Bể tạo bông
Bể lắng I
Mương oxy hóa
Bể lắng II
Bể trộn
Máy thổi khí
Bể nén bùn
Bể lưu phản ứng
Máy ép bùn
Bể điều hòa
Vận chuyển, thải bỏ
Bể lắng III
Hồ sinh vật
Nguồn tiếp nhận
Máy thổi khí
NaOH, FeCl3,….
NaOH, FeCl3
Polymer
Polymer
Phương án 2
Hình 4.2 Sơ đồ quy trình công nghệ phương án 2.
So sánh 2 phương án xử lý
Bảng 5. 2 So sánh 2 phương án xử lý.
Phương án
Phương án 1
(Bể Aerotank)
Phương án 2
(Mương Oxy hóa)
Ưu điểm
- Bể Aerotank phù hợp sử dụng trong trường hợp nước thải có lưu lượng bất kì.
- Hệ thống được điều khiển hoàn toàn tự động, vận hành đơn giản, ít sửa chữa.
- Dễ khống chế các thông số vận hành
- Hiệu quả xử lý BOD, COD khá cao
- Công nghệ đơn giản, dễ vận hành và dễ bảo dưỡng
- Cấu tạo đơn giản.
- Không cần cán bộ vận hành có chuyên môn cao.
- Hiệu quả xử lý BOD, COD, Nitơ, Photpho … cao.
Nhược điểm
- Lượng bùn sinh ra nhiều
- Khả năng xử lý N, P không cao
- Cần diện tích lớn, dung tích lớn gấp 3 – 10 lần so với aerotank xử lý nước thải cùng mức độ
.
Phương án
Phương án 1 (Bể khử trùng)
Phương án 2 (Hồ sinh vật)
Ưu điểm
- Oxy hóa tiếp tục các chất hữu cơ còn sót ...
#910852
Hang113 đã viết:ad cho em xin tl này ạ ,Thank ad


Của em đây
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
#1011426 thank nha ad
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh về nóng
Advertisement
Advertisement